حافظان برتر

* جهت بروزرسانی آیات خود و یا اضافه شدن نام شما در لیست زیر، در برنامه موبایلی العادیات، پروفایل خود را تکمیل کرده و دکمه ارسال عملکرد به ادمین یا مربی را کلیک کنید.
* منظور از تعداد آیات، تعداد آیات غیر جدیدی است که وارد العادیات نموده اید.
* نحوه محاسبه میانگین در هزار: میانگین سطح آیات هر صفحه را به دست آورده، با هم جمع و بر تعداد صفحات، تقسیم کرده و چون عدد کوچکی می شود در هزار، ضرب می کنیم. به عنوان مثال اگر حافظی تمام آیات قرآن را وارد العادیات نموده و سطح تمام آیات وی، 2 باشد "میانگین در هزار" وی می شود 2000. با این عدد می توان حافظان را به صورت بسیار دقیقی مقایسه و رتبه بندی نمود. این عدد میزان تسلط حفاظ را به کمیت تبدیل کرده است. دقت کنید این عدد حاصل تلاش روزانه حافظ برای تثبیت تک تک آیات می باشد و نه یک امتحان در یک روز از سال از چند جای تصادفی از قرآن. به امید روزی که این عدد به عنوان مدرک معتبر حفاظ و ملاک تعیین سطح محفوظات حافظین عزیز، جایگاه خود را در دنیا پیدا کند.
* هر کس، در هر رشته، میانگین بیشتری داشته باشد در آن رشته، در رتبه بالاتری قرار می گیرد.
* ترجیحاً این صفحه را در کامپیوتر ببینید.
* به زودی این بخش در برنامه موبایلی العادیات نیز طراحی می شود.
رتبه آخرین ارسال نام موبایل تعداد آیات میانگین در هزار
1 1402/05/09 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ط¯ط§ظپط²ط§ط¯ظ‡ 091*****660 2281 آیه 4295.56
2 1401/07/19 ط®ط§ظ†ظ… ط§ظپط¶ظ„ظٹ 091*****280 2666 آیه 4144.28
3 1400/08/09 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط­ظ…ط¯غŒ 091#####055 2739 آیه 4113.9
4 1399/07/04 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط³ظ† ط¢ط¨ط§ط¯غŒ 091#####178 4099 آیه 3889.9
5 1401/11/20 ط¢ظ‚ط§غŒ طھظ‚غŒ ط²ط§ط¯ظ‡ 093#####607 1761 آیه 3772.75
6 1402/08/09 ط®ط§ظ†ظ… tavasolipor 093*****250 2387 آیه 3688.96
7 1402/08/14 ط®ط§ظ†ظ… غŒط²ط¯ط§ظ† ط¨ط®ط´ 091*****336 2105 آیه 3605.74
8 1399/06/18 ط®ط§ظ†ظ… asayesh 091#####329 3377 آیه 3543.25
9 1400/09/14 ط®ط§ظ†ظ… ط§ظپط¶ظ„ظٹ 091*****559 2791 آیه 3495.27
10 1400/12/05 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط³ظٹظ†ظ‰ 091#####573 3200 آیه 3451.25
11 1399/05/11 ط¢ظ‚ط§غŒ طµط§ط¨ط± 091#####396 2210 آیه 3111.31
12 1400/10/14 ط¢ظ‚ط§غŒ ط´ط§ظ‡ط¯غŒ 091*****566 2784 آیه 2972.06
13 1400/01/16 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ظ…غŒظ† 093*****423 1825 آیه 2759.61
14 1402/08/26 آقای انعامی پور 091*****649 1888 آیه 2600.94
15 1400/05/26 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ظ†ط§ظ‡ 093*****151 1395 آیه 2318.89
16 1400/11/09 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط±ط§ط¯غŒظپط± 093*****605 2875 آیه 2315.11
17 1400/04/09 ط¢ظ‚ط§غŒ ط®ظˆط´ ط·ط¨ط® 091#####406 2608 آیه 2297.73
18 1401/08/04 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظ‡ط¯ 091*****372 1307 آیه 2277.13
19 1399/06/12 091*****817 2198 آیه 2190.73
20 1400/06/11 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ط§ظ‡ط¨ ط­ظ‚ 093*****508 2241 آیه 2121.84
21 1401/02/16 ط¢ظ‚ط§غŒ ط؛ظ†غŒ ظ¾ظˆط± 091#####787 2270 آیه 2066.52
22 1401/02/13 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط·ظپظپ 093*****106 2372 آیه 2034.96
23 1401/11/01 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط§ظ„ظ…غŒط± 091#####139 971 آیه 1960.43
24 1402/07/09 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط¯ط±ط³ 091*****486 1440 آیه 1945.12
25 1402/04/14 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ط³ع©ط±غŒ 091*****236 1580 آیه 1922.3
26 1402/08/20 آقای ضیائی 091#####225 1604 آیه 1916.13
27 1402/08/27 آقای محمدی 091*****181 969 آیه 1801.32
28 1400/10/04 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط­ط±ظ…غŒ 093#####818 946 آیه 1795.34
29 1402/08/27 خانم ترکمان 091*****732 2665 آیه 1760.39
30 1401/11/08 ط®ط§ظ†ظ… ظ‡ط±ط§طھغŒط§ظ† 093*****077 876 آیه 1737.81
31 1399/11/08 091#####715 1535 آیه 1734.76
32 1402/01/29 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظˆط³ظˆغŒ 090*****204 1211 آیه 1734.03
33 1401/12/29 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط­ظ…ظˆط¯غŒ 093#####921 1190 آیه 1720.44
34 1402/08/18 خانم حسینی 091*****702 1468 آیه 1663.37
35 1401/02/07 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡غŒ 091*****134 1826 آیه 1599.76
36 1402/08/19 خانم حیدری 091#####823 991 آیه 1547.26
37 1399/04/24 ط®ط§ظ†ظ… ط¬ظ„ظ…ط¨ط§ط¯ط§ظ†غŒ 092#####046 1301 آیه 1485.23
38 1402/01/23 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظˆط³ظˆغŒ 092*****164 1001 آیه 1461.05
39 1400/09/21 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط³ظ† ط²ط§ط¯ظ‡ 093#####441 1266 آیه 1447.64
40 1400/01/17 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ط­ظ…ط¯ظˆظ†ط¯ 091*****948 1779 آیه 1325.26
41 1400/11/04 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط¬ط§ظ„غŒ 093*****524 1437 آیه 1258.92
42 1402/02/09 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ظ†طµظˆط±غŒط§ظ† 090*****409 748 آیه 1236.83
43 1401/05/22 ط®ط§ظ†ظ… ط´ظ‡غŒط¯غŒ 099*****968 833 آیه 1216.76
44 1399/05/01 ط®ط§ظ†ظ… ظ¾ط±ظ†ط¯ظ‡ ظ†عکط§ط¯ 090#####862 1305 آیه 1201.66
45 1402/08/23 خانم شمس 091*****119 1193 آیه 1155.3
46 1400/10/12 ط®ط§ظ†ظ… ط²ظ‡غŒط±غŒ 093#####336 620 آیه 1155.18
47 1402/03/29 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ط®ط´غŒ 091*****009 1098 آیه 1136.65
48 1400/12/11 ط®ط§ظ†ظ… ظپط±ط§ظ…ط±ط²غŒ 091#####204 795 آیه 1129.27
49 1399/01/31 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¬ط§ظ†ط¹ظ„غŒ 091#####098 832 آیه 1104.05
50 1399/07/26 ط®ط§ظ†ظ… ط´ظپط§ظ†ظ‡ 091#####859 1604 آیه 1065.67
51 1402/07/16 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ط¨ط¯ظ„غŒ ط«ط§ظ†غŒ 091*****404 641 آیه 1033.21
52 1399/01/19 ط®ط§ظ†ظ… ط¯ط§ظˆط·ظ„ط¨ 093#####076 1566 آیه 1023.41
53 1402/05/07 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط§ظ„ط§ 091*****380 892 آیه 1014.46
54 1399/04/28 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظˆط³ظˆغŒط§ظ† 091#####975 1128 آیه 1005.73
55 1401/09/12 ط¢ظ‚ط§غŒ ط°ط§ع©ط±غŒط§ظ† 091#####670 664 آیه 1000.11
56 1399/06/22 ط®ط§ظ†ظ… ط´ظ‡غŒط¯غŒ 091#####978 1318 آیه 986.22
57 1402/07/10 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ط¨ط§ط³غŒ 093#####640 870 آیه 978.21
58 1399/03/21 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط¨ط§ط³غŒ 091#####789 849 آیه 966.01
59 1399/04/04 ط®ط§ظ†ظ… ط¬ظ„ط§ظ„غŒ ظپط± 093#####319 659 آیه 910.06
60 1402/05/20 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­غŒط¯ط±غŒ 090*****583 1638 آیه 906.53
61 1402/08/26 خانم عبدالهی 091#####750 743 آیه 898.32
62 1400/12/14 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¬ط¹ظپط±غŒ 091#####659 1251 آیه 895.42
63 1401/12/09 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط­ظ…ط¯غŒ 091*****233 858 آیه 888.3
64 1401/02/06 ط®ط§ظ†ظ… ط±غŒط§ط­غŒ 091#####346 1230 آیه 875.49
65 1402/08/13 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط±ط¨ ط¨ط§ظ‚ط±غŒ 091*****107 860 آیه 852.4
66 1402/08/04 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط³ظ† ط²ط§ط¯ظ‡ 091#####094 560 آیه 852.25
67 1399/01/20 ط®ط§ظ†ظ… ظ‚ظ„ظ†ط¯ط±ط¢ط¨ط§ط¯غŒ 091#####077 558 آیه 809.28
68 1401/03/20 ط®ط§ظ†ظ… ع©ظˆظ‡ط³طھط§ظ†غŒ 091#####788 597 آیه 801.95
69 1402/07/19 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ‡ظ…طھغŒ 091#####781 624 آیه 790.41
70 1400/11/24 ط¢ظ‚ط§غŒ ط´ظ‡ط¨ط§ط²غŒ 093*****038 621 آیه 778.54
71 1401/11/28 ط®ط§ظ†ظ… ع©غŒط§ظ†غŒ ط±ط§ط¯ 093#####578 551 آیه 778.02
72 1401/11/19 091*****174 387 آیه 772.62
73 1400/07/23 ط®ط§ظ†ظ… ط¯ظ„ط§ظˆط±غŒ 091*****491 1441 آیه 750.97
74 1401/05/04 ط®ط§ظ†ظ… ظ‚ط¯ط±طھ ط§ظ„ظ„ظ‡غŒ 091#####464 458 آیه 749.49
75 1402/03/16 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§طµظپظ‡ط§ظ†غŒظ‡ط§ 091#####015 727 آیه 747.97
76 1399/10/28 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ظ†طµظˆط±غŒ 093*****586 538 آیه 720.06
77 1402/02/09 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ط´ط±غŒظ‡ 093#####983 600 آیه 701.92
78 1399/02/26 ط®ط§ظ†ظ… ظ„ط·ظپغŒ 093#####216 1279 آیه 701.77
79 1399/10/22 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط´غŒط¯غŒ 091*****076 682 آیه 697.16
80 1402/05/15 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ظ„ط¯غŒ 093*****135 486 آیه 687.21
81 1402/06/22 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ط¶ط§ط¦غŒط§ظ† 091*****778 394 آیه 685.91
82 1402/08/27 خانم حکیمی 099#####065 438 آیه 683.66
83 1401/02/17 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ‚ظˆغŒ ظ¾غŒط´ظ‡ 093*****686 1137 آیه 676.82
84 1398/11/03 ط®ط§ظ†ظ… ط°ط§ع©ط±غŒ 091#####280 668 آیه 674.2
85 1400/12/11 ط®ط§ظ†ظ… ظپط±ظ‡ظ…ظ†ط¯ 091*****538 531 آیه 674.14
86 1400/12/18 ط®ط§ظ†ظ… غŒط§ط³ظ…ظ†غŒ 091#####983 443 آیه 669.25
87 1400/02/23 ط¢ظ‚ط§غŒ طµط§ظ„ط­ 099*****405 414 آیه 665.33
88 1399/02/04 ط®ط§ظ†ظ… ط­ظ„ظ…غŒ 090#####807 432 آیه 661.51
89 1399/01/30 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ط­غŒظ…غŒ 093#####324 1019 آیه 661.41
90 1399/07/21 ط¢ظ‚ط§غŒ ظˆع©غŒظ„غŒ 091#####255 509 آیه 655.33
91 1402/08/18 آقای خسروبیگی 091*****464 517 آیه 646.43
92 1401/03/03 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ط¨ط§ظ†غŒ 091*****036 454 آیه 635.2
93 1399/05/27 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ظˆط§ظ† ط¨ط®ط´ 091#####162 422 آیه 613.22
94 1399/06/18 ط®ط§ظ†ظ… ط¯ط´طھ ط§ط¨ط§ط¯غŒ 091#####311 563 آیه 605.42
95 1399/05/23 091*****590 731 آیه 587.01
96 1402/08/06 ط¢ظ‚ط§غŒ ط®ط²ط§غŒغŒ 093*****213 796 آیه 584.7
97 1402/06/26 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط§ط¨ط¯غŒظ†غŒ 093*****816 471 آیه 581.89
98 1400/11/03 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط§طھظ…غŒ 091#####638 772 آیه 581.18
99 1402/03/16 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط¬ط§ط± 091*****326 749 آیه 576.58
100 1400/05/25 ط¢ظ‚ط§غŒ ط«ظ†ط§ع¯ظˆغŒغŒ 091#####429 459 آیه 568.55
101 1399/02/20 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط§ط¦ط±غŒ ظ†ط³ط¨ 090#####077 973 آیه 551.74
102 1402/04/20 ط®ط§ظ†ظ… ظپط±ظ†غŒط§ 093*****658 668 آیه 550.61
103 1399/02/31 092#####046 435 آیه 549.25
104 1402/08/25 خانم نعمت الهی 093*****395 801 آیه 538.46
105 1401/09/19 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ¾غŒظ…ط§ظ†غŒ 091*****782 487 آیه 535.01
106 1400/06/05 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ظˆط­غŒ 091*****844 552 آیه 529.17
107 1400/07/30 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ط¨غŒط¨غŒ 091*****563 347 آیه 526.06
108 1402/08/26 093*****122 371 آیه 519.9
109 1402/08/11 ط®ط§ظ†ظ… طµط¨ط±غŒ 093*****433 334 آیه 514.8
110 1399/06/21 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظ„ع© 093#####494 553 آیه 514.45
111 1402/08/26 آقای فخری 090*****983 608 آیه 513.68
112 1401/02/15 ط®ط§ظ†ظ… ط´غŒط¨ط§ظ†غŒ 091*****618 398 آیه 512.41
113 1399/06/09 ط®ط§ظ†ظ… ط´غŒظ† 091#####197 360 آیه 506.72
114 1402/08/19 خانم دشتی 091#####286 839 آیه 495.09
115 1401/01/06 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط¹غŒط±غŒ 093*****979 279 آیه 494.87
116 1399/10/21 ط®ط§ظ†ظ… ظ‚ط§ط¦ظ† ظ†عکط§ط¯ 091#####052 511 آیه 494.59
117 1399/08/04 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ظ„غŒ ط²ط§ط¯ظ‡ 093#####576 364 آیه 485.87
118 1402/08/20 خانم habibi 091*****064 472 آیه 484.69
119 1399/08/07 091#####812 340 آیه 482.37
120 1402/04/25 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ط±ع¯ط³ 093*****661 356 آیه 472.43
121 1401/01/02 ط¢ظ‚ط§غŒ ط´ع©ظپطھظ‡ ط¬ظˆط²ط§ظ† 091*****162 593 آیه 467.78
122 1401/11/28 ط®ط§ظ†ظ… ط®ط§ط¯ظ… ط­ط³غŒظ†غŒ 091*****426 443 آیه 465.65
123 1402/02/27 ط®ط§ظ†ظ… ط³ط¹غŒط¯غŒ 091*****284 245 آیه 464.74
124 1402/08/24 خانم حسینی 091*****645 286 آیه 457.96
125 1401/04/06 ط¢ظ‚ط§غŒ ط´غŒط® ط§ط¨ط±ط§ظ‡غŒظ…غŒ 092*****685 302 آیه 457.67
126 1401/09/24 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ط§ظ…ط¯غŒ 091#####608 542 آیه 455.75
127 1399/02/19 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ط¯غŒط¨ 090#####283 516 آیه 451.81
128 1402/08/27 آقای محمدی 091*****783 348 آیه 451.58
129 1399/01/25 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ظˆط±ظˆط²غŒ 093#####396 626 آیه 438.02
130 1399/10/10 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ظپطھط®ط§ط± 093#####462 281 آیه 436.37
131 1399/04/13 ط®ط§ظ†ظ… helmi 091*****123 295 آیه 435.12
132 1399/10/20 ط¢ظ‚ط§غŒ ط²ط§ط±ط¹ 093#####665 347 آیه 433.66
133 1401/10/17 ط¢ظ‚ط§غŒ Amirkhani 091*****429 692 آیه 432.82
134 1398/11/26 ط®ط§ظ†ظ… ط¯ط´طھط¨ط§ظ†غŒ 093#####379 364 آیه 432.22
135 1398/12/14 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ط§ظ‚غŒ 091#####518 732 آیه 430.84
136 1402/04/26 ط®ط§ظ†ظ… ظ†غŒع©ط¨ط®طھ 091*****470 1153 آیه 429.66
137 1399/02/09 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط­ظ…ط¯غŒ 091#####312 565 آیه 425.94
138 1401/01/14 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط±ط§ظ‚غŒ 091*****752 804 آیه 422.64
139 1401/11/10 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¬ظ‡ط§ظ†ع¯غŒط±غŒ 093*****492 612 آیه 420.61
140 1402/06/12 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط§ط¨ط¯غŒظ†غŒ 091*****631 440 آیه 410.14
141 1400/10/11 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ط¨ط§ط³غŒ 091*****400 469 آیه 406.46
142 1399/02/29 ط®ط§ظ†ظ… ط­ظ„ظ…غŒ ط²ط§ط±ط¹ 091#####928 266 آیه 402.7
143 1402/08/14 ط®ط§ظ†ظ… ظˆط§ 093#####541 373 آیه 401.64
144 1399/04/18 ط®ط§ظ†ظ… ظ‚ط§ط¯ط±غŒ 091#####428 900 آیه 400.41
145 1399/11/22 ط¢ظ‚ط§غŒ ط®ط§ع© 093*****722 288 آیه 398.44
146 1400/05/15 ط¢ظ‚ط§غŒ jelvani 091*****124 263 آیه 395.19
147 1400/03/19 093*****555 383 آیه 368.44
148 1402/03/28 ط®ط§ظ†ظ… ط²ظ…ط§ظ†غŒ 091#####267 304 آیه 363.86
149 1401/03/16 ط®ط§ظ†ظ… ظ‚ظ„غŒ ط²ط§ط¯ظ‡ 091#####058 286 آیه 361.51
150 1402/07/19 ط®ط§ظ†ظ… ظ‚غŒطµط±غŒ 091*****025 492 آیه 359.49
151 1401/08/27 ط®ط§ظ†ظ… ط§ظ…ط§ظ…غŒ 091*****499 679 آیه 354.85
152 1400/10/08 ط®ط§ظ†ظ… ط؛ظپظˆط±غŒ 091*****047 382 آیه 354.5
153 1399/02/01 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ط³ظ† ط²ط§ط¯ظ‡ 093#####461 342 آیه 347.27
154 1402/08/25 آقای نجفی 091*****823 296 آیه 340.54
155 1400/01/26 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ظ†ظˆط§ط±غŒ ظ†ط³ط¨ 091*****234 542 آیه 336.25
156 1399/02/16 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط¯ط­ ط®ظˆط§ظ† 091#####272 353 آیه 334.58
157 1400/05/11 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط±ط§ط¯غŒ 091*****656 383 آیه 334.43
158 1401/04/10 ط®ط§ظ†ظ… غŒط²ط¯ط§ظ†غŒ 091*****997 248 آیه 333.62
159 1402/03/21 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ط§ظ‚ط±غŒط§ظ† 091*****402 377 آیه 333.62
160 1402/01/25 091*****274 311 آیه 330.72
161 1398/09/25 090#####926 338 آیه 329.97
162 1399/05/20 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ¾ظˆط±ط´ط§ظ‡ ط¢ط¨ط§ط¯غŒ 091#####370 763 آیه 325.67
163 1400/04/21 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ط§ط¨ط¯غŒ 091*****490 686 آیه 320.44
164 1398/06/30 ط®ط§ظ†ظ… طµظپط±غŒ 093#####066 591 آیه 315.86
165 1398/11/06 ط®ط§ظ†ظ… ط±ظپط¹طھغŒ ط²ط§ط¯ظ‡ 093#####324 447 آیه 314.05
166 1402/02/12 ط®ط§ظ†ظ… ع¯ظ†ط¬غŒ 099*****264 459 آیه 312.02
167 1398/10/28 ط®ط§ظ†ظ… ط¬ظˆط§ظ‡ط±غŒ 099#####987 361 آیه 308.72
168 1402/05/31 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط­ط¨غŒ ع©غŒط§ظ† 091*****869 593 آیه 305.16
169 1402/08/23 آقای یاسمی راد 092*****842 308 آیه 304.68
170 1400/04/08 ط¢ظ‚ط§غŒ ط³ظˆط§ط¹ط¯غŒ 093*****254 249 آیه 303.56
171 1400/12/08 ط¢ظ‚ط§غŒ ط®غŒط±ط§ظ„ظ„ظ‡غŒ 091*****231 943 آیه 300.87
172 1401/05/06 ط®ط§ظ†ظ… ط²ظ‡غŒط±غŒ 091#####160 376 آیه 296.66
173 1398/12/21 ط®ط§ظ†ظ… ط¯ط§ظˆط¯غŒ 099#####583 401 آیه 296.6
174 1401/01/19 ط®ط§ظ†ظ… ظ…غŒط±ط­ط³غŒظ†غŒ 091*****771 329 آیه 295.32
175 1401/07/16 ط®ط§ظ†ظ… ط³ظ„غŒظ…ط§ظ†غŒ 091*****230 376 آیه 293.37
176 1400/10/24 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ط¨غŒط¨غŒ 091*****017 230 آیه 291.05
177 1401/12/16 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط­ظ…ط¯غŒ 093*****045 292 آیه 290.34
178 1402/07/21 ط®ط§ظ†ظ… ط§ظپع©ظ†ط¯ظ‡ 093*****420 209 آیه 283.21
179 1398/11/01 ط®ط§ظ†ظ… Hashemi 090#####331 362 آیه 282.67
180 1398/11/06 ط®ط§ظ†ظ… ظˆط­ط¯طھغŒ 090#####756 300 آیه 280.5
181 1399/07/26 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظ‡ط¯ظˆغŒ 091#####660 237 آیه 273.23
182 1401/12/01 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ط³غŒظ†غŒ 099*****867 185 آیه 266.56
183 1401/12/26 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ¾غŒط±ط§غŒظ†ط¯ظ‡ 093*****324 753 آیه 264.79
184 1399/06/31 ط®ط§ظ†ظ… ط³ط¬ط§ط¯غŒظپط± 091#####558 654 آیه 262.82
185 1399/06/23 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ظ…غŒط±ط¨ 091#####924 224 آیه 260.79
186 1400/03/07 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ط§ظ„ط¯غŒ 099*****466 230 آیه 259.26
187 1401/04/10 ط®ط§ظ†ظ… ظپظ„ط§ط­ 091*****704 225 آیه 255.61
188 1401/02/09 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط¶ط§غŒغŒ 093*****261 229 آیه 253.7
189 1402/06/23 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†غŒ 091#####074 600 آیه 253.04
190 1400/10/30 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظ‡ط§ط¬ط±غŒ 091#####862 245 آیه 250.29
191 1402/06/05 ط®ط§ظ†ظ… ط³ط§ط¯ط§طھ 091*****633 215 آیه 250
192 1400/12/12 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¬ط¹ظپط±غŒ 093*****987 199 آیه 249.06
193 1401/02/20 ط®ط§ظ†ظ… ط®ط³ط±ظˆغŒ 093*****557 224 آیه 247.77
194 1402/08/10 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ظ‚ط¯ط³غŒط§ظ† 099*****948 199 آیه 245.29
195 1398/10/14 ط®ط§ظ†ظ… ط±ظ†ط¬ط¨ط± ط®ط§ع†ع© 091#####464 204 آیه 245.24
196 1400/01/05 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط§ظ„ع© 091*****181 222 آیه 244.16
197 1401/04/23 ط®ط§ظ†ظ… ط¢ط²ط§ط¯غŒ 091*****284 233 آیه 244.04
198 1400/03/24 091*****625 430 آیه 243.4
199 1400/02/04 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط¸غŒظ… 093*****989 272 آیه 242.33
200 1402/06/19 ط¢ظ‚ط§غŒ ط´ط§ط¯ط§ط¨ 093*****834 259 آیه 235.92
201 1401/08/27 ط®ط§ظ†ظ… ط®ظˆط´ ع†ظ‡ط±ظ‡ 091*****644 196 آیه 235.76
202 1399/02/09 ط®ط§ظ†ظ… ظ‚ظ†ط§ط¯غŒط§ظ† 091#####549 280 آیه 234.41
203 1399/01/08 ط®ط§ظ†ظ… طµظˆظپغŒ 091#####498 253 آیه 226.61
204 1401/02/22 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط³غŒظ†غŒ 091*****981 188 آیه 226.51
205 1399/01/15 ط®ط§ظ†ظ… ط§ظپط®ظ…غŒ 093#####927 345 آیه 223.86
206 1398/10/10 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط³ظ…ط§ط¹غŒظ„غŒ 091#####322 353 آیه 223.64
