العادیات
نخستین جعبه لایتنر تخصصی حفظ ترتیبی قرآن کریم


دانلود مستقیم
با خانواده 55513 نفری العادیات ، به تثبیت محفوظات خود بپردازید

العادیات

راهکار نوین حفظ قرآن کریم

لذت ببر

بدون درگیری با محاسبات و مدیریت زمان و مکان کارتها
و با مشاهده پیوسته موفقیت، بازی لذت بخش و دلنشینی را تجربه خوهید کرد
 

 

سبقت بگیر

العادیات با جلوگیری از تکرار مطالب و غربالگری آیات
باعث افزایش سرعت حفظ و تمرکز بیشتر بر روی آیات مشکل تر می شود
 

 

در کنار مربی باش

با ارسال روزانه عملکرد خود، مربی می تواند در پنل وب
در جریان روند حفظ شما قرار گرفته و در صورت لزوم شما را راهنمایی نماید
 

 
 

تصاویری از العادیات

بخش هایی از العادیات را ببینید

عملکرد

عملکرد

مشاهده عملکرد در هر لحظه به تفکیک تاریخ و سطح آیه

آیات من

آیات من

آیاتی که در حال حفظ هستید همراه با وضعیت حفظ و امکان اضافه کردن آیات جدید

مرور آیات

مرور آیات

بررسی صحت حفظ با امکانات متنوع از جمله ضبط و پخش صدا