207 1402/06/30 ط®ط§ظ†ظ… ط«ط§ط¨طھ ظ…ط­ظ…ط¯غŒ 091*****909 206 آیه 222.62
208 1399/12/07 ط®ط§ظ†ظ… ط¬ظ‡ط§ظ†ع¯غŒط± 091#####956 405 آیه 220.93
209 1399/05/25 091*****912 165 آیه 220.26
210 1401/12/15 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¬ط¹ظپط±ظˆظ†ط¯ 091#####599 190 آیه 217.48
211 1399/11/08 ط®ط§ظ†ظ… ط´ط§غŒط§ظ† 091#####680 209 آیه 216.88
212 1400/01/31 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ط¹ظ…طھغŒ 091*****476 235 آیه 216.1
213 1401/06/17 ط®ط§ظ†ظ… ط´غŒط® ط³ط§ظ…ط§ظ†غŒ 091*****532 491 آیه 215.93
214 1400/08/30 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ظ‡ع¯ط°ط± 092*****438 215 آیه 214.85
215 1398/10/16 ط®ط§ظ†ظ… ط³ط§ط¯ط§طھ 093#####736 250 آیه 212.16
216 1401/07/17 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ†ظ‚غŒ ط®ط§ظ†غŒ 091#####508 126 آیه 210.91
217 1402/08/22 خانم جانب اللهی 091*****495 163 آیه 210.47
218 1402/03/15 ط®ط§ظ†ظ… ط´ع©ظˆظ‡غŒ 099*****643 361 آیه 209.05
219 1399/01/22 ط¢ظ‚ط§غŒ طµغŒط§ط¯غŒ ط´ظ‡ط±ع©غŒ 091#####581 331 آیه 207.92
220 1402/07/17 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¢ظ‚ط§ط¬ط§ظ†غŒ 090*****105 165 آیه 205.85
221 1402/07/30 ط®ط§ظ†ظ… ظ†عکط§ط¯ 091*****739 228 آیه 205.41
222 1400/07/23 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ظˆط±ط§ظ†غŒ ط²ط§ط¯ظ‡ 093*****489 240 آیه 205.09
223 1400/04/21 ط®ط§ظ†ظ… ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ظ†غŒط§ 091*****970 382 آیه 204.9
224 1399/02/13 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظˆظپظ‚ 091#####432 252 آیه 204.85
225 1400/02/26 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ظ†طµط§ط±غŒ 090*****577 640 آیه 203.34
226 1398/11/30 ط®ط§ظ†ظ… ط­غŒط¯ط±غŒ 091#####899 346 آیه 200.73
227 1401/09/27 ط®ط§ظ†ظ… ط¯ط´طھط¨ط§ظ†غŒ 091*****068 181 آیه 200.53
228 1399/07/15 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­غŒط¯ط±غŒ 090*****988 754 آیه 199.93
229 1399/06/03 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ظ„ظˆظٹ ط²ط§ط¯ظ‡ 091#####872 433 آیه 199.81
230 1401/07/26 ط®ط§ظ†ظ… ط´ظ…ط³ 093#####466 276 آیه 195.23
231 1400/12/17 ط®ط§ظ†ظ… ط´ط¬ط§ط¹غŒ 090*****191 186 آیه 195.02
232 1402/03/13 ط®ط§ظ†ظ… ط¯ظ‡ظ‚ط§ظ† 091*****294 176 آیه 194.53
233 1399/09/21 ط®ط§ظ†ظ… ظ‚ط§ط¯ط±غŒ 091*****082 219 آیه 193.42
234 1402/01/31 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨غŒع©ط¯ظ„غŒ 093*****737 1400 آیه 192.13
235 1399/10/09 ط®ط§ظ†ظ… Shanazari 093*****975 289 آیه 192
236 1399/01/13 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ط³ظ† ظ¾ظˆط± 091#####265 139 آیه 191.78
237 1399/11/07 ط®ط§ظ†ظ… ع©غŒط§ظ†غŒ 093*****312 181 آیه 191.61
238 1400/11/28 ط®ط§ظ†ظ… ط³ط§ط¯ط§طھ 091*****191 234 آیه 191.5
239 1401/03/16 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط¶ط§ط²ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ظ… 091*****586 160 آیه 187.93
240 1402/06/15 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ظ„ظˆغŒ 092*****421 223 آیه 182.56
241 1401/05/17 ط¢ظ‚ط§غŒ ط®ط¶ط±غŒ 093*****297 154 آیه 182.06
242 1398/11/17 ط®ط§ظ†ظ… panahi 091#####949 196 آیه 180.46
243 1399/09/11 ط®ط§ظ†ظ… طھظ‚غŒ ط²ط§ط¯ظ‡ 091*****667 202 آیه 180.43
244 1399/06/16 ط®ط§ظ†ظ… mosavi 093*****117 172 آیه 179.27
245 1399/08/21 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط¶ط§ظ†عکط§ط¯ 091*****321 1225 آیه 177.29
246 1400/10/03 ط®ط§ظ†ظ… ظ‚ط§ط±غŒ 091#####947 164 آیه 175.49
247 1402/08/10 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ظ†طµظˆط±غŒ ظ†عکط§ط¯ 092*****755 101 آیه 175.18
248 1399/05/16 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ط­ظ…ط§ظ†غŒ 091#####113 177 آیه 174.25
249 1399/09/19 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¯ظ„ط§ظˆط±غŒ 091#####820 447 آیه 172.28
250 1402/06/02 ط¢ظ‚ط§غŒ ط²غŒظˆط±غŒ 091*****410 219 آیه 165.38
251 1402/07/17 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط³ط¯غŒ ط²ط§ط±ع† 093*****679 150 آیه 163.46
252 1400/05/08 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ط¯ط®ط´ط§ظ† 091*****053 326 آیه 162.03
253 1399/06/18 ط¢ظ‚ط§غŒ طµط§ط¯ظ‚غŒ 093*****908 165 آیه 159.52
254 1400/11/06 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ط¬ظپ ط²ط§ط¯ظ‡ 090*****568 197 آیه 158.88
255 1398/12/01 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط¨ط§ط³ظ‚ظ„غŒ ظ†ط²ط§ط¯ 093#####556 182 آیه 158.2
256 1401/06/08 ط®ط§ظ†ظ… ط¢ظ‚ط§ط³غŒ 093*****883 148 آیه 158.01
257 1401/05/09 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط¹غŒظ† ظ…ط¹طھظ…ط¯غŒ 091*****262 210 آیه 157.83
258 1399/11/14 091*****266 252 آیه 155.76
259 1400/11/30 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ظ„ع©غŒ 093*****815 133 آیه 155.35
260 1402/07/05 ط¢ظ‚ط§غŒ ط؛ظ†غŒ ظ¾ظˆط± 091*****921 135 آیه 155.16
261 1400/12/20 ط¢ظ‚ط§غŒ Keivani 091#####386 116 آیه 153.44
262 1400/01/12 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط¤ظ…ظ†غŒ 091*****850 154 آیه 150.49
263 1400/05/29 091*****208 188 آیه 149.92
264 1400/12/16 ط®ط§ظ†ظ… ظ…غŒط±ط­ط³غŒظ†غŒ 091*****514 262 آیه 149.83
265 1401/02/27 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ظ„ظ…ط§ط³غŒ 091*****109 420 آیه 149.81
266 1398/11/07 ط®ط§ظ†ظ… ط§غŒط±ظˆط§ظ†غŒ 091#####400 243 آیه 148.36
267 1401/09/24 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط­ظ…ط¯غŒط§ط±غŒ 093*****483 139 آیه 145.29
268 1401/11/03 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط±طھط¶ظˆغŒ 091#####956 151 آیه 144.54
269 1400/03/18 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ط­غŒظ…غŒ ظ…ظ‚ط¯ظ… 091*****120 444 آیه 144.13
270 1399/08/09 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط³ع¯ط±غŒ 091*****547 235 آیه 144.07
271 1401/09/12 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط¬ط¨ ط¹ط¨ط§ط³غŒ 093#####417 257 آیه 143.29
272 1402/03/22 ط®ط§ظ†ظ… ط´ط¬ط§ط¹ط§ظ† 091*****914 139 آیه 142.83
273 1398/10/16 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ†ط¬ظپغŒ 091#####238 230 آیه 141.3
274 1399/10/05 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط±ط´ط¯ط²ط§ط¯ظ‡ 091*****578 704 آیه 140.44
275 1401/04/27 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ط®ط´غŒ 091#####979 465 آیه 140.24
276 1401/01/15 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط¨غŒط¨غŒ 093#####163 257 آیه 137.65
277 1401/01/04 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط§ع©ط¨غŒط§ظ† 091*****939 119 آیه 137.51
278 1400/01/12 ط®ط§ظ†ظ… ط·ظ‡ظ…ط§ط³ط¨غŒ 091*****234 233 آیه 136.86
279 1402/05/05 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ط­ظ…ط¯غŒ ظ†ظˆغŒظ† 091*****084 163 آیه 136.77
280 1400/11/30 ط®ط§ظ†ظ… ظ‡ط§ط´ظ…غŒ 091*****214 250 آیه 135.65
281 1400/11/21 ط®ط§ظ†ظ… ط¢ظ‚ط§ط¦غŒ 091*****095 230 آیه 135.35
282 1400/10/29 ط®ط§ظ†ظ… ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ† 091*****377 141 آیه 133.93
283 1398/12/19 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¢ط±ط§ط³طھظ‡ 091#####804 118 آیه 133.92
284 1399/08/11 ط®ط§ظ†ظ… غŒط§ط³ 091*****684 128 آیه 133.8
285 1401/03/20 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ط®ط§ظ†غŒ 091*****062 582 آیه 132.19
286 1401/09/09 ط®ط§ظ†ظ… ط´ط¬ط§ط¹غŒ 090*****433 141 آیه 132.04
287 1400/12/18 ط®ط§ظ†ظ… طµط¯غŒظ‚غŒط§ظ† 091*****794 159 آیه 131.67
288 1399/09/25 ط®ط§ظ†ظ… ط´ظپغŒط¹غŒ 093#####760 171 آیه 130.78
289 1400/10/24 ط®ط§ظ†ظ… ط²ظ†ع¯غŒ ط¢ط¨ط§ط¯غŒ 091*****406 197 آیه 130.41
290 1400/11/14 ط®ط§ظ†ظ… ظ¾ظˆط±ظ…ط­ظ…ط¯غŒ 091#####680 327 آیه 129.77
291 1401/03/28 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ط¨غŒع©غŒ 090*****917 442 آیه 128.99
292 1401/12/19 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ط³غŒظ†غŒ 091#####349 173 آیه 126.84
293 1400/08/07 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط­ظ…ط¯غŒ 091*****852 170 آیه 126.39
294 1398/10/24 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط®طھط± 091#####889 159 آیه 126.14
295 1399/02/02 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ†ط¨غŒ ظ„ظˆ 093#####318 141 آیه 125.73
296 1400/11/14 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط­ظ…ط¯غŒ 091#####079 135 آیه 124.14
297 1401/10/04 ط®ط§ظ†ظ… ط§ظ„ظپ 090*****901 205 آیه 124.05
298 1402/02/17 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ط®ط´غŒ ظ¾ظˆط± 093*****907 210 آیه 123.4
299 1399/03/05 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ‚ط±ظ‡ ط¯ط§ط؛ظ„غŒ 093#####984 111 آیه 123.22
300 1400/08/10 ط®ط§ظ†ظ… ظ‚ط¯ظˆط³غŒ 091*****448 224 آیه 122.58
301 1399/11/28 093*****597 100 آیه 122.35
302 1400/02/30 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ط§ط¨ط§ط®ط§ظ†غŒ 091*****188 154 آیه 122.14
303 1402/03/08 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظˆط­ط¯ 091*****169 118 آیه 121.33
304 1399/10/05 ط®ط§ظ†ظ… sabouri 099*****022 115 آیه 119.95
305 1401/04/20 091*****416 179 آیه 119.93
306 1400/05/12 ط®ط§ظ†ظ… ط±ظ…ط¶ط§ظ†غŒ 093*****107 153 آیه 119.92
307 1398/11/06 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط±ط§ط¯غŒ 093#####647 100 آیه 119.16
308 1401/05/29 ط®ط§ظ†ظ… ظ…طµظ„غŒ ظ†عکط§ط¯ 091*****525 123 آیه 119.04
309 1399/07/27 ط¢ظ‚ط§غŒ ط³ط¨ط²ط¬ظˆ 091*****485 187 آیه 118.68
310 1399/10/09 ط®ط§ظ†ظ… ظپط±ط¬ط§ط¯ 093*****180 217 آیه 118.65
311 1401/01/23 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط³غŒظ†غŒ 091#####645 159 آیه 118.44
312 1398/10/13 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط­ظ…ط¯غŒ 093#####613 215 آیه 117.99
313 1399/10/29 ط®ط§ظ†ظ… ط¢ظ‚ط§ط¬ط§ظ†غŒ 091#####856 133 آیه 117.73
314 1400/06/16 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط¬ط§ط²غŒ 091#####470 218 آیه 117.69
315 1401/01/14 ط®ط§ظ†ظ… ط­ظ…غŒط¯غŒط§ظ† ظپط±ط¯ 090*****715 178 آیه 117.28
316 1401/03/17 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ط³غŒظ†غŒ 093#####153 167 آیه 116.58
317 1402/04/06 ط®ط§ظ†ظ… ط¬ظˆع©ط§ط± 093*****335 176 آیه 116.56
318 1399/05/06 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ط§ظ‚ط±غŒ 091#####936 112 آیه 115.85
319 1402/04/03 ط®ط§ظ†ظ… ط¨غŒط¯ط±ط§ظ… 099*****495 134 آیه 115.83
320 1401/09/20 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ†ظ…ط§ط²غŒ 091*****114 241 آیه 115.33
321 1399/12/09 ط®ط§ظ†ظ… ع©غŒط§ظ†غŒ 091*****262 127 آیه 114.62
322 1398/10/17 ط®ط§ظ†ظ… ط³غŒط¯غŒ 091#####376 262 آیه 113.69
323 1399/07/05 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ط§ط²ظˆظ†ط¯ 093*****940 219 آیه 113.58
324 1399/03/20 ط®ط§ظ†ظ… ظپظ‚غŒظ‡غŒ 090#####858 196 آیه 113.31
325 1400/11/24 ط¢ظ‚ط§غŒ ط؛ظپط§ط±غŒ 093*****890 141 آیه 113.14
326 1399/02/22 ط®ط§ظ†ظ… ظپط®ط±ط§ط±ط§ 093#####980 169 آیه 111.35
327 1402/01/03 ط¢ظ‚ط§غŒ ع¯ط±ط¬غŒ 091*****726 448 آیه 110.63
328 1398/11/13 ط®ط§ظ†ظ… ظ„ط·ظپغŒ ط²ط§ط¯ظ‡ 091#####273 466 آیه 110.45
329 1400/06/22 ط®ط§ظ†ظ… ع©ط§ط¸ظ…غŒ 091*****179 203 آیه 108.9
330 1399/05/08 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ظ‡ط±ط§ظ…غŒ 091*****399 171 آیه 108.77
331 1400/02/14 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظˆط³ظˆغŒ ظ¾ظˆط± 091*****750 134 آیه 108.57
332 1399/05/12 ط®ط§ظ†ظ… ط³ط¹ط§ط¯طھغŒ ظ¾ظˆط± 091*****052 175 آیه 108.32
333 1399/04/01 ط®ط§ظ†ظ… ظ…غŒظ†ط§ 093#####461 119 آیه 107.86
334 1400/08/17 093*****951 134 آیه 106.39
335 1400/03/05 ط¢ظ‚ط§غŒ ط®ط³ط±ظˆغŒ 092*****429 362 آیه 106.31
336 1400/11/14 ط®ط§ظ†ظ… ع©غŒط§ظ†غŒ 091*****115 155 آیه 105.9
337 1399/06/11 ط®ط§ظ†ظ… ط®ط§ع©ط²ط§ط¯غŒط§ظ† 091*****030 178 آیه 105.84
338 1400/02/30 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط¨ط§ط³ظ‚ظ„غŒ ظ†عکط§ 091#####095 152 آیه 105.75
339 1398/10/08 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ط±ط²ع¯ط± 091#####286 107 آیه 105.6
340 1399/10/14 ط¢ظ‚ط§غŒ ظپط§ط·غŒ 093*****220 181 آیه 104.97
341 1400/03/13 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط³طھط¹ظ„غŒ ط²ط§ط¯ظ‡ 091*****157 351 آیه 104.78
342 1399/02/02 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظ„ط§ط²ظ… ط­ط±ظ… 099#####411 133 آیه 104.55
343 1402/07/23 ط¢ظ‚ط§غŒ ط²ظ‡ط¯غŒ 090*****305 190 آیه 104.42
344 1398/11/15 ط®ط§ظ†ظ… ظ†غŒع© 091#####061 453 آیه 104.31
345 1398/10/21 ط®ط§ظ†ظ… ظپط±ط¶غŒ 093#####337 184 آیه 104.07
346 1401/12/29 ط¢ظ‚ط§غŒ ط´ظˆظ‚غŒط§ظ† 091*****933 169 آیه 104.07
347 1399/02/04 ط¢ظ‚ط§غŒ ط®ط§ط¯ظ…غŒ 091#####900 232 آیه 103.2
348 1402/01/14 ط¢ظ‚ط§غŒ ط´ط§ظ†ظ‡ ط³ظˆط² 092*****708 209 آیه 102.45
349 1399/09/23 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ط§ط¬طھظ…ظ†ط¯ 091*****232 84 آیه 102.09
350 1400/10/08 ط®ط§ظ†ظ… ظˆط§ط¹ط¸ ط¯ظ„غŒظ„غŒ 091*****390 126 آیه 100.99
351 1399/08/01 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ع©ط¨ط±ظ†عکط§ط¯ 091*****320 156 آیه 100.1
352 1398/11/28 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط¹طھط¨ط§ط±غŒ 091#####807 123 آیه 99.4
353 1399/09/04 091*****941 105 آیه 99.24
354 1398/07/13 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط®ظˆغŒ ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† 091#####044 208 آیه 98.96
355 1400/01/16 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¯ظ‡ظ‚ط§ظ† 091*****424 78 آیه 98.86
356 1400/10/12 091*****967 203 آیه 98.6
357 1398/12/24 ط¢ظ‚ط§غŒ ط´ط§ع©ط±غŒ 091#####464 239 آیه 98.53
358 1402/04/13 ط¢ظ‚ط§غŒ maleki 091*****728 305 آیه 98.32
359 1402/08/15 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ¾ظˆط±ط­غŒط¯ط±غŒ 093*****566 119 آیه 98.11
360 1399/11/20 092*****357 100 آیه 97.99
361 1400/09/15 ط¢ظ‚ط§غŒ طµظپط±غŒ 099*****886 130 آیه 97.96
362 1399/04/25 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط¶ط§ط¦غŒ 091*****656 320 آیه 97.34
363 1399/03/30 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط¬ظ…ظ„غŒ 091#####545 176 آیه 97.23
364 1399/05/20 ط®ط§ظ†ظ… ط³ظ†ط§ 093#####644 158 آیه 96.93
365 1399/10/07 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ¾ظˆط±ط¹ط§ط·ظپغŒ 091*****654 305 آیه 95.95
366 1398/11/25 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ط±ط§طھغŒ 091#####130 159 آیه 94.85
367 1402/02/26 ط¢ظ‚ط§غŒ ط·ط§ظ„ط¨غŒ 091*****607 123 آیه 94.13
368 1398/06/30 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط²غŒط²غŒ 091#####803 122 آیه 93.65
369 1398/06/30 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط²غŒط²غŒ 091#####803 122 آیه 93.65
370 1400/07/03 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط­ظ‚ظ‚ 093*****050 119 آیه 93.22
371 1398/12/26 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ظˆط±ظˆط²غŒ 093#####670 165 آیه 92.37
372 1402/03/10 ط®ط§ظ†ظ… ظ‚ظ‡ط³طھط§ظ†غŒ 091*****984 137 آیه 92.34
373 1399/02/09 ط¢ظ‚ط§غŒ ظپط§طھط­ 091#####258 269 آیه 92.2
374 1400/05/30 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ظ…ط¬ط¯غŒط§ظ† 091*****164 152 آیه 91.67
375 1402/04/25 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ط´ط§ط· 091*****628 139 آیه 91.18
376 1398/04/17 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط±ظ†ط¯غŒ 091#####506 166 آیه 91.01
377 1399/10/16 ط®ط§ظ†ظ… ط´ط§غŒط³طھظ‡ ظ…ظ‡ط± 093#####366 393 آیه 90.51
378 1401/12/10 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط¨ط§ط³غŒ 091*****485 126 آیه 90.25
379 1402/03/28 090*****105 100 آیه 90.16
380 1400/08/04 ط®ط§ظ†ظ… ط³غŒط¯غŒ 091*****808 188 آیه 89.97
381 1400/04/14 ط®ط§ظ†ظ… ظ‚ط´ظ‚ط§ط¦غŒ 091*****252 128 آیه 89.95
382 1402/03/22 ط®ط§ظ†ظ… ظ‚ط±ط¨ط§ظ†غŒ 091*****929 152 آیه 89.67
383 1402/02/01 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ع©ط¨ط±غŒ 090*****625 171 آیه 89.4
384 1400/10/30 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط­ظ…ط¯غŒ 091*****786 537 آیه 89.19
385 1402/08/17 آقای فیضی 091#####742 173 آیه 89.18
386 1399/02/13 ط®ط§ظ†ظ… ط²ع©غŒ ط²ط§ط¯ظ‡ 091#####588 101 آیه 89.1
387 1399/12/02 ط¢ظ‚ط§غŒ ع†ط±ط§ط؛ع†غŒ 091#####733 109 آیه 88.82
388 1399/07/14 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط¶ط§غŒغŒ ظ…ظ†ط²ظ‡ 091*****110 148 آیه 88.7
389 1402/02/16 ط®ط§ظ†ظ… jafari 091*****152 129 آیه 88.6
390 1398/12/26 ط¢ظ‚ط§غŒ ظپظ„ط§ط­ 091#####289 148 آیه 88.48
391 1399/12/25 ط®ط§ظ†ظ… ظ¾ط±ظ†غŒط§ظ†ع†غŒ 091*****422 291 آیه 88.46
392 1401/08/07 ط®ط§ظ†ظ… ط¬ظˆط§ظ‡ط±غŒ 091#####346 176 آیه 88.2
393 1401/12/07 ط®ط§ظ†ظ… ع¯ظˆط¯ط±ط²غŒ 093*****842 146 آیه 88.16
394 1401/07/19 ط®ط§ظ†ظ… غŒظˆط³ظپغŒ 092*****234 154 آیه 87.6
395 1400/05/06 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط³طھظ…غŒ ظ…ظ‚ط¯ظ… 091*****617 169 آیه 87.43
396 1401/01/25 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط­غŒظ…غŒط§ظ† 091*****165 98 آیه 87.39
397 1398/08/28 ط®ط§ظ†ظ… ط¬ظ†ط¯ظ‚غŒ 091#####828 397 آیه 87.1
398 1398/11/16 ط¢ظ‚ط§غŒ طھط±ط§ط¨غŒ 093#####396 89 آیه 86.8
399 1402/02/25 ط®ط§ظ†ظ… ط¬ط§ظ…غŒ 091*****383 172 آیه 86.07
400 1402/04/21 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط­ظ…ط¯غŒ 093*****486 92 آیه 85.67
401 1401/07/07 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ظˆظ†ط³غŒط§ظ† 091*****349 272 آیه 85.05
402 1402/06/04 ط®ط§ظ†ظ… Sadat 091*****971 145 آیه 84.44
403 1399/02/26 ط¢ظ‚ط§غŒ ط³ط± 093#####085 315 آیه 83.69
404 1399/08/25 ط®ط§ظ†ظ… طµط±ظپغŒ 091#####781 148 آیه 83.49
405 1400/01/06 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ط§ط¸ظ…غŒ 091*****057 172 آیه 83.31
406 1401/02/27 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط®ط¨ط§ط±غŒ 091*****620 192 آیه 83.31
407 1400/11/02 ط¢ظ‚ط§غŒ ط´غŒط±ظ‡ ط¬ظˆظ†غŒ 091*****983 81 آیه 82.19
408 1399/02/22 ط®ط§ظ†ظ… ط´ظ…ط³ ط¹ط§ظ„ظ… 091#####570 133 آیه 82.07
409 1400/08/23 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ظˆط±غŒ 091*****220 187 آیه 81.49
410 1402/05/04 ط®ط§ظ†ظ… ط±ظˆط؛ظ†غŒ 091*****145 106 آیه 80.89
411 1399/08/03 ط®ط§ظ†ظ… ط¬ظ„غŒظ„غŒط§ظ† 090#####273 126 آیه 79.65
412 1402/02/17 ط¢ظ‚ط§غŒ ط®ط¶ط±غŒ 091#####010 501 آیه 79.5
413 1401/03/28 ط®ط§ظ†ظ… ط´ظپط§غŒغŒ 091*****861 267 آیه 78.32
414 1401/03/24 ط®ط§ظ†ظ… ظ‚ط§ط³ظ…ظ¾ظˆط± 091*****178 169 آیه 78.02
415 1400/08/26 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ط¸ط±غŒ 091*****446 134 آیه 77.82
416 1402/07/28 ط®ط§ظ†ظ… ط±ظ…ط¶ط§ظ†غŒ 091*****636 126 آیه 77.79
417 1402/04/18 ط®ط§ظ†ظ… .....ظ¾..........طںظ¾ظ¾ 091*****826 99 آیه 77.76
418 1402/07/13 091*****341 86 آیه 77.42
419 1400/06/30 091*****336 91 آیه 77.27
420 1401/09/07 ط®ط§ظ†ظ… hatami 090*****767 140 آیه 77.04
421 1402/03/12 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط¸غŒظ…غŒ 090*****755 119 آیه 76.71
422 1399/05/29 091*****968 159 آیه 76.5
423 1400/06/23 ط¢ظ‚ط§غŒ ط³ظ„ط·ط§ظ†غŒ 093*****701 87 آیه 75.79
424 1399/03/29 ط®ط§ظ†ظ… ط®ط¯ط§ظ… 090#####786 121 آیه 74.73
425 1401/04/24 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ†ظ‚غŒط§ظ† 091*****315 192 آیه 73.08
426 1398/11/13 ط¢ظ‚ط§غŒ ط®ظ„غŒظ„غŒ 091#####362 70 آیه 72.73
427 1400/12/07 091*****036 100 آیه 72.34
428 1402/04/04 ط®ط§ظ†ظ… ط­ع©غŒظ…غŒ 091*****174 193 آیه 72.32
429 1399/07/26 ط®ط§ظ†ظ… طµط±ط§ط­غŒ 091*****683 92 آیه 72.22
430 1402/03/05 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ‡ط§ط´ظ…غŒ 091*****263 259 آیه 72.1
431 1401/09/06 ط®ط§ظ†ظ… yousefi 091*****246 89 آیه 71.9
432 1399/12/09 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ¾غŒظ…ط§ظ†غŒ 099*****091 93 آیه 71.43
433 1401/11/09 ط®ط§ظ†ظ… ط§ظ†طھط¸ط§ط±غŒ 091*****983 210 آیه 71.35
434 1400/03/27 091*****541 180 آیه 71.31
435 1399/02/18 ط®ط§ظ†ظ… ط¯ط§ظˆط¯غŒ 093#####452 95 آیه 71.24
436 1399/10/25 ط¢ظ‚ط§غŒ izadi 093*****536 133 آیه 70.68
437 1402/02/11 ط®ط§ظ†ظ… ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط§ط¯ط±ع©ظ†غŒ 091*****829 151 آیه 70.64
438 1399/10/24 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط­ظ…ط¯غŒ ط¨ظ‡ط¨ظ‡ط§ظ†غŒ 091*****484 73 آیه 70.63
439 1398/12/10 ط®ط§ظ†ظ… dehghanipoor 091#####440 72 آیه 70.62
440 1401/10/25 ط¢ظ‚ط§غŒ ط®ط§ع©ط²ط§ط¯غŒ 093*****855 84 آیه 70.37
441 1399/01/12 ط®ط§ظ†ظ… ط´ظپغŒط¹غŒ 093#####138 139 آیه 70.3
442 1402/01/07 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ظ„ظˆغŒ 093*****433 152 آیه 69.75
443 1400/12/21 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط§ط±ظپغŒط§ظ† 099*****493 100 آیه 69.3
444 1401/10/12 ط®ط§ظ†ظ… ظپط§ط·ظ…غŒ 091*****965 113 آیه 69.17
445 1401/05/04 ط®ط§ظ†ظ… ط´ط¨ط¨ظˆ 091*****179 97 آیه 69.06
446 1399/10/26 ط®ط§ظ†ظ… طھظˆع©ظ„غŒ 091*****533 123 آیه 68.47
447 1400/04/24 093*****438 117 آیه 68.36
448 1398/11/15 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظ†ط¸ظˆط±غŒ 091#####693 125 آیه 68.09
449 1399/11/07 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ط³طھظ… ظ¾ظˆط± 093#####370 99 آیه 67.72
450 1401/09/23 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ط§ظ…ط¯ط§ط¯ 091*****816 158 آیه 67.6
451 1400/08/17 ط®ط§ظ†ظ… ط®ظ„غŒظ„ ظ¾ظˆط± ط´غŒط±ط§ط² 090#####652 76 آیه 66.97
452 1401/06/06 ط¢ظ‚ط§غŒ ط²غŒظ†ظ„ ط¢ط¨ط§ط¯غŒ 093*****315 91 آیه 66.72
453 1399/03/18 ط®ط§ظ†ظ… ط®ط§ظ„ط¯ط§ط±غŒ 091#####511 184 آیه 66.66
454 1402/02/25 ط®ط§ظ†ظ… ط§ظ„ظ‡ط¯غŒ 091*****132 308 آیه 66.48
455 1399/01/06 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ظ†طµظˆط±غŒ ظ†عکط§ط¯ 093#####428 130 آیه 66.43
456 1398/10/05 ط®ط§ظ†ظ… ط±ظ…ط¶ط§ظ†غŒ 090#####763 212 آیه 66.09
457 1401/03/05 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ط±ط§ظ…غŒ 091*****285 79 آیه 65.93
458 1400/05/15 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظˆط³ظˆغŒ 091*****131 95 آیه 65.34
459 1401/06/20 093*****227 85 آیه 65.32
460 1400/02/15 091*****207 220 آیه 65.31
461 1399/01/16 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ظ†ط¬ط¨ط± 091#####583 181 آیه 65.27
462 1399/01/24 ط¢ظ‚ط§غŒ .ط³ 093#####030 324 آیه 65.15
463 1401/03/21 ط®ط§ظ†ظ… ظ¾ط§ط²ظˆع©غŒ 091*****929 116 آیه 64.54
464 1400/08/25 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ط¶ط§غŒغŒ 091*****562 243 آیه 64.16
465 1399/01/22 ط®ط§ظ†ظ… ط®ظ†ط¯ط§ظ† 091#####868 113 آیه 63.23
466 1401/11/03 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ط¸ط±غŒ 091#####458 108 آیه 62.88
467 1398/08/10 ط®ط§ظ†ظ… ع©غŒط§ 091#####248 119 آیه 62.2
468 1398/11/22 ط¢ظ‚ط§غŒ ط³ظ„غŒظ…ط§ظ†غŒ 091#####554 229 آیه 62.13
469 1401/12/12 ط¢ظ‚ط§غŒ ع©ظ…ط§ظ†غŒ 090*****615 121 آیه 61.76
470 1400/03/30 091*****022 69 آیه 61.5
471 1401/10/12 ط®ط§ظ†ظ… ط¯ظˆظ„طھط®ظˆط§ظ‡ 091#####025 94 آیه 61.46
472 1398/09/12 ط¢ظ‚ط§غŒ ط´ع©ط±غŒ 099#####677 100 آیه 60.81
473 1399/07/05 ط®ط§ظ†ظ… ظ…غŒط±ع©ظˆظ‡غŒ 090*****521 141 آیه 60.74
474 1401/04/30 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط³غŒظ†غŒ ظ…ظ‚ط¯ظ… 091*****072 142 آیه 60.69
475 1402/07/26 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط³ع¯ط±غŒ 091*****112 83 آیه 60.62
476 1398/11/18 ط®ط§ظ†ظ… طµط§ط¯ظ‚غŒ 093#####686 137 آیه 60.59
477 1402/08/25 آقای نوری 091*****232 432 آیه 60.56
478 1398/09/25 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­غŒط¯ط±غŒ ظ†عکط§ط¯ 099#####343 175 آیه 60.24
479 1401/04/10 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط¨ط§ط³غŒ 090*****234 153 آیه 60.04
480 1399/07/07 ط®ط§ظ†ظ… ظ‚ط·ط¨غŒ 091#####109 70 آیه 59.92
481 1401/09/07 091*****291 104 آیه 59.61
482 1399/01/23 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظ‚ظ†غŒ 091#####321 133 آیه 59.59
483 1402/02/13 ط®ط§ظ†ظ… ظپط±ط§ظ‡ط§ظ†غŒ 093*****256 82 آیه 59.5
484 1400/08/26 ط®ط§ظ†ظ… ظˆط­ط¯طھ 091*****935 88 آیه 58.96
485 1402/02/17 ط®ط§ظ†ظ… ط§ظ„ط¹ط§ط¯غŒط§طھ 0********** 253 آیه 58.9
486 1399/05/25 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¯ظ‡ظ‚ط§ظ† 093#####951 361 آیه 58.31
487 1402/06/12 ط®ط§ظ†ظ… ع¯ظ„غŒ 090*****974 400 آیه 58.16
488 1402/05/31 093*****174 210 آیه 57.95
489 1401/01/20 ط¢ظ‚ط§غŒ ط´ط±غŒظپغŒ 091#####401 181 آیه 57.95
490 1399/04/17 ط®ط§ظ†ظ… ط«ط§ظ…ظ† 091#####835 295 آیه 57.83
491 1399/08/02 ط¢ظ‚ط§غŒ ... 091*****733 83 آیه 57.74
492 1402/07/10 ط®ط§ظ†ظ… ط®ط§طµغŒط§ظ† 093*****365 119 آیه 57.67
493 1399/04/26 091#####886 94 آیه 57.58
494 1401/01/24 ط®ط§ظ†ظ… ط¨غŒط§ط¨ط§ظ†ع©غŒ 091*****270 70 آیه 57.45
495 1400/03/27 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط­غŒظ… ط²ط§ط¯ظ‡ 093*****316 56 آیه 57.29
496 1400/05/10 ط®ط§ظ†ظ… طھظˆط±ط§ظ†غŒ 093*****763 175 آیه 57.15
497 1399/02/15 ط®ط§ظ†ظ… ط³ط§ط¯ط§طھ 091#####089 135 آیه 56.81
498 1400/07/02 093*****636 100 آیه 56.62
499 1402/03/20 ط¢ظ‚ط§غŒ ط²ظ…ط§ظ†غŒ 091*****702 119 آیه 56.58
500 1399/03/27 ط®ط§ظ†ظ… ظپط§ط·ظ…غŒ 091#####398 141 آیه 56.29
501 1399/01/11 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط³غŒظ†غŒ ظ†عکط§ط¯ 091#####286 116 آیه 56.23
502 1399/02/27 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط³غŒظ†ط§ع© 093#####134 111 آیه 55.98
503 1400/04/15 093*****625 88 آیه 55.77
504 1401/05/29 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ†ط§ط¦غŒظ†غŒ 091#####425 70 آیه 55.66
505 1400/02/09 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ط³ظ†غŒ 091*****937 101 آیه 55.64
506 1401/05/12 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط¨ط§ظ†غŒ 090*****256 56 آیه 55.58
507 1401/10/13 ط®ط§ظ†ظ… طھع©ظ„ظˆ 091*****210 113 آیه 55.29
508 1399/07/06 ط®ط§ظ†ظ… ع©ط±ط¨ظ„ط§ 091*****088 141 آیه 54.9
509 1398/10/06 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ¾ظˆط±ط­ط³ظ† 091#####281 101 آیه 54.72
510 1401/09/09 ط®ط§ظ†ظ… ط­ظ‚غŒظ‚غŒ 091#####439 217 آیه 54.72
511 1401/08/22 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط¬ط§غŒغŒ 091*****367 190 آیه 54.68
512 1399/01/03 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ†طµط±ط¢ط²ط§ط¯ط§ظ†غŒ 093#####909 129 آیه 54.64
513 1401/09/27 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ¾ظˆط±ظ†طµغŒط± ط´ط§ظ…ظ„ظˆ 093*****436 91 آیه 54.62
514 1402/03/24 ط®ط§ظ†ظ… ط«ط§ط¨طھغŒ 091*****640 119 آیه 54.26
515 1400/10/12 093*****831 97 آیه 53.52
516 1400/05/03 091*****569 118 آیه 53.42
517 1399/04/23 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط³ظ†غŒ 091*****989 86 آیه 53.22
518 1399/12/12 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط¨ط±ط§ظ‡غŒظ…غŒ ظپط± 093*****127 86 آیه 53.17
519 1401/04/10 ط¢ظ‚ط§غŒ ط؛ظپط§ط±غŒ 093*****325 88 آیه 53.16
520 1399/03/18 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط¨ط§ط³ ظ¾ظˆط± 099#####588 106 آیه 53.05
521 1399/12/05 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط­ظ…ط¯غŒ ظ¾غŒط´ع©ظˆظ‡غŒ 091*****173 112 آیه 52.98
522 1402/05/12 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¬ط¹ظپط±ط§ط¨ط§ط¯غŒ 099*****361 152 آیه 52.4
523 1399/01/05 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط±ط²ظˆظ‚ 091#####652 93 آیه 52.29
524 1400/02/25 ط®ط§ظ†ظ… Abbasnezhad 091#####034 181 آیه 52.24
525 1399/08/29 ط¢ظ‚ط§غŒ ط²ط±غŒظ† 091*****393 66 آیه 52.15
526 1400/11/12 ط¢ظ‚ط§غŒ ط®ط³ط±ظˆغŒ 091*****010 319 آیه 52.02
527 1402/04/25 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ط§ط±ط¯ط³طھ 090*****894 104 آیه 52.01
528 1400/10/03 ط¢ظ‚ط§غŒ ط®ط·غŒط¨غŒ 091*****965 88 آیه 51.74
529 1400/10/18 ط®ط§ظ†ظ… kalhory 099*****751 88 آیه 51.61
530 1399/11/22 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ظ‡ط§ظ„ ع¯ط± 093*****728 210 آیه 51.32
531 1399/07/18 ط®ط§ظ†ظ… ط¯ط§ظˆط¯غŒ 091#####931 91 آیه 51.24
532 1400/05/09 ط®ط§ظ†ظ… طھط¨ط±غŒط²ظ…ظ†ط´ 090*****759 137 آیه 51.12
533 1401/07/25 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ظ‡ط±ط¹ظ„غŒ 091#####209 112 آیه 51.11
534 1400/08/14 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ط³ط¯ط§ظ„ظ‡غŒ 093*****848 207 آیه 50.95
535 1401/02/08 ط®ط§ظ†ظ… aghabeigi 093*****066 136 آیه 50.46
536 1400/04/19 ط®ط§ظ†ظ… طµط§ط¯ظ‚غŒ 091*****474 140 آیه 50.26
537 1400/01/13 ط®ط§ظ†ظ… ط³ط±ظ„ع© 093*****485 106 آیه 50.16
538 1402/02/01 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ‡ط§ط´ظ…غŒ 091*****582 117 آیه 50.08
539 1402/07/27 093*****794 69 آیه 49.97
540 1402/04/15 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ط±ط¨غŒ 091*****120 68 آیه 49.58
541 1398/07/10 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ظ„غŒ ظ‚ط§ط³ظ…غŒ 091#####825 107 آیه 49.52
542 1401/02/16 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظ†طµظˆط±غŒ 091*****303 100 آیه 49.41
543 1401/03/13 ط®ط§ظ†ظ… ط¯ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯غŒ 091*****149 77 آیه 49.38
544 1399/12/13 ط®ط§ظ†ظ… ط®ط±ظ…غŒ 091*****622 114 آیه 49.02
545 1399/10/26 ط®ط§ظ†ظ… غŒظˆط³ظپغŒ ظ…ظ†ط´ 091*****791 137 آیه 48.85
546 1402/03/16 ط®ط§ظ†ظ… Ash 091*****055 118 آیه 48.83
547 1402/01/23 093*****675 91 آیه 48.58
548 1400/06/29 ط®ط§ظ†ظ… ظ†غŒع© ط¢ط¦غŒظ† 091*****350 119 آیه 48.34
549 1401/12/11 ط®ط§ظ†ظ… ظ‚ط§ظ†ط¹ 091*****371 98 آیه 48.18
550 1400/12/22 ط®ط§ظ†ظ… ظˆط¬غŒظ‡ 099#####201 229 آیه 48.1
551 1400/02/20 091*****125 75 آیه 47.99
552 1400/06/05 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط­ظ…ط¯غŒط§ظ† 099*****826 125 آیه 47.94
553 1399/03/18 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط³ع¯ط±غŒ 099#####509 106 آیه 47.82
554 1398/07/02 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط­غŒظ…غŒ 091#####614 100 آیه 47.75
555 1402/04/03 ط®ط§ظ†ظ… ط³ظپغŒط¯ع¯ط± 091*****503 120 آیه 47.7
556 1398/09/25 093#####809 92 آیه 47.6
557 1399/05/28 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط±ط§ط¯غŒ 091*****169 211 آیه 47.44
558 1402/08/10 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ط³غŒظ†غŒ 091*****193 60 آیه 47.42
559 1399/01/17 ط¢ظ‚ط§غŒ ط³.ظ† 090#####246 276 آیه 47.4
560 1400/07/11 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…غŒط±ط¬ظ…ط§ظ„غŒ 091*****311 83 آیه 47.3
561 1400/11/04 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ†ط±غŒظ…ط§ظ†غŒ 091*****063 112 آیه 47.27
562 1402/04/25 092*****826 51 آیه 47.18
563 1402/05/10 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط³غŒظ†غŒ 093*****156 99 آیه 46.97
564 1399/12/22 ط®ط§ظ†ظ… ط§ظ†ط¬ط¯ط§ظ†غŒ 091*****944 112 آیه 46.84
565 1401/11/18 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ظ†ظپط±ط§ط¯غŒ 093*****076 243 آیه 46.73
566 1399/06/27 093*****769 78 آیه 46.69
567 1400/10/19 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ‚ظ†ط¨ط±غŒ 091#####131 111 آیه 46.59
568 1402/05/08 ط¢ظ‚ط§غŒ ط³ط­ط§ط¨غŒ 093*****443 64 آیه 46.56
569 1400/11/19 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط¬ط§ظ„غŒ 091#####193 91 آیه 46.54
570 1399/05/03 091*****415 100 آیه 46.5
571 1399/09/22 ط®ط§ظ†ظ… mohamadi 091*****198 133 آیه 46.5
572 1400/12/02 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ظ„ظˆغŒ 090*****363 118 آیه 46.49
573 1402/08/19 آقای حیدری 091*****805 127 آیه 46.36
574 1401/07/10 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ط§ظ‚ط±غŒ ظ†غŒط§ 091*****212 111 آیه 46.22
575 1400/02/11 091*****346 100 آیه 45.59
576 1400/06/30 ط®ط§ظ†ظ… ظ† ظپ 092*****174 102 آیه 45.42
577 1400/04/04 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط³طھط¹ظ„غŒ ط²ط§ط¯ظ‡ 093*****450 157 آیه 45.24
578 1402/05/03 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…غŒط±غŒ 091*****452 105 آیه 45.22
579 1400/10/30 ط®ط§ظ†ظ… ع©غŒط§ظ†غŒ 090*****115 69 آیه 45.1
580 1398/12/02 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¬ط¹ظپط±غŒ 093#####147 107 آیه 44.97
581 1400/11/24 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ط¨ط§ط¯غŒ 093*****042 76 آیه 44.7
582 1402/07/25 091*****744 69 آیه 44.42
583 1402/02/15 ط®ط§ظ†ظ… Emamgholi 091*****545 76 آیه 44.37
584 1402/01/22 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظ‚غŒظ…غŒ 091*****190 141 آیه 44.36
585 1401/09/16 ط®ط§ظ†ظ… ط®ظˆط´ط®ظˆغŒ 090*****486 100 آیه 44.26
586 1399/01/08 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط±غŒ 091#####329 112 آیه 44.23
587 1401/01/05 ط®ط§ظ†ظ… ع©ظ„ط§طھظ‡ ظ…غŒظ…ط±غŒ 093*****245 186 آیه 44.18
588 1402/01/07 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ†ط§ط¦ط¨ 091*****976 61 آیه 44.04
589 1400/04/15 ط®ط§ظ†ظ… ظپط§ط¶ظ„غŒ 093*****100 82 آیه 43.8
590 1401/06/23 091*****524 112 آیه 43.72
591 1399/06/30 ط¢ظ‚ط§غŒ طھظˆع©ظ„غŒ ط²ط§ط¯ظ‡ 093*****722 112 آیه 43.71
592 1400/06/29 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظˆط³ظˆغŒ 091*****013 76 آیه 43.57
593 1400/04/18 091*****417 56 آیه 43.47
594 1402/07/18 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ 093*****613 81 آیه 43.46
595 1401/05/18 ط®ط§ظ†ظ… ظ¾ط±ظ†ط¯ظ‡ 093#####707 118 آیه 43.2
596 1399/12/06 ط®ط§ظ†ظ… ظ†غŒع© 093*****721 269 آیه 42.99
597 1402/08/24 خانم مجیدی نیا 093*****917 90 آیه 42.61
598 1399/01/14 ط®ط§ظ†ظ… ط¬ظˆط§ط¯غŒ ظ…ظ†ط´ 091#####178 93 آیه 42.56
599 1399/08/06 ط®ط§ظ†ظ… ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… 091#####955 69 آیه 42.38
600 1402/06/05 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ط³ظ†غŒ 093*****593 365 آیه 42.32
601 1399/10/19 091*****899 93 آیه 42.24
602 1399/12/09 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط±طھط¶ظˆغŒ ط±ط§ط¯ 091*****588 50 آیه 42.06
603 1399/03/18 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±غŒط­ط§ظ†غŒ 091#####493 105 آیه 41.56
604 1402/07/22 ط®ط§ظ†ظ… ط§ظ„ط²ظ‡ط±ط§ 099*****610 87 آیه 41.56
605 1400/10/07 093*****747 80 آیه 41.42
606 1401/01/13 091*****540 98 آیه 41.24
607 1399/09/26 ط®ط§ظ†ظ… ghorbani 091*****261 61 آیه 41.18
608 1399/11/01 091*****623 72 آیه 41.17
609 1401/12/08 091*****341 93 آیه 41.15
610 1402/05/23 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ط§ط¬غŒ 091*****268 127 آیه 41.13
611 1400/06/17 091*****809 86 آیه 41.04
612 1401/11/12 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ظ‚ط´غŒظ†ظ‡ 099*****563 86 آیه 41.04
613 1399/03/09 ط®ط§ظ†ظ… ط¨غŒط¯ط§ط¯ 091#####739 85 آیه 41.02
614 1400/09/24 093*****937 84 آیه 40.81
615 1402/05/24 099*****771 55 آیه 40.78
616 1401/11/30 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ†ط§ط¦ط¨ 093*****058 117 آیه 40.34
617 1399/02/21 ط®ط§ظ†ظ… ط´ط§ظˆط±ط¯غŒ 092#####721 295 آیه 40.22
618 1400/12/04 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط­ظ…ط¯غŒ 091*****938 129 آیه 40.08
619 1399/05/11 093*****772 100 آیه 40.08
620 1399/11/10 091*****288 76 آیه 40.07
621 1399/10/28 ط®ط§ظ†ظ… ط³ط§ط¯ط§طھ 091*****971 123 آیه 39.81
622 1398/10/11 ط®ط§ظ†ظ… ط¯ط¨ط§ط؛غŒ 091#####899 78 آیه 39.79
623 1400/03/16 ط®ط§ظ†ظ… ظ‡ط§ط´ظ… ط²ط§ط¯ظ‡ 091*****821 93 آیه 39.74
624 1400/04/26 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ط±ظˆط² 091*****589 34 آیه 39.74
625 1401/10/10 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط­ظ…ط¯غŒ 093#####851 71 آیه 39.74
626 1401/06/30 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ‡ط§ط´ظ…غŒ 091*****331 110 آیه 39.65
627 1399/06/01 093*****450 81 آیه 39.55
628 1398/10/26 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط¨ط§ط³غŒ 091#####982 98 آیه 39.49
629 1400/09/05 ط®ط§ظ†ظ… ط­غŒط¯ط±غŒ 091*****871 248 آیه 39.44
630 1402/02/12 ط®ط§ظ†ظ… ظ…غŒط± 091*****788 88 آیه 39.4
631 1398/09/11 091#####611 68 آیه 39.37
632 1402/03/29 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ط³غŒظ†غŒ 099*****348 74 آیه 39.26
633 1399/04/16 091*****952 85 آیه 39.22
634 1400/04/17 ط®ط§ظ†ظ… ط²ط§ط±ط¹ 091#####683 152 آیه 39.2
635 1400/11/03 ط¢ظ‚ط§غŒ orooji 091*****302 162 آیه 39.17
636 1399/10/13 ط®ط§ظ†ظ… ط·ط§ظ„ط¹ ظ¾ظˆط± 091#####786 53 آیه 39.15
637 1399/04/13 ط¢ظ‚ط§غŒ ظپط±ط®غŒ 091#####622 114 آیه 39.06
638 1402/03/29 ط®ط§ظ†ظ… ط®ظˆط´ ع†ظ‡ط±ظ‡ 091*****980 73 آیه 38.83
639 1399/10/19 093*****988 69 آیه 38.75
640 1398/09/27 ط®ط§ظ†ظ… طµط¯ط± 091#####014 130 آیه 38.74
641 1400/07/23 091*****840 61 آیه 38.7
642 1402/08/18 خانم زارعیان 091*****464 72 آیه 38.66
643 1401/12/02 091*****379 66 آیه 38.59
644 1399/01/30 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط­ظ…ط¯غŒ 099#####524 76 آیه 38.51
645 1401/03/27 ط®ط§ظ†ظ… ط´غŒظ„ظ‡ ط¨ط§ظپ 091*****066 124 آیه 38.5
646 1399/07/17 ط¢ظ‚ط§غŒ طھظ‚ظˆط§غŒغŒ 091#####890 55 آیه 38.41
647 1401/06/21 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ظ„ظ†ط¯ظ‡ظ…طھ 093*****246 265 آیه 38.36
648 1400/05/31 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ†ظپغŒط³ 091*****012 92 آیه 38.27
649 1402/06/22 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظˆ 093*****975 163 آیه 38.23
650 1400/01/20 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظ†طھطµط± 091*****245 90 آیه 38.16
651 1400/07/08 ط¢ظ‚ط§غŒ ع©ط±ط¨ظ„ط§غŒغŒ 090*****999 36 آیه 37.76
652 1400/11/23 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ†ظ‚غŒ طھط±ط§ط¨غŒ 091*****248 51 آیه 37.7
653 1400/09/22 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط³ط¯غŒ 099*****178 64 آیه 37.6
654 1399/02/07 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¬ط¹ظپط±غŒ 091#####752 210 آیه 37.46
655 1398/12/02 ط®ط§ظ†ظ… ط¬ط§ظ†ط¹ظ„غŒ 091#####478 110 آیه 37.43
656 1402/08/02 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط±طھط¶ظˆغŒ 091#####710 119 آیه 37.43
657 1400/03/22 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط±ط´ط§ط¯غŒ 091*****467 100 آیه 37.36
658 1401/11/30 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط´ظ‚غŒ 091*****616 96 آیه 37.35
659 1402/01/04 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ظ…ط¯غŒ 091*****275 112 آیه 37.29
660 1402/08/01 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ط±ط§طھغŒ 091*****508 102 آیه 37.25
661 1399/08/24 ط®ط§ظ†ظ… ع©ط±غŒظ…غŒ 091*****135 89 آیه 37.22
662 1400/11/10 090*****426 47 آیه 37.14
663 1400/04/18 ط®ط§ظ†ظ… ظ‡ظ†ط±غŒ 093*****552 89 آیه 37.08
664 1401/01/19 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط­ظ…ط¯غŒ 091*****733 120 آیه 36.95
665 1401/05/16 091*****105 61 آیه 36.84
666 1401/08/19 091*****431 72 آیه 36.8
667 1400/02/31 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط§ط¬ظ„ظˆ 091*****603 93 آیه 36.8
668 1400/07/07 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط³ط­ط§ظ‚غŒ 093*****918 100 آیه 36.72
669 1400/09/12 ط®ط§ظ†ظ… ع©ظˆط«ط±غŒ 091*****128 90 آیه 36.7
670 1402/08/21 خانم شریفی 091*****420 68 آیه 36.48
671 1400/12/19 091*****399 64 آیه 36.42
672 1402/08/02 ط®ط§ظ†ظ… ظ…غŒط±طھظ‚غŒ 091*****915 68 آیه 36.42
673 1401/01/30 ط®ط§ظ†ظ… Alaminasab 093*****314 69 آیه 36.42
674 1400/08/18 ط®ط§ظ†ظ… Nemati 093*****922 281 آیه 36.4
675 1402/04/02 ط¢ظ‚ط§غŒ ط·ط¨ط§ط·ط¨ط§غŒغŒ غŒط²ط¯غŒ 091*****718 64 آیه 36.33
676 1399/11/12 ط¢ظ‚ط§غŒ ع©ط±غŒظ…غŒ 091*****076 65 آیه 36.15
677 1402/02/05 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط§ 091*****914 61 آیه 36.12
678 1401/08/11 091*****550 69 آیه 36.01
679 1399/07/17 092*****681 76 آیه 35.91
680 1400/02/07 091*****715 59 آیه 35.87
681 1400/05/19 ط®ط§ظ†ظ… طھظ‚ظٹ ط²ط§ط¯ظ‡ 093#####703 99 آیه 35.87
682 1399/09/01 ط®ط§ظ†ظ… ط´ط§ظˆط±ط¯غŒ 091*****982 194 آیه 35.72
683 1400/04/23 091*****759 85 آیه 35.65
684 1400/11/05 091*****882 96 آیه 35.62
685 1400/10/24 ط®ط§ظ†ظ… ظˆط­ط¯طھ 093*****249 61 آیه 35.51
686 1402/04/04 ط¢ظ‚ط§غŒ طµط§ط­ط¨غŒ 091*****826 49 آیه 35.5
687 1400/09/26 ط®ط§ظ†ظ… ظ‡ط¯ظ‡ط¯غŒ 093*****854 82 آیه 35.44
688 1398/09/12 ط®ط§ظ†ظ… ط°ط§ع©ط±غŒ 091#####234 57 آیه 35.43
689 1399/10/08 091*****702 61 آیه 35.42
690 1399/09/29 ط®ط§ظ†ظ… ... 091*****584 71 آیه 35.32
691 1398/10/04 ط®ط§ظ†ظ… ط±ظپغŒط¹ ظ…ظ†ط²ظ„طھ 091#####328 126 آیه 35.28
692 1402/01/04 ط®ط§ظ†ظ… ط®ظˆط´ط¯ط³طھ 091*****484 101 آیه 35.1
693 1402/04/14 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط³ط¯غŒ 091*****154 110 آیه 35.04
694 1401/02/28 093*****707 102 آیه 35
695 1401/02/02 ط®ط§ظ†ظ… ط®ظˆط¯ظ… 091*****057 144 آیه 34.77
696 1402/03/18 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ط¨ 091*****692 88 آیه 34.77
697 1399/01/22 ط¢ظ‚ط§غŒ Farah 099#####757 148 آیه 34.77
698 1399/12/26 099#####837 68 آیه 34.76
699 1399/05/13 091*****339 62 آیه 34.73
700 1400/07/04 ط®ط§ظ†ظ… ظ‚ط§ط³ظ…غŒ 090*****774 212 آیه 34.73
701 1402/01/05 ط®ط§ظ†ظ… ط§عکط¯ط±غŒ 093#####798 74 آیه 34.5
702 1398/06/04 ط®ط§ظ†ظ… طµط§ط¯ظ‚غŒ ط´ع©غŒط¨ 099#####344 66 آیه 34.47
703 1400/05/19 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط­ظ…ظˆط¯غŒ 091*****660 101 آیه 34.47
704 1400/12/27 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ¾غŒظ…ط§ظ†غŒ 091*****579 59 آیه 34.4
705 1402/01/23 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ط³ع©ظˆط¦غŒ 099*****715 57 آیه 34.28
706 1398/10/29 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¬ظ„ط§ظ„غŒ ظپط± 091#####244 224 آیه 34.2
707 1402/04/23 ط®ط§ظ†ظ… ط­ع©غŒظ…غŒ 091#####410 153 آیه 34.2
708 1400/08/17 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ¾ط§ط±ط³ط§ط²ط§ط¯ظ‡ 091*****877 157 آیه 34.04
709 1399/04/04 091#####245 86 آیه 33.93
710 1402/08/26 091*****249 72 آیه 33.93
711 1400/05/20 ط®ط§ظ†ظ… ط§ظ„ظپطھغŒ 091*****557 277 آیه 33.88
712 1399/12/28 ط®ط§ظ†ظ… طµط±ظپغŒ 099*****689 129 آیه 33.85
713 1398/12/26 ط®ط§ظ†ظ… ط³ط§ط؛ط±غŒع†غŒط§ظ† 091#####693 68 آیه 33.77
714 1399/08/30 ط®ط§ظ†ظ… ع¯ظپطھط§ط±غŒ 093*****690 96 آیه 33.76
715 1399/08/10 093*****717 58 آیه 33.54
716 1399/06/10 ط®ط§ظ†ظ… ظ‡ط§ط´ظ…غŒ 091*****040 90 آیه 33.36
717 1399/12/13 091*****546 93 آیه 33.35
718 1400/08/16 ط®ط§ظ†ظ… ط·ط§ظ„ظ‚ط§ظ†غŒ 091*****208 182 آیه 33.24
719 1398/10/27 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ط¨ط§ط³غŒ 093#####277 90 آیه 33.21
720 1399/07/19 091*****976 60 آیه 33.2
721 1402/05/03 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ظˆط±ظˆط²غŒ 091*****674 150 آیه 33.18
722 1401/04/02 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¬ظ…ط§ظ„ ظ¾ظˆط± 093*****123 110 آیه 33.15
723 1401/02/05 ط¢ظ‚ط§غŒ ط³ظ„غŒظ…ط§ظ†غŒ 093*****447 29 آیه 33.11
724 1400/09/20 ط®ط§ظ†ظ… ط¬ط§ظ† 093*****173 109 آیه 33.11
725 1401/11/12 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ظ‡ظ…ظ†غŒ 090*****717 28 آیه 32.91
726 1399/11/15 ط®ط§ظ†ظ… ط؛ظپط§ط±غŒ 090*****831 123 آیه 32.76
727 1401/08/17 099*****030 88 آیه 32.71
728 1399/08/19 ط®ط§ظ†ظ… ظ‚ط§ ط³ظ…غŒ 091#####969 78 آیه 32.4
729 1401/11/28 093*****810 61 آیه 32.4
730 1401/12/05 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ط¨ط±ط§ظ‡غŒظ… 091*****260 55 آیه 32.32
731 1400/03/06 091*****485 100 آیه 32.25
732 1402/03/14 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¯غŒط±ط¨ط§ط² 092*****451 81 آیه 32.19
733 1401/02/07 091*****695 88 آیه 32.14
734 1398/10/14 ط¢ظ‚ط§غŒ ط³غŒظ…ط±ط؛ 090#####330 90 آیه 32.08
735 1402/05/19 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ع©ط¨ط± ط²ط§ط¯ظ‡ 091*****402 76 آیه 31.8
736 1402/04/14 ط®ط§ظ†ظ… ظ¾ط§ط³ط¯ط§ط± 093*****962 80 آیه 31.5
737 1400/12/16 ط¢ظ‚ط§غŒ ط®ظˆط±ط³ظ†ط¯غŒ 091*****341 76 آیه 31.46
738 1401/01/20 ط®ط§ظ†ظ… طھظ‚ط¯ط³ ط²ط§ط¯ظ‡ 091*****352 86 آیه 31.43
739 1400/08/11 099*****899 78 آیه 31.4
740 1401/05/15 091*****429 63 آیه 31.4
741 1402/07/01 ط¢ظ‚ط§غŒ ط³طھظˆط¯ظ‡ 091*****704 103 آیه 31.37
742 1402/07/19 ط®ط§ظ†ظ… ط´ط§غŒط³طھظ‡ ط®ظˆ 091*****488 76 آیه 31.35
743 1399/07/07 ط¢ظ‚ط§غŒ shad 099*****340 91 آیه 31.24
744 1400/05/04 091*****285 51 آیه 31.16
745 1402/01/15 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ظ…غŒظ† طµظپط§غŒغŒ 093*****605 103 آیه 31.16
746 1402/05/25 ط®ط§ظ†ظ… ظ¾ظ‡ظ„ظˆط§ظ† 092*****416 78 آیه 31.15
747 1400/09/19 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ط§ظ‚ط±غŒ 091*****076 100 آیه 31.1
748 1399/03/08 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط§ط´ظˆط±غŒ 091#####197 63 آیه 31.08
749 1400/04/30 091*****056 69 آیه 31.04
750 1399/11/15 ط¢ظ‚ط§غŒ ط®ظˆط±ط´غŒط¯ظˆظ†ط¯ 091*****848 90 آیه 30.91
751 1402/02/11 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ†طµغŒط±غŒ 091#####849 55 آیه 30.81
752 1399/04/21 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظˆط³ظˆغŒ 090*****456 78 آیه 30.8
753 1402/06/24 ط®ط§ظ†ظ… طµظپظˆغŒ 093*****771 69 آیه 30.76
754 1401/03/13 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط¨ط±ط§ظ‡غŒظ…غŒ 091*****085 95 آیه 30.71
755 1398/08/15 092#####182 61 آیه 30.63
756 1402/02/02 ط®ط§ظ†ظ… ط´ط±ط¨طھغŒ 091*****289 101 آیه 30.59
757 1400/02/03 091*****169 58 آیه 30.5
758 1399/09/22 ط®ط§ظ†ظ… ط·ط§ظ‡ط±غŒ 099*****808 48 آیه 30.33
759 1402/08/23 091*****463 57 آیه 30.28
760 1399/11/25 ط¢ظ‚ط§غŒ ط؛ط±غŒط¨غŒ 091*****138 88 آیه 30.23
761 1399/10/18 ط®ط§ظ†ظ… ظ‚ط§ط¯ط±غŒ 091*****108 127 آیه 30.12
762 1400/10/08 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ع©ط¨ط±غŒ 091*****018 82 آیه 30.08
763 1400/11/30 ط¢ظ‚ط§غŒ ظپط±ظ‡ظ†ع¯غŒط§ظ† 091*****882 87 آیه 30.04
764 1400/02/11 ط®ط§ظ†ظ… ط°ظˆط§ظ„ظ‚ط¯ط± 091*****860 55 آیه 29.95
765 1401/12/22 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط¨غŒط¨غŒ 093*****727 128 آیه 29.92
766 1401/04/04 ط¢ظ‚ط§غŒ ط²ط§ط±ط¹ 091*****632 212 آیه 29.86
767 1401/11/03 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ظ†طµط§ط±غŒ 091*****378 69 آیه 29.8
768 1402/08/18 آقای کهن زاهدانی 090*****087 61 آیه 29.8
769 1400/08/14 091*****895 68 آیه 29.74
770 1399/04/12 ط¢ظ‚ط§غŒ ظپط§ط±ط³غŒط§ظ† 091#####848 74 آیه 29.61
771 1399/11/19 ط®ط§ظ†ظ… ظپط±ط­ ط¨ط¯ 091*****134 61 آیه 29.58
772 1400/02/14 ط¢ظ‚ط§غŒ ‌‌ 099*****215 59 آیه 29.52
773 1399/01/24 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط²ط§ط±غŒط§ظ† 099#####391 88 آیه 29.32
774 1399/08/23 ط®ط§ظ†ظ… ع©ط±ظ…غŒ 093*****707 83 آیه 29.18
775 1400/11/07 ط¢ظ‚ط§غŒ ظپظ„ط§ط­ 093*****215 28 آیه 29.11
776 1401/01/06 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ط§ظ‚ط±غŒ 091*****164 57 آیه 29.03
777 1401/05/22 ط®ط§ظ†ظ… ط´ظ…ط³ ط§ظ„ط¯غŒظ†غŒ 091*****158 48 آیه 28.84
778 1401/08/19 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ط¶ط§غŒغŒ 090*****223 60 آیه 28.72
779 1402/02/26 ط®ط§ظ†ظ… ط­غŒط¯ط±غŒ 091*****391 139 آیه 28.69
780 1399/02/30 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ط¨ط¯غŒ 093#####360 276 آیه 28.51
781 1400/02/08 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ط¨ط±ط§ظ‡غŒظ…غŒ 090*****594 71 آیه 28.44
782 1401/11/05 092*****670 72 آیه 28.41
783 1402/08/19 خانم عمرانی 090*****120 44 آیه 28.4
784 1401/08/22 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ظ„ع©غŒ 091*****799 102 آیه 28.39
785 1399/11/20 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ظ†ط§ظ‡ 091*****450 121 آیه 28.38
786 1400/03/23 ط®ط§ظ†ظ… ع©ط±غŒظ…غŒ 092#####072 59 آیه 28.15
787 1400/01/20 091*****529 57 آیه 28.15
788 1400/12/28 093*****055 80 آیه 28
789 1399/09/08 ط¢ظ‚ط§غŒ ط´ط§ظ‡ط³ظˆظ†ط¯ 091*****583 83 آیه 28
790 1401/11/25 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ‡ط§ط´ظ…غŒ 090*****170 46 آیه 27.97
791 1400/04/31 ط®ط§ظ†ظ… غŒط§ظˆط±غŒ 099*****133 54 آیه 27.92
792 1401/06/04 ط®ط§ظ†ظ… طھظˆط±ظ†ع¯ 091#####749 58 آیه 27.83
793 1400/11/21 091*****967 60 آیه 27.78
794 1400/05/16 093*****036 48 آیه 27.7
795 1402/08/26 خانم اصغری 091#####715 79 آیه 27.7
796 1399/10/25 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط­ 091*****239 77 آیه 27.7
797 1398/12/13 ط®ط§ظ†ظ… ع©ظ…ط§ظ„غŒ 093#####266 90 آیه 27.55
798 1402/01/24 091*****099 64 آیه 27.54
799 1402/02/14 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ط­ظ…ط§ظ†غŒ 091*****416 69 آیه 27.51
800 1401/08/22 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ظ‡ط±ط§ط¨غŒ 090*****144 100 آیه 27.5
801 1402/04/02 093*****414 35 آیه 27.47
802 1399/08/16 091*****331 90 آیه 27.4
803 1399/07/12 093*****763 130 آیه 27.37
804 1401/08/11 ط¢ظ‚ط§غŒ ع©ظˆط§ع©ط¨غŒ 091*****364 90 آیه 27.36
805 1399/09/27 099*****054 58 آیه 27.31
806 1399/07/28 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ط¬ط¨غŒ 091*****076 121 آیه 27.3
807 1402/03/21 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ظ†ط¬ط¨ط±غŒ 093*****249 81 آیه 27.21
808 1402/04/12 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ظ„غŒ ظ‚ط´ظ†ع¯غŒ 091*****121 176 آیه 27.2
809 1400/06/06 ط®ط§ظ†ظ… ظ‚ط¨ط§ط¯غŒ 091*****423 56 آیه 27.17
810 1398/11/07 ط®ط§ظ†ظ… ظ„غŒظ„ط§غŒغŒ 090#####681 71 آیه 27.05
811 1399/12/26 092*****047 44 آیه 26.91
812 1398/10/18 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ع©ظ… ط§ط¨ط§ط¯غŒ 091#####672 90 آیه 26.9
813 1401/07/25 ط®ط§ظ†ظ… ط³ظ„ط·ط§ظ†غŒ 093*****521 50 آیه 26.86
814 1401/02/05 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ†ط§ظ‚ط¯غŒ ظپط± 092*****967 185 آیه 26.73
815 1401/05/25 ط®ط§ظ†ظ… ع©ط§ط¸ظ…غŒ 093*****606 139 آیه 26.55
816 1399/08/04 ط®ط§ظ†ظ… LASHGARIKHOJASTEH 091*****149 58 آیه 26.5
817 1400/12/21 ط¢ظ‚ط§غŒ ع©ظˆط²ظ‡ ع¯ط±غŒ 092*****185 44 آیه 26.49
818 1401/05/30 091*****161 98 آیه 26.17
819 1400/08/22 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط®ط±ظˆغŒ ط¬ظˆظ‚ط§ظ† 093*****771 62 آیه 26.11
820 1399/06/29 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط®طھط§ط±غŒ 091*****283 131 آیه 26.1
821 1402/02/27 ط®ط§ظ†ظ… ط´ظپط§غŒغŒ 093#####732 114 آیه 26.02
822 1400/01/09 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ظ„ظˆغŒ ظپط± 091*****393 65 آیه 26
823 1401/04/11 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ظپط´ط§ط±غŒ 091*****108 30 آیه 26
824 1400/06/04 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ط±ع¯ط³ 091*****625 79 آیه 25.98
825 1400/01/10 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…طµط·ظپظˆغŒ 090*****141 50 آیه 25.93
826 1400/12/20 ط®ط§ظ†ظ… ظ‚ط§ط³ظ…غŒ 091*****846 93 آیه 25.55
827 1402/05/31 ط®ط§ظ†ظ… ظˆغŒط³غŒ 091*****591 60 آیه 25.52
828 1399/12/26 ط¢ظ‚ط§غŒ ع©ط¯غŒظˆط± 091*****945 43 آیه 25.46
829 1400/08/26 ط¢ظ‚ط§غŒ ظپط±ط¯ظˆط³غŒ 091*****582 61 آیه 25.42
830 1400/05/04 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ط³ظ† ط®ط§ظ†غŒ 093*****755 53 آیه 25.36
831 1400/07/08 ط®ط§ظ†ظ… ظپط±ظˆطھظ† 090*****165 61 آیه 25.25
832 1399/03/06 ط®ط§ظ†ظ… mohamdlu 091#####096 57 آیه 25.2
833 1399/02/21 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط³ع©ظ†ط¯ط±غŒ 091#####741 54 آیه 25.09
834 1401/03/22 093*****673 89 آیه 25.06
835 1401/01/31 ط®ط§ظ†ظ… ظ‡ط§ط´ظ…غŒ ظ¾ظˆط± 091*****785 117 آیه 25.04
836 1399/11/20 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط±ط¯ظˆط®غŒط§ظ† 091*****071 83 آیه 24.98
837 1401/05/24 091*****496 96 آیه 24.89
838 1401/12/24 ط®ط§ظ†ظ… salem 093*****473 105 آیه 24.83
839 1401/11/24 091*****428 74 آیه 24.83
840 1402/06/16 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط¨ط§ط³غŒ 091*****379 68 آیه 24.83
841 1401/10/28 ط®ط§ظ†ظ… ط§ظ†ط¬ظ… ط´ط¹ط§ط¹ 091*****548 31 آیه 24.78
842 1399/10/21 ط®ط§ظ†ظ… طھظˆع©ظ„غŒ 091*****917 88 آیه 24.71
843 1402/05/17 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط­ظ…ظˆط¯غŒ 091*****472 115 آیه 24.71
844 1401/04/11 093*****451 48 آیه 24.65
845 1399/08/06 091*****033 54 آیه 24.56
846 1399/05/19 ط®ط§ظ†ظ… ط®ط±ط§ط³ط§ظ†غŒ 090*****640 61 آیه 24.56
847 1402/04/24 ط¢ظ‚ط§غŒ ط²ط­ظ…ط§ظ†غŒ 091*****090 115 آیه 24.53
848 1400/10/23 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ¾غŒط±ط²ط§ط¯غŒ 091*****185 55 آیه 24.53
849 1401/02/02 ط®ط§ظ†ظ… ط¬ظ†طھ 091*****632 26 آیه 24.51
850 1401/02/01 093*****327 100 آیه 24.5
851 1401/10/08 091*****377 37 آیه 24.42
852 1399/07/27 090*****293 59 آیه 24.42
853 1398/04/25 ط®ط§ظ†ظ… ط¯ظ…غŒط±غŒ 093#####076 86 آیه 24.32
854 1401/07/11 091*****086 72 آیه 24.31
855 1400/07/03 091*****369 55 آیه 24.26
856 1399/05/24 092*****130 60 آیه 24.24
857 1400/11/09 ط®ط§ظ†ظ… ط¬ط±غŒط¯ظ‡ 091#####083 57 آیه 24.15
858 1401/12/01 091*****662 31 آیه 23.99
859 1402/04/08 ط®ط§ظ†ظ… طµط§ط¯ظ‚غŒ 093*****448 180 آیه 23.97
860 1400/02/27 091*****390 63 آیه 23.9
861 1402/01/23 091*****016 168 آیه 23.84
862 1400/12/11 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظ†طµظˆط±غŒ 091*****762 74 آیه 23.83
863 1402/04/11 091*****768 60 آیه 23.8
864 1402/01/10 ط®ط§ظ†ظ… ط³ظ„غŒظ…ط§ظ†غŒ 091#####908 182 آیه 23.8
865 1399/11/11 ط¢ظ‚ط§غŒ ط³ط¬ط§ط¯غŒ 091*****960 105 آیه 23.79
866 1402/04/15 099*****762 60 آیه 23.77
867 1400/11/29 ط¢ظ‚ط§غŒ ظپظ„ط§ط­ 091*****314 41 آیه 23.67
868 1400/05/11 091*****565 44 آیه 23.65
869 1399/07/02 091*****799 50 آیه 23.56
870 1400/03/15 099*****602 43 آیه 23.54
871 1400/07/17 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ظ„ظˆغŒ 091*****051 47 آیه 23.53
872 1400/02/10 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ع©ط±ظ…غŒ 093*****640 105 آیه 23.52
873 1399/01/22 ط®ط§ظ†ظ… gh 091#####598 87 آیه 23.47
874 1399/10/09 093*****247 98 آیه 23.39
875 1401/10/01 091*****757 57 آیه 23.36
876 1402/03/27 ط¢ظ‚ط§غŒ طµط§ظ„ط­غŒ 091#####096 48 آیه 23.34
877 1399/02/21 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ظ„ظ… ط§ظ„ظ‡ط¯غŒ 091#####819 229 آیه 23.3
878 1400/11/19 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¢ط®ظˆظ†ط¯غŒ 091#####216 68 آیه 23.18
879 1399/01/07 ط®ط§ظ†ظ… ع©ظ‡ظ†ع¯غŒ 093#####072 64 آیه 23.16
880 1402/02/11 093*****022 52 آیه 23.06
881 1402/01/18 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ط¶ط§ط¦غŒ 093*****165 63 آیه 23.03
882 1401/04/04 092*****784 60 آیه 23.01
883 1399/05/08 091*****062 57 آیه 22.99
884 1399/11/20 092*****071 57 آیه 22.92
885 1399/06/03 ط¢ظ‚ط§غŒ ط³غŒط¯طµط¯غŒظ‚ 093*****802 63 آیه 22.89
886 1399/11/13 093*****470 28 آیه 22.86
887 1400/06/01 091*****912 48 آیه 22.82
888 1398/07/05 ط®ط§ظ†ظ… ط¢ط³ظ…ط§ظ†غŒ 091#####095 76 آیه 22.81
889 1400/07/10 ط®ط§ظ†ظ… ظپط®ط±ط¢ط¨ط§ط¯غŒ 091*****573 129 آیه 22.72
890 1401/02/04 091*****446 84 آیه 22.61
891 1401/08/03 093*****522 76 آیه 22.58
892 1400/01/29 ط®ط§ظ†ظ… nm 091#####507 100 آیه 22.47
893 1401/12/29 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط¶ط±طھغŒ 090*****406 62 آیه 22.39
894 1402/03/30 090*****091 61 آیه 22.36
895 1399/10/10 091*****157 64 آیه 22.26
896 1399/09/23 ط®ط§ظ†ظ… طµظپط§ط±غŒط§ظ† 091*****676 48 آیه 22.23
897 1401/06/26 090*****440 33 آیه 22.19
898 1402/08/26 093*****197 99 آیه 22.17
899 1398/09/15 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط§ظ†ط¯ظ†غŒ 091#####878 54 آیه 22.13
900 1400/02/27 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ط­غŒظ… ظˆظ†ط¯ 099*****667 97 آیه 22.12
901 1400/04/09 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ط§ط²ظ¾ط±ظˆط± 091*****220 68 آیه 21.94
902 1399/05/28 090*****798 93 آیه 21.91
903 1399/10/29 091*****730 57 آیه 21.91
904 1401/08/11 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط­ظ‚ظ‚ 093*****425 56 آیه 21.8
905 1398/10/28 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯غŒ 091#####215 43 آیه 21.8
906 1398/12/08 ط®ط§ظ†ظ… ظ¾ظˆط±ط§ط³ظ…ط§ط¹غŒظ„ 090#####277 72 آیه 21.76
907 1399/02/15 ط®ط§ظ†ظ… ظ‚ط¯ظ…غŒ 091#####321 37 آیه 21.71
908 1401/07/10 099*****456 83 آیه 21.6
909 1399/06/17 091*****086 37 آیه 21.52
910 1400/04/13 ط®ط§ظ†ظ… ظ„ط·ظپغŒ 092*****253 78 آیه 21.52
911 1399/05/07 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±غŒط­ط§ظ†غŒ 093#####549 117 آیه 21.51
912 1402/07/25 ط¢ظ‚ط§غŒ ط³ط±ظپط±ط§ط²غŒط§ظ† 093#####743 41 آیه 21.5
913 1400/12/05 ط®ط§ظ†ظ… ع©ط±غŒظ…غŒ 092*****685 54 آیه 21.48
914 1399/02/22 ط®ط§ظ†ظ… ط§ظ‚ط§ظ†ظˆط±غŒ 091#####978 54 آیه 21.47
915 1400/04/07 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ظˆط§ط²ط´ 091*****752 94 آیه 21.42
916 1399/11/06 ط®ط§ظ†ظ… ط®ط³ط±ظˆغŒ 099*****901 96 آیه 21.42
917 1400/06/03 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ط³طھط±ظ†غŒ 091*****139 68 آیه 21.37
918 1402/04/29 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ط§ط¬غŒ ط¢ط¨ط§ط¯غŒ 093#####548 43 آیه 21.35
919 1398/11/22 ط®ط§ظ†ظ… ظ†طµط±غŒ 091#####460 76 آیه 21.32
920 1401/05/25 093*****375 49 آیه 21.25
921 1401/02/30 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ط­ظ…طھغŒ 091*****688 217 آیه 21.25
922 1399/08/09 ط®ط§ظ†ظ… ط®غŒط§ظ… ظ†ع©ظˆط¦غŒ 090*****366 71 آیه 21.19
923 1398/10/20 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ظ‡ظ…ظ† 091#####898 102 آیه 21.15
924 1399/08/23 091*****086 72 آیه 21.13
925 1399/09/21 091*****703 69 آیه 21.11
926 1402/06/03 093*****290 64 آیه 21.05
927 1401/12/28 ط®ط§ظ†ظ… ع©ظˆظ‡غŒ 091#####793 64 آیه 21.01
928 1399/08/16 093*****122 59 آیه 20.94
929 1401/02/04 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط³ط¯غŒ 099*****756 207 آیه 20.93
930 1398/10/17 ط®ط§ظ†ظ… طµغŒظپغŒ 093#####169 47 آیه 20.74
931 1402/01/22 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ط±ط²ع¯ط±غŒ 091#####532 48 آیه 20.71
932 1402/01/13 ط®ط§ظ†ظ… ظپط±ظ…ط§ظ†غŒ 091*****559 134 آیه 20.55
933 1399/08/28 091*****577 29 آیه 20.55
934 1399/01/27 ط¢ظ‚ط§غŒ ظپط±ظ‡ط§ط¯غŒ 093#####664 52 آیه 20.44
935 1398/04/21 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ط§ظ‚ط±غŒ 091#####088 62 آیه 20.39
936 1399/01/09 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¬ط¹ظپط±غŒ 091#####737 77 آیه 20.36
937 1398/08/19 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ظˆط±ظˆط²ظٹ 091#####856 72 آیه 20.29
938 1399/01/03 ط¢ظ‚ط§غŒ ع©ط´ط§ظˆط±ط² 093#####728 167 آیه 20.14
939 1400/03/17 093*****594 60 آیه 20.11
940 1400/03/13 ط®ط§ظ†ظ… طھظ‚ظˆغŒ 099#####456 51 آیه 20.1
941 1400/10/25 ط®ط§ظ†ظ… ظپظˆظ„ط§ط¯ع¯ط± 091*****036 120 آیه 20.09
942 1398/11/04 ط¢ظ‚ط§غŒ ع©ظ…ع© ط®ظˆط§ظ‡ 091#####178 175 آیه 20.05
943 1400/04/14 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط´طھط§ظ‚غŒ 093*****016 37 آیه 19.87
944 1400/12/17 ط®ط§ظ†ظ… ط¬ظ…ط´غŒط¯غŒط§ظ† 091*****976 44 آیه 19.87
945 1401/06/22 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظ‡ط¯غŒظ‡ 099*****185 48 آیه 19.87
946 1401/08/07 091*****126 34 آیه 19.87
947 1401/07/30 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط­ظ…ط¯غŒ 093*****876 48 آیه 19.87
948 1399/01/20 ط¢ظ‚ط§غŒ طµ.ط³ 093#####404 90 آیه 19.87
949 1399/02/07 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ط·ط§ط±غŒ 091#####002 29 آیه 19.87
950 1398/10/19 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ط³غŒظ†غŒ 093#####094 37 آیه 19.87
951 1401/01/05 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط·ظ‡ط±غŒ ظ…ظ†ط´ 093#####968 145 آیه 19.79
952 1402/05/22 ط®ط§ظ†ظ… ط²غŒظ„ط§ط¨ ظ¾ظˆط± 091*****013 60 آیه 19.79
953 1400/08/28 091*****958 76 آیه 19.79
954 1400/06/18 091*****085 62 آیه 19.7
955 1402/02/27 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط­ظ…ط¯غŒ ع©ظ…ط§ظ„غŒ 091*****922 59 آیه 19.66
956 1398/09/28 091#####696 60 آیه 19.66
957 1401/09/28 091*****935 54 آیه 19.62
958 1399/08/05 093*****536 65 آیه 19.6
959 1401/08/28 091*****141 42 آیه 19.59
960 1402/04/01 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ظˆط±ظˆط²غŒط§ظ† 091*****430 88 آیه 19.44
961 1398/11/29 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ط§طھظ…غŒ 091#####435 60 آیه 19.43
962 1400/09/16 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¢ط´ظˆط±غŒ 091*****468 79 آیه 19.39
963 1399/05/21 091*****323 50 آیه 19.39
964 1399/05/22 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط¬غŒط¯غŒ 093*****847 30 آیه 19.25
965 1401/11/26 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­غŒط¯ط±غŒ 093*****896 87 آیه 19.24
966 1400/05/24 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¯ط±ظˆغŒط´غŒ 093*****633 30 آیه 19.21
967 1400/05/15 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط¬غŒط¯غŒط§ظ† 090*****054 60 آیه 19.14
968 1399/09/24 ط®ط§ظ†ظ… Soleimanii 093*****197 42 آیه 19.04
969 1399/06/25 091*****872 53 آیه 18.97
970 1401/11/23 091*****178 646 آیه 18.95
971 1399/10/26 091*****027 61 آیه 18.91
972 1399/08/19 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ط§ظ‚ط±ط²ط§ط¯ظ‡ 091*****923 176 آیه 18.83
973 1398/09/28 ط®ط§ظ†ظ… ع©ظپط§غŒطھغŒ 091#####335 130 آیه 18.77
974 1399/03/24 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ‡ظˆط´غŒط§ط±غŒ 093#####063 100 آیه 18.72
975 1402/04/12 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط±ط²ط§ظ†ط´ 091*****197 61 آیه 18.68
976 1400/09/12 ط¢ظ‚ط§غŒ غŒط§ط±ظ…ط­ظ…ط¯غŒ 093*****015 59 آیه 18.61
977 1400/12/22 091*****451 61 آیه 18.61
978 1399/01/08 ط¢ظ‚ط§غŒ af 099#####144 29 آیه 18.56
979 1399/01/25 ط®ط§ظ†ظ… ط§ظپط¶ظ„غŒ 091#####069 43 آیه 18.55
980 1400/04/22 093*****822 63 آیه 18.53
981 1399/05/20 ط®ط§ظ†ظ… ظ¾ط±ظˆغŒظ† 091*****198 69 آیه 18.51
982 1399/04/20 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط±ط§ط¯ط²ط§ط¯ظ‡ 091#####218 30 آیه 18.38
983 1398/12/09 ط®ط§ظ†ظ… ط³غŒط§ظˆط´غŒ 093#####480 41 آیه 18.32
984 1399/09/09 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…غŒط±ظ‚غŒطµط±غŒ 091*****700 57 آیه 18.32
985 1402/02/27 099*****047 64 آیه 18.21
986 1402/02/01 ط®ط§ظ†ظ… ط´ط¬ط§ط¹غŒ 091#####250 83 آیه 18.21
987 1400/03/23 ط®ط§ظ†ظ… ط³ط¨ط² 093#####497 31 آیه 18.21
988 1400/07/11 091*****381 55 آیه 18.2
989 1402/05/16 ط®ط§ظ†ظ… ظ…غŒط±ط¹ظ…ط§ط¯غŒ 091#####794 66 آیه 18.19
990 1401/05/30 093*****339 61 آیه 18.13
991 1399/10/26 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ¾ط±ظ†ط§ظ… 092#####577 48 آیه 18.13
992 1402/07/19 093*****361 89 آیه 18.09
993 1401/05/22 091*****921 59 آیه 18.08
994 1402/02/01 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط³غŒظ†غŒ 091*****875 52 آیه 18.06
995 1400/08/06 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ظ…غŒط±غŒ 091*****738 79 آیه 17.94
996 1399/09/28 091*****531 55 آیه 17.94
997 1401/09/01 091*****399 67 آیه 17.9
998 1398/12/05 ط®ط§ظ†ظ… ظ‚ط§ط³ظ…غŒ 093#####906 57 آیه 17.89
999 1399/06/27 093*****713 55 آیه 17.89
1000 1402/03/31 099*****939 31 آیه 17.88
1001 1400/09/28 091*****383 75 آیه 17.82
1002 1400/07/16 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ‡غŒ 093*****185 58 آیه 17.77
1003 1399/05/11 ط®ط§ظ†ظ… ظ†غŒع©ط¯ظ„ 090#####809 56 آیه 17.77
1004 1399/07/12 091*****421 44 آیه 17.76
1005 1399/07/15 091*****750 32 آیه 17.73
1006 1399/08/06 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ط²ط§ط¯ظ‡ 091#####681 32 آیه 17.66
1007 1401/11/03 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ظˆط±غŒ 099*****916 69 آیه 17.65
1008 1402/07/05 091*****828 57 آیه 17.6
1009 1399/04/22 ط®ط§ظ†ظ… ط§ظ„غŒط§ط³غŒ 091*****217 69 آیه 17.57
1010 1400/06/01 091*****874 59 آیه 17.56
1011 1400/08/01 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط­ط³ظ†غŒ 090*****182 213 آیه 17.55
1012 1399/09/12 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ظ‡ط¯غŒ 099*****286 57 آیه 17.55
1013 1401/08/08 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط§ط¯ 091*****405 83 آیه 17.53
1014 1400/02/01 ط¢ظ‚ط§غŒ ط´ظ‡ط¨ط§ط²غŒ 091#####575 35 آیه 17.53
1015 1399/05/07 ط®ط§ظ†ظ… ط³ظ¾ط§ط³غŒ 093*****925 16 آیه 17.52
1016 1401/03/23 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط¨غŒط­ط§ظˆغŒ 090*****664 42 آیه 17.47
1017 1400/02/03 ط®ط§ظ†ظ… ط¹غŒظ† ط§ظپط´ط§ط± 091*****708 48 آیه 17.39
1018 1400/11/24 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ„ط·ظپغŒ 091*****973 57 آیه 17.31
1019 1400/04/21 091*****349 35 آیه 17.25
1020 1399/07/20 ط®ط§ظ†ظ… ظ…غŒط±غŒ 091*****571 89 آیه 17.21
1021 1400/06/19 091*****173 58 آیه 17.21
1022 1399/10/08 ط®ط§ظ†ظ… ظˆط­ط¯ط§ظ†غŒ 092*****440 62 آیه 17.21
1023 1402/05/21 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط§ط¨ط¯غŒ ط²ط§ط¯ظ‡ 091*****057 83 آیه 17.16
1024 1402/05/20 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ‚ط·ط¨ 091*****897 86 آیه 17.16
1025 1402/01/13 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ظ‚غŒظ„غŒ 099*****781 33 آیه 17.12
1026 1399/04/12 ط®ط§ظ†ظ… ط¯ط±ظ‡ ط²ط±ط´ع©غŒ 091#####341 119 آیه 17.11
1027 1401/04/19 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ط­غŒظ…غŒ ظ…ظ‚ط¯ظ… 091*****507 48 آیه 17.07
1028 1399/12/03 ط®ط§ظ†ظ… javani 091*****319 45 آیه 17.07
1029 1400/12/24 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط¨ط±ط§ظ‡غŒظ…غŒ 091*****259 70 آیه 17.02
1030 1400/05/22 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒظ‡ 090*****453 55 آیه 16.99
1031 1399/12/27 ط®ط§ظ†ظ… ظ‡ط±ط§طھغŒ 091*****814 44 آیه 16.95
1032 1401/11/05 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ط§ط´ع©غŒ 091*****815 152 آیه 16.87
1033 1400/01/14 ط®ط§ظ†ظ… ط¯ظ‡ظ‚ط§ظ†غŒ 093*****597 29 آیه 16.84
1034 1401/10/28 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط­ظ…ط¯غŒ 091*****367 182 آیه 16.73
1035 1399/10/16 ط®ط§ظ†ظ… ط¢ط¬ط§ظ…غŒ 091*****457 65 آیه 16.71
1036 1400/02/04 ط¢ظ‚ط§غŒ mousavi 093*****057 54 آیه 16.69
1037 1399/11/22 093*****477 97 آیه 16.6
1038 1399/10/25 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط­ظ…ط¯غŒ ط¯ظˆط³طھ 091*****766 76 آیه 16.56
1039 1400/01/27 091*****726 55 آیه 16.56
1040 1400/05/27 ط®ط§ظ†ظ… ط¬ط¹ظپط±ظ¾ظˆط± 090*****749 76 آیه 16.56
1041 1398/10/23 ط®ط§ظ†ظ… طµط§ط¯ظ‚غŒ 093#####348 37 آیه 16.56
1042 1398/09/27 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ظ‡ظ†ظˆ 093#####389 44 آیه 16.56
1043 1398/10/12 ط®ط§ظ†ظ… ط²ظ…ط§ظ†غŒ 090#####731 59 آیه 16.56
1044 1402/06/21 091*****421 51 آیه 16.55
1045 1399/06/03 093*****608 43 آیه 16.52
1046 1400/04/27 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ظ†ط¬ط¨ط± 099*****076 59 آیه 16.45
1047 1398/12/24 ط¢ظ‚ط§غŒ طھظ‚ظˆط§غŒغŒ 091#####844 44 آیه 16.41
1048 1399/01/23 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ظ‚ط§غŒغŒ 099#####061 43 آیه 16.4
1049 1400/08/23 ط¢ظ‚ط§غŒ ظپطµغŒط­غŒ 093*****973 86 آیه 16.4
1050 1400/05/08 090*****316 68 آیه 16.38
1051 1399/09/29 091*****815 35 آیه 16.36
1052 1402/03/24 093*****264 98 آیه 16.34
1053 1401/08/25 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ط±ط²ع¯ط±غŒ ط´ط±غŒظپ ط¢ط¨ط§ط¯ 091#####868 60 آیه 16.33
1054 1399/01/06 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط¶ط§ط²ط§ط¯ظ‡ 091#####762 112 آیه 16.3
1055 1398/09/01 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ظ…غŒط±ط§ط­ظ…ط¯غŒ 091#####691 36 آیه 16.23
1056 1400/10/04 ط®ط§ظ†ظ… ع©ط±ظ…غŒ 091*****053 100 آیه 16.21
1057 1402/02/03 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ط§ظ‚ط±ط²ط§ط¯ظ‡ 091*****192 98 آیه 16.11
1058 1400/05/09 091*****881 39 آیه 16.06
1059 1400/02/11 091*****367 38 آیه 15.98
1060 1402/08/21 091*****187 46 آیه 15.96
1061 1398/10/08 ط®ط§ظ†ظ… ظ‚ط§غŒظ…غŒ 091#####466 71 آیه 15.95
1062 1400/01/22 091*****863 59 آیه 15.94
1063 1402/04/11 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ط¸ط±غŒ ظ†عکط§ط¯ 093*****914 57 آیه 15.89
1064 1401/12/16 ط®ط§ظ†ظ… 313 093*****027 81 آیه 15.87
1065 1400/10/17 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨غŒع© ط®ظˆط±ظ…غŒط²غŒ 091#####848 24 آیه 15.84
1066 1398/10/29 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ظ„غŒط²ط§ط¯ظ‡ 091#####645 24 آیه 15.8
1067 1400/06/22 093*****191 29 آیه 15.8
1068 1400/11/25 091*****154 35 آیه 15.74
1069 1399/07/19 090*****466 40 آیه 15.73
1070 1402/01/10 ط¢ظ‚ط§غŒ ع¯ظˆط¯ط±ط²غŒ 093*****158 56 آیه 15.72
1071 1400/09/11 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ط³ظˆظ„غŒ 099*****236 123 آیه 15.67
1072 1399/07/22 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¬ظˆظ‡ط±غŒ 091*****694 60 آیه 15.63
1073 1398/09/03 091#####213 36 آیه 15.6
1074 1399/03/12 ط®ط§ظ†ظ… kanhani 091#####737 95 آیه 15.58
1075 1400/06/06 091*****661 44 آیه 15.49
1076 1400/02/04 090*****301 52 آیه 15.48
1077 1399/04/01 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ط§ظ‚ط±ط²ط§ط¯ظ‡ 099#####250 61 آیه 15.45
1078 1398/10/15 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ظˆط³ظˆغŒ ط±ظˆط´ظ† 091#####964 95 آیه 15.43
1079 1400/12/01 091*****367 42 آیه 15.43
1080 1398/06/22 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ط­ط³ط§ظ†غŒ 093#####311 45 آیه 15.3
1081 1398/06/22 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ط­ط³ط§ظ†غŒ 093#####311 45 آیه 15.3
1082 1398/07/16 ط®ط§ظ†ظ… ط­طھظ… 091#####358 59 آیه 15.26
1083 1398/10/19 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط­ظ…ط¯غŒ 093#####148 88 آیه 15.23
1084 1400/12/21 ط®ط§ظ†ظ… ع©ظپغŒظ„غŒ 091*****029 14 آیه 15.21
1085 1401/11/27 ط¢ظ‚ط§غŒ ط³ظ„غŒظ…غŒ 093*****963 55 آیه 15.2
1086 1402/02/17 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط³ع©ط±غŒ 099*****680 208 آیه 15.15
1087 1398/12/04 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¯ط§ظ†غŒط§ظ„غŒ 091#####434 151 آیه 15.15
1088 1401/02/19 090*****498 29 آیه 15.13
1089 1401/06/02 091*****902 35 آیه 15.01
1090 1399/01/23 ط®ط§ظ†ظ… ظپط§ط·ظ…غŒ 091#####795 104 آیه 14.97
1091 1399/12/13 ط¢ظ‚ط§غŒ طµط§ط¯ظ‚ 093*****769 76 آیه 14.92
1092 1398/12/05 ط¢ظ‚ط§غŒ ط²ط±غŒظ†غŒ طھط¨ط§ط± 091#####605 34 آیه 14.92
1093 1399/11/03 ط®ط§ظ†ظ… ط´ظˆط±ط§ط¨غŒ 092*****578 52 آیه 14.92
1094 1401/04/31 093*****960 71 آیه 14.9
1095 1398/10/26 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظٹط±ط­ط³ظٹظ†ظٹ 091#####156 44 آیه 14.9
1096 1398/09/27 093#####096 36 آیه 14.9
1097 1399/07/03 091*****900 46 آیه 14.76
1098 1401/07/04 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ظ‡ط§ظ„ع¯ط± 091*****203 69 آیه 14.75
1099 1399/01/18 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ظˆط³ظˆغŒ 091#####340 36 آیه 14.75
1100 1402/07/29 ط®ط§ظ†ظ… ط¯ط؛ط§ظ‚ظ„ظ‡ 099*****793 68 آیه 14.75
1101 1400/02/26 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨غŒع© ظ¾ظˆط± 090*****367 70 آیه 14.75
1102 1398/11/26 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ط§ ط§ط³طھظ‚ط§ظ…طھ 091#####193 33 آیه 14.72
1103 1399/12/29 ط¢ظ‚ط§غŒ ط´ط¹ط¨ط§ظ†غŒ 093*****187 62 آیه 14.71
1104 1399/12/22 091*****612 44 آیه 14.69
1105 1401/12/08 ط®ط§ظ†ظ… ط³ط§ظ„ظ…غŒ 093*****973 35 آیه 14.61
1106 1400/01/13 091*****670 23 آیه 14.6
1107 1399/09/26 ط®ط§ظ†ظ… ط´غŒط±ظ…ط­ظ…ط¯غŒ 091*****407 94 آیه 14.59
1108 1399/09/15 ط®ط§ظ†ظ… ط±ظ†ط¬ط¨ط± 091*****660 45 آیه 14.56
1109 1402/02/30 099*****211 35 آیه 14.55
1110 1401/09/17 ط®ط§ظ†ظ… ط±ظˆط´ظ†ط§غŒغŒ 099*****383 29 آیه 14.44
1111 1401/01/01 090*****134 100 آیه 14.38
1112 1400/06/28 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ط­ظ…ط¯غŒ 091*****797 78 آیه 14.38
1113 1400/12/19 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ظˆط§ط¨غŒ 091*****420 43 آیه 14.32
1114 1401/07/16 091*****039 25 آیه 14.31
1115 1399/04/29 ط¢ظ‚ط§غŒ ط·ط§ظ„ط¨ 091*****834 44 آیه 14.3
1116 1400/04/16 091*****072 66 آیه 14.28
1117 1401/06/09 091*****200 33 آیه 14.28
1118 1400/06/25 091*****497 36 آیه 14.24
1119 1402/05/11 ط®ط§ظ†ظ… Nikou 091*****167 52 آیه 14.22
1120 1400/06/23 ط¢ظ‚ط§غŒ ع†ط±ط§ط؛غŒ 093*****760 16 آیه 14.21
1121 1400/02/30 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط¶ظˆغŒ 091#####224 150 آیه 14.19
1122 1400/08/04 091*****669 27 آیه 14.17
1123 1398/09/28 ط®ط§ظ†ظ… غ¶غ¶ 091#####161 65 آیه 14.06
1124 1399/04/09 099#####792 44 آیه 14.06
1125 1402/03/20 ط®ط§ظ†ظ… ط®ط¯ط§ط¯ط§ط¯غŒ 091*****633 147 آیه 14.03
1126 1400/07/20 ط¢ظ‚ط§غŒ ط³ط§ط؛ط±ظˆط§ظ†غŒط§ظ† 093*****414 39 آیه 14
1127 1402/08/04 ط®ط§ظ†ظ… ط¶غŒط§ط¦غŒ 099*****263 65 آیه 13.98
1128 1402/05/31 ط®ط§ظ†ظ… ع†ط±ط®غŒ 090*****198 45 آیه 13.89
1129 1399/11/20 091*****987 37 آیه 13.85
1130 1401/02/05 091*****505 30 آیه 13.84
1131 1400/11/15 091*****051 64 آیه 13.8
1132 1399/05/20 ط®ط§ظ†ظ… ظ‚ط¯غŒط±غŒ 091*****421 37 آیه 13.74
1133 1401/06/05 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط·ط´ط§ظ† 090*****857 109 آیه 13.74
1134 1402/06/14 099*****931 36 آیه 13.61
1135 1399/01/20 ط®ط§ظ†ظ… ط·ط¨ط§ط·ط¨ط§غŒغŒ 091#####374 53 آیه 13.55
1136 1402/01/17 091*****163 28 آیه 13.52
1137 1399/08/03 091*****324 82 آیه 13.52
1138 1398/10/12 ط®ط§ظ†ظ… ع©ظˆظ‡ع©ظ† 091#####982 36 آیه 13.5
1139 1401/06/02 093*****922 65 آیه 13.48
1140 1399/08/14 093*****883 27 آیه 13.45
1141 1398/11/09 ط¢ظ‚ط§غŒ ط³ط±ظˆط´ 091#####180 44 آیه 13.43
1142 1401/01/01 ط®ط§ظ†ظ… ط¯ظˆط²ط§ظ„غŒ 091*****548 91 آیه 13.37
1143 1399/09/26 ط®ط§ظ†ظ… ط®ط§ظ†غŒ 091#####767 36 آیه 13.32
1144 1402/02/21 093*****215 86 آیه 13.29
1145 1399/05/06 091*****725 63 آیه 13.27
1146 1401/06/30 091*****305 105 آیه 13.26
1147 1400/10/02 ط®ط§ظ†ظ… ع©غŒط§ 091*****271 37 آیه 13.25
1148 1402/03/09 ط®ط§ظ†ظ… ط­ع©ط§ظ…غŒط§ظ† 091*****403 29 آیه 13.25
1149 1399/11/14 091*****938 43 آیه 13.25
1150 1400/01/25 091*****467 36 آیه 13.25
1151 1400/04/14 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط¨غŒط¨ ط§ظ„ظ‡غŒ 092*****526 29 آیه 13.25
1152 1398/04/16 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…طھطµط¯غŒ ط²ط§ط¯ظ‡ 093#####389 23 آیه 13.25
1153 1398/12/10 ط®ط§ظ†ظ… ط§ظ‡ظˆط§ط²غŒ 091#####267 29 آیه 13.25
1154 1398/05/31 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ†ع©ظˆ 091#####388 31 آیه 13.25
1155 1398/11/21 ط¢ظ‚ط§غŒ ط·ط§ظ‡ط±غŒ ظپط±ط¯ 091#####924 38 آیه 13.25
1156 1399/01/27 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط±ط§ط¯غŒ 091#####549 37 آیه 13.24
1157 1399/11/09 ط®ط§ظ†ظ… ط­ظ‚غŒ 091*****974 236 آیه 13.19
1158 1400/06/12 ط®ط§ظ†ظ… ع¯غŒظپط§ظ† 091*****650 36 آیه 13.13
1159 1399/06/18 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ظ‚ ط®ظˆط§ظ‡ 091*****406 160 آیه 13.01
1160 1400/05/10 093*****588 49 آیه 13
1161 1401/05/14 ط®ط§ظ†ظ… ظپط§ط·ظ…غŒ 092*****831 48 آیه 12.96
1162 1400/05/13 ط®ط§ظ†ظ… ع©ظ…ط§ظ„غŒ 091#####583 49 آیه 12.95
1163 1399/06/26 ط®ط§ظ†ظ… ط®ط§ظ„طµغŒ ط²ط§ط¯ظ‡ 099*****767 37 آیه 12.94
1164 1398/06/25 ط®ط§ظ†ظ… Rahimi 091#####343 64 آیه 12.93
1165 1400/02/24 093*****066 60 آیه 12.91
1166 1400/09/17 ط¢ظ‚ط§غŒ ط´غŒط±ط§ط²غŒ 091*****995 32 آیه 12.89
1167 1399/09/15 ط®ط§ظ†ظ… ط¬ط¹ظپط±غŒ 091*****058 30 آیه 12.83
1168 1400/05/15 ط®ط§ظ†ظ… ًںŒ؛ 091*****216 55 آیه 12.82
1169 1399/09/30 ط®ط§ظ†ظ… طµط§ظ„ط­غŒ 093*****350 29 آیه 12.79
1170 1401/01/05 ط¢ظ‚ط§غŒ ط·ط¨ط§ط·ط¨ط§غŒغŒ 093*****382 26 آیه 12.78
1171 1398/07/15 ط¢ظ‚ط§غŒ ط®ط¯ط§غŒط§ط±غŒ 091#####560 22 آیه 12.71
1172 1398/12/04 ط®ط§ظ†ظ… ظ‚ط¯ط±طھ ط§ظ„ظ„ظ‡غŒ 091#####808 37 آیه 12.68
1173 1399/06/23 ط¢ظ‚ط§غŒ farokhi 091#####212 27 آیه 12.64
1174 1402/05/11 091*****466 49 آیه 12.62
1175 1400/01/14 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ط§طھظ…غŒ 091#####476 51 آیه 12.61
1176 1400/02/28 ط®ط§ظ†ظ… طھط¨غŒط§ظ†غŒط§ظ† 091#####723 48 آیه 12.59
1177 1399/01/29 ط®ط§ظ†ظ… ط³ط±ط¨ط§ط² طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† 093#####057 30 آیه 12.57
1178 1401/03/10 091*****765 47 آیه 12.55
1179 1400/04/08 093*****955 24 آیه 12.53
1180 1399/05/24 ط®ط§ظ†ظ… ط´ظ‡ط§ط¨غŒ 091*****132 60 آیه 12.53
1181 1399/06/24 091*****067 60 آیه 12.44
1182 1402/06/21 ط¢ظ‚ط§غŒ طµظپط±غŒ 091*****250 61 آیه 12.42
1183 1398/11/24 ط®ط§ظ†ظ… ظپط§ط¶ظ„ 090#####631 30 آیه 12.42
1184 1400/05/20 093*****037 100 آیه 12.4
1185 1400/11/04 ط®ط§ظ†ظ… ط¬ظ‡ط§ظ†ع¯غŒط±غŒ 093*****428 100 آیه 12.4
1186 1399/06/30 ط®ط§ظ†ظ… ع©ط±ط¯ط§ظ†غŒ 093#####093 48 آیه 12.39
1187 1401/07/23 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط³ظ† ط²ط§ط¯ظ‡ 091*****806 73 آیه 12.37
1188 1402/07/24 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¯ط§ط±ع©ظˆط¨ 091*****353 94 آیه 12.37
1189 1400/09/19 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ظ„غŒ ظ†عکط§ط¯ 099*****785 25 آیه 12.37
1190 1399/12/22 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ع©ط¨ط±ط²ط§ط¯ظ‡ 091*****391 86 آیه 12.36
1191 1399/09/15 ط®ط§ظ†ظ… ط²غŒظ†ط¨ 093*****908 24 آیه 12.3
1192 1400/08/11 090*****014 29 آیه 12.3
1193 1401/08/25 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ‚ظ…ط±غŒ 099*****410 33 آیه 12.25
1194 1401/09/30 091*****734 60 آیه 12.21
1195 1399/01/11 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ط²غŒط²غŒط§ظ† 099#####086 58 آیه 12.2
1196 1399/01/15 ط¢ظ‚ط§غŒ ع†ط´ظ… طµغŒط§ط¯ط§ظ† 091#####983 60 آیه 12.2
1197 1400/12/01 ط®ط§ظ†ظ… ط´ظ‡غŒط¯غŒ 091#####771 95 آیه 12.19
1198 1400/06/27 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ظ„ع© 091*****117 31 آیه 12.18
1199 1401/02/26 ط®ط§ظ†ظ… ط³ظ„ظ…غŒ 091*****242 29 آیه 12.15
1200 1400/05/16 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ظ†ط¯ط±غŒ 091*****647 46 آیه 12.14
1201 1400/09/23 093*****030 74 آیه 12.12
1202 1400/11/30 093*****189 26 آیه 12.12
1203 1401/04/16 093*****960 61 آیه 12.1
1204 1402/07/22 ط®ط§ظ†ظ… غŒط§ظ…ظ‡ط¯غŒ 093*****504 51 آیه 12.09
1205 1402/03/08 093*****424 58 آیه 12.09
1206 1398/06/07 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ط·ط§ط±غŒط§ظ† 091#####954 58 آیه 12.07
1207 1399/06/26 091*****914 56 آیه 12.07
1208 1400/11/07 091*****083 37 آیه 12.05
1209 1400/07/23 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط§ظ…ط´غŒظ†غŒ 091*****709 76 آیه 12.04
1210 1400/12/12 091*****619 25 آیه 12.01
1211 1402/08/12 099*****403 34 آیه 12
1212 1400/06/05 091*****121 81 آیه 11.99
1213 1401/09/11 091*****544 42 آیه 11.96
1214 1399/11/11 ط®ط§ظ†ظ… ط¯ط§ط¯ط®ظˆط§ظ‡ 091*****507 82 آیه 11.94
1215 1399/01/26 091#####899 45 آیه 11.92
1216 1398/12/24 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ط¶ط§غŒغŒ 091#####349 18 آیه 11.92
1217 1401/06/09 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ط²غŒط²غŒ 099*****386 28 آیه 11.92
1218 1399/08/04 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط§ط¨ط¯غŒظ†غŒ 091*****700 78 آیه 11.92
1219 1401/05/02 099*****788 54 آیه 11.9
1220 1400/03/25 091*****391 45 آیه 11.89
1221 1398/09/28 ط®ط§ظ†ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¢ط¨ط§ط¯غŒ 091#####805 32 آیه 11.88
1222 1400/08/17 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ظˆط±ط§ط¦غŒ 091*****656 23 آیه 11.8
1223 1399/09/20 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ط§ط¯ط¹ظ„غŒ 091*****096 48 آیه 11.79
1224 1401/01/21 ط®ط§ظ†ظ… غŒط§ط³ظ…غŒ 091*****456 41 آیه 11.77
1225 1399/10/18 091*****671 36 آیه 11.77
1226 1402/04/28 091*****198 38 آیه 11.69
1227 1399/11/18 090*****242 48 آیه 11.68
1228 1402/01/26 091*****824 30 آیه 11.68
1229 1399/11/09 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط§ط¬غŒ ط²ط§ط¯ظ‡ 099*****273 29 آیه 11.66
1230 1399/02/11 ط®ط§ظ†ظ… ط·ط§ظ‡ط±غŒ 091#####160 29 آیه 11.66
1231 1399/03/07 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ†ظˆط±غŒ 091#####653 18 آیه 11.65
1232 1401/02/15 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ط­ظ…ط§ظ†غŒ 091*****420 30 آیه 11.63
1233 1399/03/10 ط¢ظ‚ط§غŒ غŒط²ط¯غŒ 091#####978 37 آیه 11.63
1234 1400/04/12 091*****498 44 آیه 11.61
1235 1399/08/15 093*****520 83 آیه 11.59
1236 1400/01/23 ط®ط§ظ†ظ… s.. 091*****054 57 آیه 11.59
1237 1400/05/25 091*****187 31 آیه 11.59
1238 1400/05/20 091*****399 29 آیه 11.59
1239 1401/02/10 099*****291 32 آیه 11.59
1240 1402/03/15 ط®ط§ظ†ظ… ع©ط§ظ…ط±ط§ظ†غŒ 099*****490 57 آیه 11.59
1241 1399/03/26 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط´غŒط¯غŒ 091#####550 57 آیه 11.59
1242 1399/08/01 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ط¸ط±غŒ 091#####312 57 آیه 11.59
1243 1399/04/26 099*****460 55 آیه 11.59
1244 1399/01/15 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط­ظ…ط¯غŒ 091#####953 73 آیه 11.56
1245 1400/02/10 090*****169 33 آیه 11.54
1246 1402/07/24 ط®ط§ظ†ظ… ط§ظ„ط²ظ‡ط±ط§ 091*****517 47 آیه 11.53
1247 1402/03/19 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¬ط¹ظپط±غŒ 091*****364 91 آیه 11.45
1248 1400/07/20 091*****317 39 آیه 11.44
1249 1399/10/28 091*****801 28 آیه 11.44
1250 1399/06/16 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ظ„غŒ ط¢ط¨ط§ط¯غŒ 091*****575 32 آیه 11.38
1251 1400/07/12 091*****137 32 آیه 11.38
1252 1399/08/11 093*****610 86 آیه 11.31
1253 1401/11/28 091*****636 31 آیه 11.27
1254 1402/03/03 ط¢ظ‚ط§غŒ ط®ط¯ط§ط¦غŒ 091*****157 84 آیه 11.27
1255 1399/06/19 ط®ط§ظ†ظ… غŒط­غŒط§ط¦غŒ 091*****831 44 آیه 11.26
1256 1402/02/30 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط­ظ…ط¯غŒ 093#####337 29 آیه 11.23
1257 1402/03/28 ط®ط§ظ†ظ… ظپط±ط®ط§ط±غŒ 093*****695 39 آیه 11.22
1258 1402/07/10 093*****317 52 آیه 11.21
1259 1401/05/12 091*****902 48 آیه 11.2
1260 1401/06/02 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط¨ 091*****014 29 آیه 11.2
1261 1400/04/14 099*****347 21 آیه 11.18
1262 1401/09/29 ط®ط§ظ†ظ… طµظپظˆغŒ 099*****720 30 آیه 11.18
1263 1398/06/24 ط¢ظ‚ط§غŒ ط³ط§ظ„ط§ط±غŒ 091#####007 59 آیه 11.18
1264 1399/07/04 091*****179 43 آیه 11.17
1265 1399/07/22 091*****314 56 آیه 11.16
1266 1400/01/28 091*****417 77 آیه 11.12
1267 1401/05/17 093*****061 19 آیه 11.11
1268 1399/06/28 091*****825 44 آیه 11.1
1269 1401/03/01 ط®ط§ظ†ظ… ghasemi 090*****093 83 آیه 11.05
1270 1401/04/06 091*****265 30 آیه 11.04
1271 1399/08/11 ط¢ظ‚ط§غŒ ط®ط²ط§ط¦غŒ 099*****518 35 آیه 11.03
1272 1398/10/09 ط®ط§ظ†ظ… ظپط±ط¬غŒ 091#####223 43 آیه 11.01
1273 1399/03/03 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¢ط®ظˆظ†ط¯غŒ 091#####250 74 آیه 10.98
1274 1399/10/14 091*****945 30 آیه 10.97
1275 1400/12/04 091*****714 31 آیه 10.97
1276 1401/05/25 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط¬ط¨ ظ†غŒط§ 093*****947 65 آیه 10.95
1277 1402/06/20 ط®ط§ظ†ظ… Abdi 090*****983 52 آیه 10.91
1278 1400/10/30 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط¨ط¯غŒ 091*****047 31 آیه 10.87
1279 1400/03/25 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ظˆط³ظˆغŒ 091*****988 56 آیه 10.84
1280 1399/02/11 ط¢ظ‚ط§غŒ ط®ط§ع©ط²ط§ط¯ 090#####020 104 آیه 10.84
1281 1399/12/26 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ظˆط³ظˆغŒ 090*****500 29 آیه 10.84
1282 1399/10/11 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط­ظ…ط¯غŒ 091*****625 29 آیه 10.82
1283 1400/04/04 091*****851 72 آیه 10.78
1284 1399/08/13 ط®ط§ظ†ظ… mohammadi 090#####885 55 آیه 10.77
1285 1401/11/08 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط¯غŒط¨ 091*****825 24 آیه 10.74
1286 1400/09/04 093*****263 53 آیه 10.72
1287 1399/03/29 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط­ظ…ط¯غŒ 099#####513 54 آیه 10.72
1288 1400/02/02 099*****102 29 آیه 10.7
1289 1400/07/03 093*****457 24 آیه 10.65
1290 1401/09/30 091*****864 55 آیه 10.64
1291 1398/10/06 ط¢ظ‚ط§غŒ ط²ظ…ط§ظ†غŒ 093#####537 77 آیه 10.64
1292 1399/10/14 091*****894 56 آیه 10.59
1293 1400/02/29 093*****473 37 آیه 10.57
1294 1402/01/03 092*****648 80 آیه 10.56
1295 1400/04/06 092*****574 26 آیه 10.55
1296 1398/10/02 ط®ط§ظ†ظ… ط³غŒط¯ط¹ظ„غŒط®ط§ظ†غŒ 091#####833 53 آیه 10.54
1297 1400/01/16 ط®ط§ظ†ظ… طµط§ط¯ظ‚غŒ 091*****205 25 آیه 10.54
1298 1399/07/23 091*****527 41 آیه 10.51
1299 1399/01/27 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ†ط§ط¯ط±غŒ 091#####062 28 آیه 10.5
1300 1400/10/30 ط®ط§ظ†ظ… abdollahi 091*****733 57 آیه 10.49
1301 1401/11/26 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط²غŒط²غŒ 093*****964 59 آیه 10.47
1302 1399/09/24 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¬ط¹ظپط±غŒ 091*****326 36 آیه 10.43
1303 1402/04/11 091*****850 26 آیه 10.41
1304 1402/04/28 091*****711 25 آیه 10.41
1305 1398/11/19 ط¢ظ‚ط§غŒ ع¯ظˆط¯ط±ط²غŒ 091#####848 25 آیه 10.41
1306 1400/12/25 ط®ط§ظ†ظ… ط´ظˆظ‚غŒط§ظ† ظˆطµط§ظ„ 091*****513 59 آیه 10.4
1307 1400/11/14 ط®ط§ظ†ظ… ط§طµظ„ ظ…ط±ط§ط¯غŒ 091*****419 29 آیه 10.37
1308 1402/01/29 093*****465 100 آیه 10.36
1309 1402/01/10 090*****698 57 آیه 10.36
1310 1400/12/11 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ظ…ط±ط§ظ†غŒ 091*****920 24 آیه 10.35
1311 1399/11/07 091*****355 35 آیه 10.34
1312 1399/08/29 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…غŒط±ط¬ظ…ط§ظ„غŒ 093*****921 17 آیه 10.31
1313 1401/04/10 099*****802 26 آیه 10.31
1314 1399/12/03 ط®ط§ظ†ظ… ط³ظˆط²ظ†ع†غŒ 091*****630 48 آیه 10.28
1315 1400/01/12 091*****124 22 آیه 10.26
1316 1399/07/18 091*****671 41 آیه 10.26
1317 1400/05/29 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ط±ط§ظ…ظٹط§ظ† 090*****105 54 آیه 10.23
1318 1398/07/13 091#####290 55 آیه 10.22
1319 1399/09/27 091*****094 22 آیه 10.21
1320 1399/10/02 ط®ط§ظ†ظ… ع©ط±ظ…غŒ 091*****108 98 آیه 10.21
1321 1402/02/14 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ط§ظ‚ط±غŒâ€Œظ†غŒط§ 091*****575 53 آیه 10.21
1322 1401/02/27 ط®ط§ظ†ظ… . 091*****955 29 آیه 10.19
1323 1398/11/07 ط®ط§ظ†ظ… طھط§ط±ط§ط³ 091#####034 42 آیه 10.16
1324 1399/07/22 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…غŒط±ط­ط¨غŒط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ 091*****889 100 آیه 10.15
1325 1400/06/14 093*****872 60 آیه 10.14
1326 1398/10/08 ط®ط§ظ†ظ… ط³غŒط³طھط§ظ†غŒ 093#####208 129 آیه 10.11
1327 1398/12/24 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط¸ظپط±غŒ 091#####414 30 آیه 10.1
1328 1400/06/06 093*****225 61 آیه 10.1
1329 1401/05/01 091*****755 57 آیه 10.07
1330 1402/02/21 093*****351 40 آیه 10.06
1331 1401/01/10 ط®ط§ظ†ظ… ط±ظپغŒط¹غŒ 093*****705 57 آیه 10.04
1332 1399/08/15 ط¢ظ‚ط§غŒ ط³ط§ظ„ظ…غŒ ع©ظˆظ‡ط§ظ†ط³طھط§ظ†غŒ 091#####713 71 آیه 9.99
1333 1399/09/29 ط®ط§ظ†ظ… ط®ط§ظ†ظ… 091*****332 48 آیه 9.93
1334 1400/12/09 090*****802 28 آیه 9.93
1335 1400/04/08 091*****067 24 آیه 9.93
1336 1400/07/19 091*****268 31 آیه 9.93
1337 1400/11/06 091*****331 48 آیه 9.93
1338 1401/04/04 ط®ط§ظ†ظ… Ahmadi 091*****073 46 آیه 9.93
1339 1401/08/15 ط¢ظ‚ط§غŒ ط´ظپغŒط¹غŒ 099*****172 44 آیه 9.93
1340 1401/11/23 090*****571 25 آیه 9.93
1341 1402/01/28 ط¢ظ‚ط§غŒ ع†ظ‡ط±غŒ 093*****999 44 آیه 9.93
1342 1402/07/19 ط®ط§ظ†ظ… ع©ط´ظˆط±غŒ 099*****747 43 آیه 9.93
1343 1402/04/03 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ظ…ط§ط±غŒ 090*****651 36 آیه 9.93
1344 1401/04/05 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¬ظ…ط´غŒط¯غŒ 091#####881 24 آیه 9.93
1345 1399/07/21 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ظ‡ظ…ظ†غŒ 091*****896 44 آیه 9.93
1346 1402/01/22 091*****510 43 آیه 9.93
1347 1400/01/23 ط®ط§ظ†ظ… ع©ظˆط´ع©غŒ 091*****560 86 آیه 9.88
1348 1402/04/22 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط®طھط§ط±غŒ ط´ظ…ط³غŒ 091#####273 67 آیه 9.88
1349 1400/02/28 ط¢ظ‚ط§غŒ ظپط¹ط§ظ„ 093*****754 73 آیه 9.87
1350 1399/03/29 ط®ط§ظ†ظ… ط¯ط±ظˆغŒط´ ظ†غŒط§ 091#####400 30 آیه 9.86
1351 1401/04/25 ط®ط§ظ†ظ… طµط¯غŒظ‚غŒ 091*****413 128 آیه 9.84
1352 1401/01/10 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ظڈع©ط±ظڈع© 099*****668 86 آیه 9.82
1353 1400/01/27 ط®ط§ظ†ظ… ظ‚ط§ط¯ط±غŒ 0*****99977 30 آیه 9.81
1354 1399/04/13 091#####799 70 آیه 9.79
1355 1399/10/23 091*****325 23 آیه 9.78
1356 1402/07/12 091*****058 29 آیه 9.78
1357 1399/04/07 091*****194 30 آیه 9.76
1358 1401/04/17 093*****621 44 آیه 9.73
1359 1401/09/10 091*****758 23 آیه 9.73
1360 1400/06/11 091*****614 24 آیه 9.72
1361 1400/07/09 091*****602 21 آیه 9.71
1362 1399/05/28 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط´ظ…طھغŒ 091*****858 54 آیه 9.69
1363 1400/03/01 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ع©ط¨ط±غŒ 091*****538 20 آیه 9.67
1364 1401/10/03 091*****675 26 آیه 9.67
1365 1399/06/20 ط®ط§ظ†ظ… ط²ط§ط±ط¹ 091*****673 28 آیه 9.67
1366 1401/11/24 091*****759 20 آیه 9.66
1367 1398/09/26 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ط²غŒط²غŒ 093#####619 29 آیه 9.63
1368 1399/03/04 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ظ…ط§ظ…غŒ 093#####672 22 آیه 9.63
1369 1399/09/03 ط¢ظ‚ط§غŒ ظپط§ط±ط³غŒ 091*****700 43 آیه 9.6
1370 1399/10/03 091*****059 14 آیه 9.6
1371 1399/11/03 091*****163 31 آیه 9.6
1372 1399/07/06 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ظ…غŒط¯غŒ 091*****702 47 آیه 9.6
1373 1400/02/28 ط®ط§ظ†ظ… طµط§ط¯ظ‚غŒ 091#####148 45 آیه 9.58
1374 1399/03/15 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ع©ط¨ط±ظ¾ظˆط± 091#####647 34 آیه 9.56
1375 1402/02/17 091*****500 29 آیه 9.52
1376 1400/04/16 091*****994 29 آیه 9.48
1377 1400/02/07 091*****368 24 آیه 9.48
1378 1400/04/05 093*****564 31 آیه 9.48
1379 1399/05/16 091*****657 23 آیه 9.44
1380 1400/01/17 090*****394 62 آیه 9.42
1381 1400/02/07 093*****764 40 آیه 9.41
1382 1400/11/21 ط¢ظ‚ط§غŒ ظپطھط­غŒ 091*****690 27 آیه 9.41
1383 1400/06/05 093*****287 57 آیه 9.39
1384 1400/02/29 090*****196 27 آیه 9.37
1385 1399/10/26 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ظ…غŒط±غŒ 091*****931 29 آیه 9.35
1386 1399/09/08 091*****302 23 آیه 9.33
1387 1399/10/09 ط®ط§ظ†ظ… ط؛ظ„ط§ظ…غŒ 091*****256 37 آیه 9.28
1388 1400/04/31 090*****360 37 آیه 9.26
1389 1400/06/14 093*****890 54 آیه 9.19
1390 1400/09/04 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¢ظ‚ط§ 091*****233 73 آیه 9.19
1391 1399/11/08 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ط¨ظ‡ط§ظ†غŒ ط¢ظ‡ظ†ع¯ 093*****121 40 آیه 9.15
1392 1399/11/26 090*****679 24 آیه 9.11
1393 1399/03/26 ط¢ظ‚ط§غŒ ط·ظ‡ظ…ط§ط³ط¨غŒ 093#####156 81 آیه 9.07
1394 1400/04/09 091*****213 23 آیه 9.03
1395 1402/01/20 ط¢ظ‚ط§غŒ طµط­ط¯ط§ع¯ط±ط¯ 099*****089 28 آیه 9.02
1396 1401/07/17 091*****414 86 آیه 9
1397 1399/08/19 ط®ط§ظ†ظ… ط³غŒط¯غŒ 091*****376 57 آیه 9
1398 1401/05/21 ط®ط§ظ†ظ… ط§غŒط²ط¯غŒ 099*****495 34 آیه 8.99
1399 1399/12/11 090*****188 57 آیه 8.98
1400 1399/08/19 091*****962 92 آیه 8.98
1401 1402/04/04 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ظ†ط¯ظ‚غŒط±غŒ 090*****154 57 آیه 8.97
1402 1400/03/28 093*****929 37 آیه 8.96
1403 1401/09/15 091*****952 56 آیه 8.95
1404 1400/03/13 090*****810 90 آیه 8.92
1405 1398/11/09 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ط¨ظˆط§ظ„ط­ط³ظ†غŒ 090#####948 29 آیه 8.9
1406 1399/07/07 ط®ط§ظ†ظ… ظ¾غŒط±ط§ظ† 099*****370 45 آیه 8.9
1407 1401/08/13 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط­ظ…طھغŒ 090*****106 47 آیه 8.89
1408 1400/01/28 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ط§ظ‚ط±غŒ 091#####158 105 آیه 8.86
1409 1402/03/14 091*****089 86 آیه 8.81
1410 1400/03/01 ط®ط§ظ†ظ… ع¯ظ„ ظ…ظ†ط´ 091*****268 83 آیه 8.8
1411 1399/10/14 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ‡ط§ط´ظ…غŒ 099*****273 24 آیه 8.79
1412 1400/03/28 ط®ط§ظ†ظ… ط­غŒط¯ط±غŒ 091*****320 48 آیه 8.79
1413 1400/02/22 091*****060 44 آیه 8.76
1414 1399/05/20 ط®ط§ظ†ظ… ala 093*****447 28 آیه 8.75
1415 1402/01/17 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…غŒط± 091*****406 87 آیه 8.73
1416 1400/11/22 099*****096 42 آیه 8.66
1417 1398/09/16 ط®ط§ظ†ظ… panahi 091#####127 75 آیه 8.59
1418 1398/09/26 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ط³غŒظ†غŒ ظپط§ط·ظ…غŒ 091#####032 36 آیه 8.58
1419 1400/02/05 091*****573 42 آیه 8.57
1420 1402/04/24 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¬ظ„ط§ظ„غŒ 091*****087 49 آیه 8.5
1421 1400/10/18 ط®ط§ظ†ظ… ط§ظ„ظˆط§ط³ط·ظٹ 092*****255 24 آیه 8.49
1422 1402/01/27 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ†ظˆط§ط¨ط§ظ† 099*****186 76 آیه 8.4
1423 1401/02/12 092*****400 21 آیه 8.39
1424 1398/10/12 ط®ط§ظ†ظ… ghanei 099#####327 111 آیه 8.38
1425 1399/08/08 ط®ط§ظ†ظ… zare 091*****324 27 آیه 8.37
1426 1401/08/14 ط®ط§ظ†ظ… ط§ظپطھط®ط§ط±غŒ 091#####567 41 آیه 8.36
1427 1401/10/30 091*****699 26 آیه 8.36
1428 1400/09/07 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط´ظپظ‚ 091*****408 45 آیه 8.35
1429 1400/09/09 093*****972 24 آیه 8.33
1430 1400/03/10 091*****281 30 آیه 8.32
1431 1398/11/02 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط³غŒظ†غŒ 093#####967 69 آیه 8.31
1432 1402/08/26 خانم کیمیاگری 091*****123 32 آیه 8.3
1433 1399/10/20 099*****265 23 آیه 8.28
1434 1400/04/01 091*****461 36 آیه 8.28
1435 1401/10/01 ط®ط§ظ†ظ… ط¬ظ‡ط§ظ†ع¯غŒط±غŒ ط±ط§ط¯ 091*****791 24 آیه 8.28
1436 1400/04/19 099*****643 23 آیه 8.28
1437 1400/07/14 090*****152 24 آیه 8.28
1438 1400/12/19 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ط³غŒظ†غŒ ع©غŒط§ظ† 093*****966 23 آیه 8.28
1439 1398/10/27 ط®ط§ظ†ظ… ع©ط±غŒظ…غŒ 091#####805 21 آیه 8.28
1440 1398/11/20 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط­ظ…ط¯غŒ 091#####723 22 آیه 8.28
1441 1399/02/20 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ط¨ط±ط§ظ‡غŒظ…غŒ 091#####650 24 آیه 8.28
1442 1400/10/29 091*****989 29 آیه 8.26
1443 1399/09/12 091*****315 36 آیه 8.25
1444 1399/11/05 093*****202 23 آیه 8.25
1445 1402/03/20 ط¢ظ‚ط§غŒ ع©غŒظˆط§ظ†غŒ 093*****913 19 آیه 8.24
1446 1399/05/02 093*****903 30 آیه 8.23
1447 1401/11/13 ط®ط§ظ†ظ… ط§غŒط²ط¯غŒ 093*****403 85 آیه 8.22
1448 1401/02/03 099*****801 15 آیه 8.22
1449 1398/11/21 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ط§ظ…غŒظ†غŒ 091#####864 100 آیه 8.22
1450 1398/09/23 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ع©ط±ظ…غŒ ظ¾ظˆط± 099#####305 31 آیه 8.2
1451 1402/07/24 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ظ…غŒظ†غŒ 091*****087 42 آیه 8.19
1452 1399/03/22 ط¢ظ‚ط§غŒ طµظپط±غŒ ط±ط§ط¯ 091#####512 64 آیه 8.19
1453 1401/06/21 ط®ط§ظ†ظ… zolghadr 091*****234 48 آیه 8.16
1454 1402/06/24 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ط±ط¨غŒ 093*****331 55 آیه 8.15
1455 1400/12/04 091*****660 23 آیه 8.13
1456 1402/05/31 093*****674 28 آیه 8.11
1457 1399/11/02 093*****466 58 آیه 8.11
1458 1402/06/27 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ط¬ظ… ط§ظ„ط¯غŒظ† 091*****665 57 آیه 8.08
1459 1400/03/01 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ظ†غŒ 091*****852 18 آیه 8.07
1460 1399/02/01 ط®ط§ظ†ظ… ع©ط±ظ… ط²ط§ط¯ظ‡ 091#####126 100 آیه 8.05
1461 1401/08/24 091*****785 30 آیه 8.05
1462 1399/01/26 ط¢ظ‚ط§غŒ a.r 091#####556 25 آیه 8.03
1463 1398/07/19 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ†ط§طµط±غŒ 091#####574 25 آیه 8.03
1464 1400/04/29 ط®ط§ظ†ظ… ط·ظ‡ظ…ط§ط³ط¨غŒ 091*****290 30 آیه 8
1465 1400/01/27 091*****832 40 آیه 7.98
1466 1400/04/15 093*****206 41 آیه 7.98
1467 1401/02/24 091*****234 18 آیه 7.98
1468 1402/05/01 ط®ط§ظ†ظ… ط§غŒط±ظˆط§ظ†غŒ 093*****707 19 آیه 7.98
1469 1399/02/01 ط¢ظ‚ط§غŒ ط·ط§ظ‡ط±ظ†عکط§ط¯ 091#####604 16 آیه 7.98
1470 1399/06/19 091*****843 23 آیه 7.98
1471 1401/02/03 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط³غŒظ†غŒ 093*****027 42 آیه 7.97
1472 1399/06/25 091*****805 68 آیه 7.93
1473 1399/11/03 ط®ط§ظ†ظ… ط§ظ„غŒط§ط³غŒ 093*****208 24 آیه 7.92
1474 1401/04/24 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ط¶ط±طھ ط²ط§ط¯ظ‡ 091*****915 41 آیه 7.9
1475 1400/04/27 091*****436 23 آیه 7.88
1476 1399/06/05 091*****018 19 آیه 7.85
1477 1401/02/24 ط®ط§ظ†ظ… ط±ظپغŒط¹غŒ 093*****042 57 آیه 7.83
1478 1399/01/10 ط®ط§ظ†ظ… ط³غŒط¯ظ†عکط§ط¯ 091#####830 16 آیه 7.83
1479 1399/07/21 090*****670 17 آیه 7.83
1480 1402/08/06 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ‚ط§ط¶غŒط§ظ† 092#####016 30 آیه 7.82
1481 1398/10/25 ط¢ظ‚ط§غŒ ط؛ظپط§ط±غŒ 091#####435 39 آیه 7.81
1482 1400/11/28 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ط¨ط§ط³غŒط§ظ† 093*****189 27 آیه 7.8
1483 1401/06/09 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط¤ط°ظ†ظ‰ 093*****073 33 آیه 7.8
1484 1402/07/05 ط®ط§ظ†ظ… ظ„ط·ظپغŒ 091#####684 21 آیه 7.8
1485 1400/12/25 ط®ط§ظ†ظ… ط®ظˆط´ط¨ظˆغŒ 091*****770 44 آیه 7.79
1486 1399/03/18 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط§ط±ظپ 091#####159 23 آیه 7.78
1487 1399/12/06 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط­ظ…ظˆط¯غŒ 091*****348 36 آیه 7.78
1488 1398/05/28 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¢ط´غŒظ†ظ‡ ع¯ط± 093#####521 14 آیه 7.78
1489 1399/09/01 091*****553 32 آیه 7.78
1490 1400/03/31 ط®ط§ظ†ظ… طµظپط§ط¦غŒ 091*****086 48 آیه 7.77
1491 1399/10/11 ط®ط§ظ†ظ… ط±ظˆط³طھط§ 091*****382 55 آیه 7.76
1492 1399/06/05 093*****408 23 آیه 7.71
1493 1399/03/26 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ط±ط¯ط³طھط§ظ†غŒ 091#####121 28 آیه 7.71
1494 1400/07/07 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظˆط³ظˆغŒ 093*****234 28 آیه 7.71
1495 1402/01/24 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط­ط¨غŒ 091*****409 50 آیه 7.7
1496 1399/06/20 ط¢ظ‚ط§غŒ ط°ط§ع©ط±غŒ 093*****206 29 آیه 7.68
1497 1400/01/06 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط±طھط¶ظˆغŒ 091*****956 30 آیه 7.67
1498 1399/08/16 093*****986 26 آیه 7.64
1499 1402/02/18 090*****248 16 آیه 7.6
1500 1398/09/21 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ط³طھظ…غŒ 090#####460 41 آیه 7.59
1501 1401/02/06 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ‚غŒظ… 091*****981 19 آیه 7.53
1502 1400/01/29 091*****515 31 آیه 7.52
1503 1399/03/02 ط¢ظ‚ط§غŒ ط²ط±ع¯ط±ط¨ط§ط´غŒ 091#####778 28 آیه 7.51
1504 1400/11/08 091*****964 14 آیه 7.49
1505 1402/01/23 090*****955 70 آیه 7.48
1506 1399/07/23 091*****669 48 آیه 7.47
1507 1402/02/06 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ط­غŒظ…غŒ 090*****046 34 آیه 7.47
1508 1402/07/29 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ط­ظ…ط§ظ†غŒ 099*****760 18 آیه 7.46
1509 1400/09/27 091*****911 18 آیه 7.45
1510 1400/09/22 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط´ظˆط±غŒ 091*****801 28 آیه 7.45
1511 1399/12/20 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط¹طµظˆظ…غŒ 091*****416 30 آیه 7.4
1512 1399/05/14 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ط®طھغŒط§ط± 091*****672 21 آیه 7.37
1513 1399/08/27 099*****620 33 آیه 7.35
1514 1399/06/24 091*****771 48 آیه 7.35
1515 1399/07/27 091*****281 43 آیه 7.35
1516 1400/02/12 090*****546 19 آیه 7.31
1517 1399/09/25 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط³غŒظ† ط²ط§ط¯ظ‡ 093*****802 31 آیه 7.28
1518 1399/11/14 099*****458 26 آیه 7.26
1519 1401/11/30 091*****286 33 آیه 7.25
1520 1399/08/06 093*****883 22 آیه 7.24
1521 1399/12/20 ط¢ظ‚ط§غŒ ط؛ظ„ط§ظ…غŒ 092*****270 43 آیه 7.24
1522 1400/09/27 091*****208 24 آیه 7.22
1523 1398/06/09 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ط³ظ…ط§ط¹غŒظ„غŒ 091#####704 16 آیه 7.22
1524 1401/01/04 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¬ط¹ظپط±غŒ 091#####794 66 آیه 7.22
1525 1402/05/30 091*****852 37 آیه 7.2
1526 1400/11/20 091*****950 30 آیه 7.19
1527 1399/11/08 ط®ط§ظ†ظ… ظپغŒط¶ ط¨ط®ط´ 093*****167 16 آیه 7.15
1528 1400/05/26 091*****660 20 آیه 7.12
1529 1402/05/25 091*****461 29 آیه 7.1
1530 1401/07/03 091*****769 19 آیه 7.1
1531 1399/11/09 ط®ط§ظ†ظ… طھظ‚غŒ ط²ط§ط¯ظ‡ 091*****915 76 آیه 7.09
1532 1399/08/07 091*****746 31 آیه 7.04
1533 1399/07/01 ط®ط§ظ†ظ… naderan 091*****901 37 آیه 7.03
1534 1401/02/21 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ط¯غŒط±غŒ ط¢ط°ط± 091*****646 27 آیه 7.01
1535 1401/08/22 091*****421 33 آیه 6.97
1536 1402/04/17 091*****233 17 آیه 6.97
1537 1401/07/29 ط®ط§ظ†ظ… ظˆظ„غŒ ظ¾ظˆط± 099*****119 33 آیه 6.95
1538 1399/09/02 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± 091*****424 30 آیه 6.93
1539 1400/07/09 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ„غŒط«غŒ 091*****370 24 آیه 6.92
1540 1398/12/14 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط­ظ…ط¯غŒ 091#####375 22 آیه 6.92
1541 1398/06/23 ط®ط§ظ†ظ… ط¢ظˆط§ط¦غŒ 091#####664 30 آیه 6.91
1542 1399/08/09 091*****478 55 آیه 6.89
1543 1400/08/11 091*****452 65 آیه 6.89
1544 1400/12/02 ط®ط§ظ†ظ… ط³ظ„غŒظ…ط§ظ†غŒ 099*****476 28 آیه 6.87
1545 1400/05/25 091*****865 24 آیه 6.87
1546 1401/02/01 ط®ط§ظ†ظ… ظ¾ط§ع©â€Œظپط±ط¯ 091*****483 70 آیه 6.87
1547 1401/07/04 ط¢ظ‚ط§غŒ ط´ظ‡ط¨ط§ط²غŒ 091*****436 10 آیه 6.86
1548 1398/10/27 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ط³غŒظ† ظ¾ظˆط± 091#####086 29 آیه 6.84
1549 1399/07/29 ط®ط§ظ†ظ… ط§ظ…ط±ط§ظ†غŒ 090*****691 31 آیه 6.83
1550 1399/08/27 ط®ط§ظ†ظ… ط·ط§ظ„ط¨ ط³ط±ط¨ط§ط²غŒ 091*****715 30 آیه 6.83
1551 1399/10/28 ط®ط§ظ†ظ… غŒط؛ظ…ط§غŒغŒ 091*****393 30 آیه 6.83
1552 1400/01/28 093*****182 29 آیه 6.83
1553 1400/09/13 091*****454 29 آیه 6.83
1554 1401/01/31 091*****910 30 آیه 6.83
1555 1402/01/10 ط®ط§ظ†ظ… asghari 090#####183 30 آیه 6.83
1556 1398/10/10 ط®ط§ظ†ظ… ظ¾ظˆط±ط­ط³غŒظ† 090#####416 30 آیه 6.83
1557 1402/07/12 091*****734 30 آیه 6.83
1558 1399/02/29 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…غŒط±ط¬ظ„غŒظ„غŒ 091#####418 40 آیه 6.82
1559 1399/06/23 091*****907 57 آیه 6.81
1560 1401/02/19 ط®ط§ظ†ظ… ع©ط±غŒظ…غŒ 099*****224 30 آیه 6.8
1561 1400/07/26 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ظ†ط§ظپع†ظ‡ 093*****724 32 آیه 6.78
1562 1399/11/13 090*****143 29 آیه 6.77
1563 1402/01/27 092*****323 30 آیه 6.77
1564 1402/03/10 099*****507 11 آیه 6.77
1565 1401/06/01 099*****537 21 آیه 6.74
1566 1400/01/13 091*****836 40 آیه 6.68
1567 1402/02/03 090*****480 30 آیه 6.66
1568 1402/02/11 093*****243 70 آیه 6.65
1569 1401/08/27 091*****896 29 آیه 6.65
1570 1399/08/16 091*****981 29 آیه 6.62
1571 1399/10/19 091*****446 26 آیه 6.62
1572 1399/10/15 092*****366 26 آیه 6.62
1573 1399/11/19 091*****947 29 آیه 6.62
1574 1400/01/10 093*****758 29 آیه 6.62
1575 1400/02/05 090*****810 29 آیه 6.62
1576 1400/02/10 091*****201 29 آیه 6.62
1577 1400/02/26 093*****491 29 آیه 6.62
1578 1400/04/09 093*****659 30 آیه 6.62
1579 1400/04/14 099*****189 12 آیه 6.62
1580 1400/05/01 093*****785 23 آیه 6.62
1581 1400/05/27 091*****380 29 آیه 6.62
1582 1400/06/01 091*****315 29 آیه 6.62
1583 1402/03/09 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ط¬ط§ط²غŒ 091*****457 29 آیه 6.62
1584 1400/09/27 091*****123 31 آیه 6.62
1585 1400/11/09 ط®ط§ظ†ظ… ط¨غŒع¯غŒ 093*****704 23 آیه 6.62
1586 1401/02/20 091*****660 29 آیه 6.62
1587 1401/03/02 091*****042 30 آیه 6.62
1588 1401/04/11 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ط­ظ…ط¯غŒ 093*****577 38 آیه 6.62
1589 1401/04/16 093*****382 28 آیه 6.62
1590 1401/05/22 ط®ط§ظ†ظ… ط¯ظˆع©ظˆظ‡ع©غŒ 091*****458 29 آیه 6.62
1591 1401/06/10 ط¢ظ‚ط§غŒ ط´ط­ظ†ظ‡ ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† 091*****439 29 آیه 6.62
1592 1401/11/19 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±غŒع¯غŒ 091*****932 55 آیه 6.62
1593 1402/01/05 091*****646 12 آیه 6.62
1594 1402/04/31 090*****768 29 آیه 6.62
1595 1402/06/24 091*****227 29 آیه 6.62
1596 1398/04/19 ط®ط§ظ†ظ… غŒط§طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† 091#####477 28 آیه 6.62
1597 1398/05/08 ط®ط§ظ†ظ… ظ‡ط¯ط§غŒطھغŒ 093#####687 29 آیه 6.62
1598 1399/04/06 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ط¦غŒط³ ط²ط§ط¯ظ‡ ظ‚ظ…غŒ 091#####211 12 آیه 6.62
1599 1398/10/22 ط®ط§ظ†ظ… ع©ظپغŒظ„ 091#####625 29 آیه 6.62
1600 1399/02/13 ط®ط§ظ†ظ… Sh 099#####956 27 آیه 6.62
1601 1398/05/21 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†غŒ 091#####885 29 آیه 6.62
1602 1399/03/25 ط®ط§ظ†ظ… ghanbari 091#####199 29 آیه 6.62
1603 1398/06/21 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ط§ط±غŒ 091#####177 16 آیه 6.62
1604 1400/11/13 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط³ظ† 091#####741 32 آیه 6.62
1605 1399/01/12 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¢ظ‚ط§غŒغŒ 091#####449 15 آیه 6.62
1606 1399/11/02 ط®ط§ظ†ظ… ط®ط´طھغŒ 091#####585 12 آیه 6.62
1607 1399/04/26 091*****284 16 آیه 6.62
1608 1399/05/15 091*****305 26 آیه 6.62
1609 1399/05/28 091*****935 25 آیه 6.62
1610 1399/07/07 090*****246 23 آیه 6.62
1611 1400/07/07 091*****566 27 آیه 6.59
1612 1399/07/14 ط¢ظ‚ط§غŒ ط³ط§ظ„ط§ط±غŒ 099*****830 58 آیه 6.59
1613 1399/02/17 ط®ط§ظ†ظ… طµط¯غŒظ‚غŒ 091#####074 32 آیه 6.59
1614 1398/11/15 ط¢ظ‚ط§غŒ ع¯ظ„غŒ 091#####251 25 آیه 6.57
1615 1401/02/22 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ‚ط§ظپ 091*****947 23 آیه 6.56
1616 1399/12/23 091*****543 24 آیه 6.52
1617 1400/06/09 091*****713 20 آیه 6.5
1618 1402/04/05 093*****951 19 آیه 6.49
1619 1402/02/13 099*****806 33 آیه 6.48
1620 1399/10/13 091*****379 30 آیه 6.47
1621 1400/01/14 091*****477 29 آیه 6.47
1622 1400/12/22 ط®ط§ظ†ظ… ع©ظ†ط¹ط§ظ†غŒ 090*****192 30 آیه 6.47
1623 1401/06/22 091*****139 29 آیه 6.47
1624 1401/08/23 091*****278 16 آیه 6.47
1625 1398/12/13 ط®ط§ظ†ظ… moghadam 091#####233 30 آیه 6.47
1626 1398/09/21 ط®ط§ظ†ظ… ع†ط§ط¬غŒ 093#####449 29 آیه 6.47
1627 1399/06/21 093*****666 29 آیه 6.47
1628 1401/02/26 093*****383 30 آیه 6.44
1629 1402/05/18 091*****303 30 آیه 6.44
1630 1400/03/22 091*****576 31 آیه 6.42
1631 1400/04/31 093*****484 30 آیه 6.42
1632 1400/10/04 091*****675 30 آیه 6.42
1633 1401/05/22 092*****961 30 آیه 6.42
1634 1402/02/30 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ‡ط§ط´ظ…غŒ 091*****225 27 آیه 6.42
1635 1400/09/29 ط®ط§ظ†ظ… طµط¯غŒظ‚غŒ 091#####854 30 آیه 6.42
1636 1398/10/16 ط®ط§ظ†ظ… ظ‚ط¶ط§غŒغŒ 091#####949 29 آیه 6.42
1637 1399/05/05 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ†ط±غŒظ…ط§ظ†غŒ 093*****798 30 آیه 6.42
1638 1400/01/16 ط®ط§ظ†ظ… ط¯ط§ظˆط±غŒ 092*****338 37 آیه 6.42
1639 1401/12/06 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ط®ط§ظ†غŒ 091*****967 41 آیه 6.4
1640 1400/01/24 091*****230 22 آیه 6.4
1641 1400/05/25 091*****921 20 آیه 6.4
1642 1401/06/27 ط®ط§ظ†ظ… ط³ط§ط¯ط§طھ 090*****746 30 آیه 6.39
1643 1402/07/09 093*****145 29 آیه 6.39
1644 1402/04/12 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ظ„ظ‡ غŒط§ط±غŒ 091*****665 40 آیه 6.37
1645 1400/03/25 091*****052 59 آیه 6.36
1646 1399/07/09 091*****293 26 آیه 6.35
1647 1400/05/22 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ†ط¸ط±غŒ ط²ط§ط¯ظ‡ 093*****758 30 آیه 6.32
1648 1401/04/23 ط®ط§ظ†ظ… ظ…غŒط±ط²ط§غŒغŒ 091*****292 30 آیه 6.32
1649 1400/07/08 093*****755 29 آیه 6.32
1650 1399/11/17 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ†ظˆط­ ظ¾غŒط´ظ‡ 091#####093 30 آیه 6.32
1651 1399/01/06 ط¢ظ‚ط§غŒ rasouli 093#####528 30 آیه 6.32
1652 1399/10/04 091*****063 17 آیه 6.31
1653 1399/10/23 ط®ط§ظ†ظ… ظ‚ظ„غŒط²ط§ط¯ظ‡ 091*****081 29 آیه 6.29
1654 1400/02/02 ط®ط§ظ†ظ… ط­غŒط¯ط±غŒ 091*****087 29 آیه 6.29
1655 1401/02/22 091*****662 29 آیه 6.29
1656 1400/10/02 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط±غŒ 091*****613 30 آیه 6.29
1657 1399/12/21 091*****652 19 آیه 6.28
1658 1400/11/14 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ط±ط§ظ…ط¹ظ„غŒ 099*****329 24 آیه 6.27
1659 1399/05/28 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ط§طھظ…غŒط§ظ† 099*****624 30 آیه 6.27
1660 1402/02/02 ط®ط§ظ†ظ… ط®ظ„غŒظ„غŒ ظپط§ط±ظˆط¬غŒ 091*****600 30 آیه 6.27
1661 1399/05/21 093*****429 31 آیه 6.27
1662 1398/06/18 ط®ط§ظ†ظ… ط؛غŒط§ط«ظˆظ†ط¯ 091#####319 14 آیه 6.26
1663 1398/06/18 ط®ط§ظ†ظ… ط؛غŒط§ط«ظˆظ†ط¯ 091#####319 14 آیه 6.26
1664 1401/09/26 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط³ع¯ط±غŒ ظپط±غŒط§ط¯ ط±ط³ 091*****365 34 آیه 6.26
1665 1401/02/28 ط¢ظ‚ط§غŒ baratu 093*****816 44 آیه 6.23
1666 1400/04/12 091*****909 23 آیه 6.22
1667 1399/09/25 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط­غŒظ…غŒ 091*****025 56 آیه 6.22
1668 1400/04/18 ط®ط§ظ†ظ… ط¬ظ„غŒظ„ ط®ط§ظ†غŒ 091*****178 29 آیه 6.21
1669 1400/07/27 ط®ط§ظ†ظ… ط´ع©غŒط¨ط§ ظ…ط±ظ†غŒ 091*****507 30 آیه 6.21
1670 1401/09/19 ط¢ظ‚ط§غŒ ط´غŒط±ع©ظˆظ†ط¯ 091*****887 31 آیه 6.21
1671 1401/06/23 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط²ط§ظ‚غŒظ…ظ†ط´ 091#####710 30 آیه 6.21
1672 1399/07/05 093*****968 24 آیه 6.21
1673 1399/07/05 093*****968 24 آیه 6.21
1674 1399/07/06 ط®ط§ظ†ظ… ظپط§ط¶ظ„غŒ 091*****428 58 آیه 6.21
1675 1399/02/19 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¯ظ‡ظ‚ط§ظ†â€Œظ¾ظˆط± 093#####083 36 آیه 6.21
1676 1399/08/09 ط®ط§ظ†ظ… ط³ط§ظ„ط®ظˆط±ط¯ظ‡ 090*****187 30 آیه 6.2
1677 1402/04/25 090*****236 89 آیه 6.2
1678 1400/06/10 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ط±ع¯ط³ 091#####508 74 آیه 6.19
1679 1402/07/30 ط®ط§ظ†ظ… ط§ظ‚ط¨ط§ظ„ 091*****287 29 آیه 6.17
1680 1399/05/01 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ‚ط§ط³ظ…غŒ 091*****646 16 آیه 6.17
1681 1400/11/01 091*****954 31 آیه 6.17
1682 1399/08/01 091*****066 29 آیه 6.15
1683 1399/07/30 093*****342 29 آیه 6.14
1684 1400/04/02 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظˆط³غŒ ط¢ط¨ط§ط¯غŒ 091*****937 29 آیه 6.14
1685 1400/05/28 091*****609 29 آیه 6.14
1686 1400/02/25 091*****940 36 آیه 6.13
1687 1399/08/07 ط¢ظ‚ط§غŒ .. 090*****850 30 آیه 6.12
1688 1399/09/23 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ط§ظ„ط§ظ¾ظˆط± 091*****604 29 آیه 6.11
1689 1401/06/01 091*****951 24 آیه 6.1
1690 1402/05/17 ط®ط§ظ†ظ… mr 099#####083 51 آیه 6.09
1691 1401/03/04 090*****769 29 آیه 6.08
1692 1399/04/27 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط±طھط¶ظˆغŒ 091*****853 29 آیه 6.08
1693 1399/05/06 091*****337 36 آیه 6.08
1694 1400/04/18 ط®ط§ظ†ظ… shokrolahi 099*****650 35 آیه 6.08
1695 1400/11/02 093*****059 20 آیه 6.07
1696 1399/08/02 093*****606 24 آیه 6.07
1697 1400/07/27 099*****535 40 آیه 6.06
1698 1401/09/26 091*****037 29 آیه 6.05
1699 1400/09/06 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ظ… 093*****879 28 آیه 6.05
1700 1400/07/08 093*****985 25 آیه 6.03
1701 1400/10/20 091*****417 11 آیه 6.03
1702 1401/12/19 099*****732 16 آیه 6.02
1703 1399/06/20 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط¶ظˆط§ظ†غŒ 091*****354 36 آیه 6.02
1704 1399/07/09 ط®ط§ظ†ظ… ط§ظ…غŒظ†غŒ ظ…ظ‚ط¯ظ… 099*****717 30 آیه 6
1705 1399/08/04 ط¢ظ‚ط§غŒ ط³غŒظ† 093*****863 30 آیه 5.99
1706 1401/02/17 ط®ط§ظ†ظ… ط·ط§ظ„ط¨غŒط§ظ† 091*****258 29 آیه 5.99
1707 1399/09/05 ط®ط§ظ†ظ… aliee 099*****145 29 آیه 5.96
1708 1401/06/24 091*****739 27 آیه 5.96
1709 1399/10/14 093*****494 28 آیه 5.96
1710 1398/09/21 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ط§ط¨ط§غŒغŒ 093#####485 27 آیه 5.94
1711 1400/03/16 093*****581 30 آیه 5.94
1712 1400/02/05 ط®ط§ظ†ظ… ط³غŒظپ ط§ظ„ظ‡غŒ 091*****665 19 آیه 5.91
1713 1398/10/07 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ط³ط¯غŒ 091#####363 39 آیه 5.91
1714 1400/01/31 090*****675 30 آیه 5.91
1715 1400/06/21 093*****810 30 آیه 5.91
1716 1399/10/02 091*****737 80 آیه 5.9
1717 1402/06/27 ط¢ظ‚ط§غŒ Broon 091*****006 60 آیه 5.9
1718 1399/07/09 093*****723 28 آیه 5.86
1719 1401/05/15 ط®ط§ظ†ظ… ط§غŒط±ط§ظ†ظ¾ظˆط± 091*****801 24 آیه 5.86
1720 1399/07/15 ط®ط§ظ†ظ… ط§غŒظˆط¨غŒ 091*****535 31 آیه 5.85
1721 1400/09/09 ط®ط§ظ†ظ… _dn 093*****407 37 آیه 5.84
1722 1402/01/04 ط®ط§ظ†ظ… طµط§ظ„ط­ 091#####449 34 آیه 5.82
1723 1402/02/19 ط®ط§ظ†ظ… ط·ط§ظ„ط¨غŒ 090*****140 37 آیه 5.81
1724 1398/10/02 ط®ط§ظ†ظ… ع©ط±ظ…غŒ 091#####816 30 آیه 5.81
1725 1398/10/02 ط®ط§ظ†ظ… ع©ط±ظ…غŒ 091#####816 30 آیه 5.81
1726 1400/09/23 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ظپط´ط§ط±غŒ 090*****387 30 آیه 5.79
1727 1401/05/09 ط¢ظ‚ط§غŒ ط؛ظ„ط§ظ… ظ¾ظˆط± 090*****174 28 آیه 5.79
1728 1402/06/06 093*****799 27 آیه 5.79
1729 1399/03/23 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط¨غŒ 091#####710 13 آیه 5.79
1730 1399/05/20 ط¢ظ‚ط§غŒ ط·ط¨غŒط¹غŒ 093#####952 80 آیه 5.78
1731 1401/09/25 099*****746 29 آیه 5.78
1732 1400/06/21 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط±ط§ط¯غŒ 091*****123 60 آیه 5.78
1733 1399/10/26 093*****233 29 آیه 5.76
1734 1402/03/22 099*****670 68 آیه 5.76
1735 1401/02/06 ط¢ظ‚ط§غŒ ط®ط¯ط§غŒط§ط±غŒ 093*****532 26 آیه 5.75
1736 1398/06/30 ط®ط§ظ†ظ… ط­غŒط¯ط±غŒ 099#####802 32 آیه 5.75
1737 1400/03/04 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط¸ظپط±غŒ 091*****674 25 آیه 5.73
1738 1401/01/23 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ط³ظ†غŒ 091*****506 16 آیه 5.72
1739 1401/06/07 ط®ط§ظ†ظ… ط¯ظ‡ظ‚ط§ظ† 091*****914 37 آیه 5.72
1740 1401/09/25 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³غŒظ†غŒ 091*****592 22 آیه 5.71
1741 1399/10/17 ط¢ظ‚ط§غŒ solh mirzaei 099*****240 30 آیه 5.69
1742 1401/12/06 ط®ط§ظ†ظ… ط®ظˆط±ط´غŒط¯غŒ 091*****780 61 آیه 5.67
1743 1400/05/16 090*****525 30 آیه 5.67
1744 1398/06/17 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ع†ط§ظˆغŒ 092#####561 29 آیه 5.66
1745 1402/05/01 091*****367 69 آیه 5.66
1746 1402/06/15 091*****881 106 آیه 5.65
1747 1400/01/15 090*****924 27 آیه 5.63
1748 1399/05/09 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ط³غŒظ† ظ¾ظˆط± 091#####756 34 آیه 5.62
1749 1402/04/12 091*****693 29 آیه 5.6
1750 1399/07/15 091*****230 30 آیه 5.6
1751 1398/11/21 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط±ط¨ ط¹ط§ظ…ط±غŒ 093#####719 74 آیه 5.6
1752 1402/07/05 099*****881 25 آیه 5.59
1753 1401/10/14 ط¢ظ‚ط§غŒ ط³ظ„غŒظ…ط§ظ†غŒ 093#####157 24 آیه 5.59
1754 1401/11/10 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¬ط¹ظپط±غŒ 093*****999 15 آیه 5.58
1755 1399/07/22 ط®ط§ظ†ظ… ط²غŒظ†ظ„غŒ 093*****068 26 آیه 5.58
1756 1398/10/03 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ط¶ط§غŒغŒ 091#####467 23 آیه 5.58
1757 1400/10/16 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط­غŒظ…غŒ 099*****361 28 آیه 5.58
1758 1401/10/26 ط®ط§ظ†ظ… ظ‡ط§ط´ظ…غŒ 091*****383 76 آیه 5.56
1759 1400/07/09 091*****024 26 آیه 5.56
1760 1401/02/08 091*****374 26 آیه 5.56
1761 1402/01/13 093*****208 29 آیه 5.54
1762 1399/05/27 091*****639 15 آیه 5.54
1763 1400/11/09 ط®ط§ظ†ظ… sukht saraee 091*****152 48 آیه 5.53
1764 1400/04/05 ط¢ظ‚ط§غŒ ع©ط§طھط¨ 091*****741 26 آیه 5.5
1765 1401/05/02 091*****023 15 آیه 5.5
1766 1401/05/07 093*****933 30 آیه 5.48
1767 1401/09/16 091*****319 28 آیه 5.48
1768 1401/11/28 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط¶ط§غŒغŒ 092*****643 50 آیه 5.47
1769 1399/07/09 ط®ط§ظ†ظ… غ·غ³ 099*****303 27 آیه 5.46
1770 1402/08/18 خانم تقوی شاکری 090*****877 96 آیه 5.46
1771 1402/01/27 091#####822 56 آیه 5.45
1772 1400/12/12 091*****060 18 آیه 5.44
1773 1398/06/11 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨غŒع© 091#####903 9 آیه 5.44
1774 1399/06/20 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ‚ظ„غŒط§ظ† ظپط±ظˆط´ط§ظ† 099*****350 15 آیه 5.43
1775 1401/10/17 ط®ط§ظ†ظ… ظ‡ط§ط´ظ…غŒ ظ†ط³ط¨ 091#####580 30 آیه 5.42
1776 1401/07/01 099*****546 30 آیه 5.42
1777 1402/05/20 ط®ط§ظ†ظ… ع©ط§ط¸ظ… ط²ط§ط¯ظ‡ 091#####217 15 آیه 5.42
1778 1400/04/06 091*****925 19 آیه 5.38
1779 1402/02/03 ط¢ظ‚ط§غŒ kh 093*****243 18 آیه 5.38
1780 1401/08/04 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط­ظ…ط¯غŒ 091*****633 112 آیه 5.38
1781 1402/01/15 091*****113 55 آیه 5.36
1782 1398/11/09 ط¢ظ‚ط§غŒ ط´ط±غŒظپغŒ 093#####847 33 آیه 5.36
1783 1400/05/05 091*****641 35 آیه 5.35
1784 1402/03/09 ط®ط§ظ†ظ… ط­ظ†غŒظپظ‡ ط²ط§ط¯ظ‡ 091*****322 21 آیه 5.33
1785 1400/06/01 091*****323 26 آیه 5.32
1786 1400/07/07 093*****355 24 آیه 5.32
1787 1398/09/28 ط®ط§ظ†ظ… ط§ع©ظ„غŒ 091#####875 73 آیه 5.32
1788 1401/04/19 093*****937 15 آیه 5.31
1789 1399/08/29 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط¤غŒط¯غŒ 091*****106 26 آیه 5.3
1790 1400/03/16 099*****505 15 آیه 5.29
1791 1399/11/14 091*****750 13 آیه 5.27
1792 1399/11/21 091*****414 24 آیه 5.27
1793 1399/09/21 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ‚ط§ط¶ظˆغŒ 091*****485 9 آیه 5.24
1794 1400/11/30 093*****326 38 آیه 5.24
1795 1398/09/09 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ‚ط§ط³ظ…غŒ 090#####490 29 آیه 5.22
1796 1399/06/15 091*****622 9 آیه 5.21
1797 1399/08/25 091*****747 19 آیه 5.2
1798 1399/10/09 099*****011 30 آیه 5.2
1799 1399/01/28 ط®ط§ظ†ظ… ط¬. ظ… 091#####900 28 آیه 5.2
1800 1399/06/05 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ط®ظˆط§ظ† ط¹ظ„ظˆغŒ 091*****015 29 آیه 5.19
1801 1399/08/23 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط³غŒظ†غŒ 091*****006 17 آیه 5.19
1802 1400/10/01 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ظ„ظˆغŒ 091#####280 24 آیه 5.18
1803 1399/10/30 093*****122 24 آیه 5.17
1804 1400/06/02 093*****640 23 آیه 5.16
1805 1399/12/17 ط¢ظ‚ط§غŒ ط®ظ„غŒظ„غŒ 091*****866 29 آیه 5.15
1806 1399/09/24 091*****581 10 آیه 5.15
1807 1399/04/06 091#####315 23 آیه 5.14
1808 1400/02/05 ط®ط§ظ†ظ… ظ…غŒط± 091*****655 30 آیه 5.14
1809 1400/05/10 ط¢ظ‚ط§غŒ ط²غŒظ† ط§ظ„ط¯غŒظ†غŒط§ظ† 091*****397 20 آیه 5.13
1810 1399/08/22 091*****465 13 آیه 5.12
1811 1401/07/20 092*****074 11 آیه 5.12
1812 1401/08/29 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ‚ظ†ط¨ط±غŒ 099*****637 23 آیه 5.12
1813 1398/11/03 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ط±ظپط§ظ† ظ…ظ†ط´ 091#####452 14 آیه 5.12
1814 1398/10/30 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ط³ع©ط§ط¨ط§ط¯غŒ 091#####244 90 آیه 5.11
1815 1401/02/09 ط¢ظ‚ط§غŒ ط³ط§ظ‚غŒ 091*****280 9 آیه 5.11
1816 1400/09/26 091*****564 29 آیه 5.1
1817 1402/04/23 ط®ط§ظ†ظ… ‌:) 099*****824 11 آیه 5.09
1818 1399/11/26 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط³ط¯غŒ 093*****937 29 آیه 5.07
1819 1399/02/02 ط¢ظ‚ط§غŒ ط´ط¬ط§ط¹غŒ 090#####458 45 آیه 5.02
1820 1399/08/02 093*****072 23 آیه 4.97
1821 1399/08/09 091*****915 23 آیه 4.97
1822 1399/08/09 ط®ط§ظ†ظ… طھط±ط§ط¨غŒ 099*****139 18 آیه 4.97
1823 1399/08/15 099*****092 23 آیه 4.97
1824 1399/08/17 ط®ط§ظ†ظ… a.m. 091*****673 23 آیه 4.97
1825 1399/08/25 093*****206 16 آیه 4.97
1826 1399/10/05 091*****361 23 آیه 4.97
1827 1399/10/09 093*****315 24 آیه 4.97
1828 1399/10/12 099*****335 23 آیه 4.97
1829 1399/11/23 091*****162 16 آیه 4.97
1830 1400/02/07 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط³غŒظ†غŒ ظ†ط³ط¨ 099*****474 18 آیه 4.97
1831 1399/12/02 091*****915 19 آیه 4.97
1832 1399/12/12 ط®ط§ظ†ظ… ط§ظ„ظپ 093*****179 24 آیه 4.97
1833 1400/02/08 ط®ط§ظ†ظ… ط®ط²ط§ط¹غŒ 091*****292 24 آیه 4.97
1834 1400/02/10 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ ظپط± 091*****086 23 آیه 4.97
1835 1400/02/11 091*****151 23 آیه 4.97
1836 1400/03/20 091*****045 21 آیه 4.97
1837 1400/03/21 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ط¶ط§غŒغŒ ط¨ط±ظ†ط¯ظ‚ 092*****148 16 آیه 4.97
1838 1400/04/07 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظ‡ط±ط§ط¨غŒ 091*****608 26 آیه 4.97
1839 1400/04/08 091*****509 23 آیه 4.97
1840 1400/05/03 091*****032 28 آیه 4.97
1841 1400/07/02 ط®ط§ظ†ظ… ط²ط§ط±ط¹ 091*****889 24 آیه 4.97
1842 1400/07/13 091*****237 23 آیه 4.97
1843 1400/07/27 091*****042 14 آیه 4.97
1844 1400/09/16 ط®ط§ظ†ظ… ع¯ظ†ط¬غŒ 099*****430 24 آیه 4.97
1845 1400/09/26 091*****725 24 آیه 4.97
1846 1400/10/23 093*****695 21 آیه 4.97
1847 1400/12/17 093*****818 23 آیه 4.97
1848 1400/12/23 091*****877 12 آیه 4.97
1849 1401/01/21 093*****917 23 آیه 4.97
1850 1401/01/27 ط®ط§ظ†ظ… Azizi 091*****238 29 آیه 4.97
1851 1401/02/04 ط®ط§ظ†ظ… ط¯ط¨ط§ط؛ 091*****730 43 آیه 4.97
1852 1401/05/28 093*****616 23 آیه 4.97
1853 1401/06/03 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط±طھط¶ظˆغŒ 091*****885 24 آیه 4.97
1854 1401/07/10 091*****782 12 آیه 4.97
1855 1401/12/22 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ط¸ط±غŒ 092*****325 16 آیه 4.97
1856 1401/11/23 099*****504 16 آیه 4.97
1857 1402/01/09 ط®ط§ظ†ظ… khani 099*****456 24 آیه 4.97
1858 1402/04/07 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ†ط¸ط±غŒ 091*****819 23 آیه 4.97
1859 1402/05/21 091*****378 24 آیه 4.97
1860 1399/03/16 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ط­ظ…ط¯غŒ 092#####489 23 آیه 4.97
1861 1398/11/17 ط®ط§ظ†ظ… ط¬ظ…ط§ظ„غŒ 093#####546 60 آیه 4.97
1862 1398/12/14 ط¢ظ‚ط§غŒ ط³ظ„ظ…ط§ظ†غŒ 091#####313 21 آیه 4.97
1863 1402/07/14 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظ‡ط¯ظˆغŒ 091#####334 49 آیه 4.97
1864 1399/01/26 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…غŒط±ط²ط§غŒغŒ 090#####343 24 آیه 4.97
1865 1399/02/08 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط·ط±ظ¾ظˆط± 093#####354 5 آیه 4.97
1866 1399/02/09 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ„ط¨ط§ظپ ط²ط§ط¯ظ‡ 091#####465 23 آیه 4.97
1867 1398/06/25 ط®ط§ظ†ظ… ط¯ظ‡ظ‚ط§ظ† 092#####235 24 آیه 4.97
1868 1398/11/02 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¢ظ…ظˆط³ظ†غŒ 091#####166 19 آیه 4.97
1869 1398/09/22 091#####804 23 آیه 4.97
1870 1401/03/02 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ظ‚غŒ ط®ط§ظ†غŒ 093#####187 23 آیه 4.97
1871 1400/11/20 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ط¶ظˆغŒ 090#####011 22 آیه 4.97
1872 1398/10/06 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط¬ط¨ ط¹ط¨ط§ط³غŒ 093#####585 23 آیه 4.97
1873 1400/04/15 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ‚ط§ط³ظ…غŒ 091#####980 21 آیه 4.97
1874 1399/06/06 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ط³ظ…ط§ 091*****941 22 آیه 4.97
1875 1399/06/16 ط®ط§ظ†ظ… طµظ„ظˆط§طھغŒ 093*****612 23 آیه 4.97
1876 1399/06/18 093*****084 23 آیه 4.97
1877 1399/07/12 093*****230 24 آیه 4.97
1878 1399/07/18 091*****811 23 آیه 4.97
1879 1402/06/24 091*****891 24 آیه 4.97
1880 1402/02/15 ط¢ظ‚ط§غŒ ط·ط§ظ„ط¨غŒ 090*****943 22 آیه 4.91
1881 1401/02/02 ط®ط§ظ†ظ… ظ†غŒع©ظ¾ظˆط± 091#####041 85 آیه 4.91
1882 1399/07/16 ط®ط§ظ†ظ… khayatzadeh 093*****360 19 آیه 4.9
1883 1399/12/01 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط­طھط´ظ…غŒ 093*****933 29 آیه 4.88
1884 1400/02/15 091*****105 45 آیه 4.88
1885 1399/04/14 091*****492 60 آیه 4.87
1886 1401/12/15 091*****030 20 آیه 4.87
1887 1400/03/29 ط®ط§ظ†ظ… ط­غŒط¯ط±غŒ 099*****866 18 آیه 4.87
1888 1400/02/19 093*****551 30 آیه 4.86
1889 1401/02/23 091*****581 42 آیه 4.86
1890 1399/07/10 090*****982 22 آیه 4.83
1891 1399/09/03 099*****270 23 آیه 4.82
1892 1399/10/14 090*****017 13 آیه 4.82
1893 1399/11/23 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط¬غŒط¯غŒ 092*****290 23 آیه 4.82
1894 1402/06/07 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط¬ط¨ ظ†غŒط§ 091*****562 23 آیه 4.82
1895 1400/01/18 091*****357 23 آیه 4.82
1896 1400/08/11 090*****202 12 آیه 4.82
1897 1400/12/07 091*****127 24 آیه 4.82
1898 1402/03/25 093*****519 23 آیه 4.82
1899 1402/04/20 091*****122 13 آیه 4.82
1900 1398/10/10 ط¢ظ‚ط§غŒ طµط¯ط§ظ‚طھ ظ†ظˆط±غŒط§ظ† 093#####464 10 آیه 4.82
1901 1399/04/23 091*****147 16 آیه 4.82
1902 1399/11/21 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ط¨ط§ط³ ط²ط§ط¯ظ‡ 093*****557 15 آیه 4.8
1903 1402/07/14 099*****661 15 آیه 4.8
1904 1402/08/24 090*****913 24 آیه 4.8
1905 1402/03/16 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط­ظ…ط¯غŒ 091*****276 84 آیه 4.8
1906 1399/08/09 091*****556 14 آیه 4.79
1907 1400/02/10 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ط±ط§ظ…غŒط§ظ† 091*****353 30 آیه 4.76
1908 1401/10/23 091*****543 27 آیه 4.76
1909 1402/01/11 ط®ط§ظ†ظ… طھظ‚غŒط§ظ† 091*****646 24 آیه 4.76
1910 1400/02/31 ط¢ظ‚ط§غŒ طµظپط±ط²ط§ط¯ظ‡ 091*****650 21 آیه 4.76
1911 1399/05/25 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط±ط¬ظ…ظ†ط¯غŒâ€Œظ¾ظˆط± 090#####490 40 آیه 4.75
1912 1400/02/10 090*****058 14 آیه 4.73
1913 1398/12/01 ط®ط§ظ†ظ… ظˆظ„ط§غŒطھغŒ 091#####457 22 آیه 4.73
1914 1398/06/01 ط¢ظ‚ط§غŒ ط´ط§ط¯ظ…ظ‡ط± 091#####816 50 آیه 4.73
1915 1399/05/16 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظ†طµظˆط±غŒ 093*****684 40 آیه 4.73
1916 1400/07/24 091*****364 22 آیه 4.72
1917 1402/04/23 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ط­ظ…ط¯غŒ ط¯ط³طھط¬ط±ط¯غŒ 091*****479 27 آیه 4.71
1918 1400/05/22 093*****957 38 آیه 4.71
1919 1400/03/04 090*****632 29 آیه 4.71
1920 1400/02/15 093*****792 82 آیه 4.71
1921 1400/05/26 091*****969 85 آیه 4.7
1922 1399/08/29 099*****413 17 آیه 4.69
1923 1399/09/19 093*****361 14 آیه 4.67
1924 1400/01/15 ط®ط§ظ†ظ… ط¬ظˆع©ط§ط± 091*****973 23 آیه 4.67
1925 1400/03/04 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط¬ط¨غŒ ط¹ط±ط§ظ‚غŒ 091*****810 23 آیه 4.67
1926 1400/09/19 090*****436 23 آیه 4.67
1927 1401/05/04 091*****844 12 آیه 4.67
1928 1401/09/22 099*****001 21 آیه 4.67
1929 1401/10/22 099*****409 23 آیه 4.67
1930 1398/09/28 ط¢ظ‚ط§غŒ 0003 093#####272 23 آیه 4.67
1931 1399/04/31 099*****316 23 آیه 4.67
1932 1401/04/12 091*****953 17 آیه 4.66
1933 1400/01/17 091*****194 23 آیه 4.64
1934 1400/08/05 091*****176 12 آیه 4.64
1935 1401/07/03 093*****753 17 آیه 4.64
1936 1402/02/16 099*****375 40 آیه 4.64
1937 1398/12/17 ط®ط§ظ†ظ… ط¯ظ‡ط®ط¯ط§ 091#####901 23 آیه 4.64
1938 1402/01/19 091*****075 44 آیه 4.62
1939 1399/06/25 091*****674 31 آیه 4.59
1940 1398/12/29 ط®ط§ظ†ظ… ط®ط§ظ†غŒ 093#####549 20 آیه 4.59
1941 1400/11/19 ط®ط§ظ†ظ… ط¨طµغŒط±غŒ 093#####633 22 آیه 4.59
1942 1402/04/25 099*****770 18 آیه 4.59
1943 1398/08/08 091#####760 40 آیه 4.58
1944 1400/03/12 093*****145 29 آیه 4.58
1945 1400/02/27 090*****062 66 آیه 4.57
1946 1398/10/04 ط®ط§ظ†ظ… ظ‚ط§ط³ظ…غŒ 091#####696 25 آیه 4.56
1947 1400/12/23 093*****607 16 آیه 4.55
1948 1398/11/30 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط§طھظ…غŒ ط§ط·ظ‡ط± 091#####200 11 آیه 4.55
1949 1400/04/04 091*****375 18 آیه 4.55
1950 1400/06/31 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط³ظ† ط²ط§ط¯ظ‡ 091*****682 30 آیه 4.54
1951 1400/04/24 091*****610 18 آیه 4.54
1952 1400/06/03 093*****374 29 آیه 4.53
1953 1400/11/19 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ط§ط§ظ„ط¯غŒظ† ط¨غŒع¯غŒ 091*****199 12 آیه 4.52
1954 1400/01/27 099*****654 13 آیه 4.52
1955 1399/05/12 091*****866 29 آیه 4.51
1956 1401/11/09 092*****105 23 آیه 4.49
1957 1398/10/06 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط¹غŒظ†غŒ 091#####143 31 آیه 4.49
1958 1401/03/11 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­غŒط¯ط±غŒ 091*****750 22 آیه 4.47
1959 1401/08/07 091*****201 12 آیه 4.45
1960 1398/06/23 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ظ„ط§ظ†ظˆط±غŒ 091#####972 18 آیه 4.45
1961 1399/12/19 ط®ط§ظ†ظ… طھط§ط¨ط¹غŒ 099*****342 30 آیه 4.44
1962 1401/03/02 091*****095 23 آیه 4.43
1963 1401/05/27 ط¢ظ‚ط§غŒ ط³ط¹غŒط¯غŒ 093*****049 19 آیه 4.41
1964 1400/01/18 ط®ط§ظ†ظ… ظˆط¯ظˆط¯ 093*****079 24 آیه 4.4
1965 1399/11/29 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط¨ط§ط³ ط²ط§ط¯ظ‡ 099*****874 23 آیه 4.36
1966 1400/07/16 ط®ط§ظ†ظ… ط³غŒط¯ظ…ظˆط³ظˆغŒ 090*****302 10 آیه 4.36
1967 1400/10/04 093*****722 10 آیه 4.36
1968 1402/02/02 099*****048 22 آیه 4.36
1969 1401/04/02 093*****413 22 آیه 4.36
1970 1402/05/14 091*****587 27 آیه 4.36
1971 1399/02/10 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط¸ظپط±غŒ 093#####074 22 آیه 4.35
1972 1401/09/17 093*****898 27 آیه 4.34
1973 1401/05/05 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط­ط¯غŒ 093*****245 23 آیه 4.33
1974 1402/01/23 091*****429 13 آیه 4.33
1975 1399/12/12 091*****830 10 آیه 4.33
1976 1399/06/15 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط­ط¨غŒ 091*****427 39 آیه 4.33
1977 1400/03/03 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط¨ط¯ظ„غŒ 091*****651 19 آیه 4.32
1978 1399/06/18 099*****374 40 آیه 4.32
1979 1401/02/07 ط®ط§ظ†ظ… ظپظ„ط§ط­غŒ 091*****422 29 آیه 4.31
1980 1400/03/05 091*****581 20 آیه 4.3
1981 1402/01/09 091*****973 59 آیه 4.29
1982 1398/12/13 ط¢ظ‚ط§غŒ طھط§ط¨ط³طھط§ظ† 091#####462 30 آیه 4.29
1983 1402/06/29 090*****356 30 آیه 4.29
1984 1399/04/20 099*****693 31 آیه 4.28
1985 1402/05/11 ط®ط§ظ†ظ… ط³غŒط¯ط§ظ„ط­ط³غŒظ†غŒ 090*****418 24 آیه 4.28
1986 1399/04/21 ط®ط§ظ†ظ… ط¯ط±ظ‡ ط²ط±ط´ع©غŒ 091#####356 56 آیه 4.28
1987 1401/08/12 ط¢ظ‚ط§غŒ 1401 091*****618 8 آیه 4.27
1988 1400/10/25 091*****750 8 آیه 4.26
1989 1400/02/18 ط®ط§ظ†ظ… Tehrani 099*****514 50 آیه 4.25
1990 1399/06/15 091*****990 24 آیه 4.23
1991 1402/01/11 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ظ…غŒط±ط®ط§ظ†غŒ 091*****876 11 آیه 4.21
1992 1398/10/02 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ط±غŒ ط²ط§ط¯ظ‡ 091#####806 12 آیه 4.21
1993 1400/08/16 090*****350 18 آیه 4.2
1994 1401/08/15 099*****398 23 آیه 4.18
1995 1401/04/24 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ†ط¬ظپع©ظ†غŒ 093*****990 20 آیه 4.18
1996 1400/11/15 099*****823 16 آیه 4.17
1997 1399/08/10 091*****235 20 آیه 4.14
1998 1399/12/24 091*****622 29 آیه 4.13
1999 1399/05/05 091*****566 24 آیه 4.13
2000 1400/10/03 091*****473 30 آیه 4.11
2001 1400/05/20 091*****938 30 آیه 4.08
2002 1400/12/12 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط³ظ† ط¢ط¨ط§ط¯غŒ 091*****511 17 آیه 4.08
2003 1399/09/09 090*****503 16 آیه 4.08
2004 1399/10/13 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظˆغŒط¯غŒ 091*****251 29 آیه 4.08
2005 1399/04/05 099#####919 55 آیه 4.07
2006 1402/02/11 ط®ط§ظ†ظ… ط´غŒط® 091*****550 18 آیه 4.06
2007 1401/07/29 091*****464 18 آیه 4.06
2008 1399/07/05 ط®ط§ظ†ظ… jeddi 093*****699 17 آیه 4.06
2009 1402/04/06 093*****932 60 آیه 4.06
2010 1399/01/17 ط¢ظ‚ط§غŒ ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظˆظ„غŒ 090#####552 17 آیه 4.05
2011 1401/06/22 090*****058 29 آیه 4.05
2012 1398/10/04 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ط§ظ‚ط±غŒ 091#####553 23 آیه 4.04
2013 1401/01/27 093*****630 23 آیه 4.03
2014 1401/07/04 093*****152 29 آیه 4.02
2015 1400/02/25 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظ‡ط§ط¬ط± 091*****293 54 آیه 4.02
2016 1398/07/17 ط®ط§ظ†ظ… طھظˆع©ظ„غŒ 091#####430 24 آیه 4.01
2017 1401/07/18 093*****424 14 آیه 4
2018 1399/12/29 091*****682 24 آیه 3.99
2019 1399/04/23 ط¢ظ‚ط§غŒ غŒط§ ظ…ظ‡ط¯غŒâ™، 093#####206 14 آیه 3.99
2020 1402/08/23 آقای جعفری 091*****566 25 آیه 3.99
2021 1400/06/29 091*****450 14 آیه 3.98
2022 1399/09/19 092*****836 15 آیه 3.97
2023 1400/02/03 091*****186 5 آیه 3.97
2024 1401/12/01 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…غŒط±غŒط§ظ† 091*****867 31 آیه 3.95
2025 1401/02/11 091*****053 22 آیه 3.95
2026 1401/09/02 099*****658 30 آیه 3.95
2027 1400/01/15 091*****986 22 آیه 3.95
2028 1400/09/30 090*****087 16 آیه 3.94
2029 1401/11/24 091*****751 9 آیه 3.94
2030 1402/05/13 091*****840 30 آیه 3.94
2031 1401/10/15 093*****091 60 آیه 3.94
2032 1398/10/17 ط®ط§ظ†ظ… طµظپط±غŒ 093#####905 12 آیه 3.93
2033 1399/09/04 091*****702 22 آیه 3.93
2034 1399/05/17 093*****882 12 آیه 3.93
2035 1400/11/14 091*****462 23 آیه 3.93
2036 1401/03/29 091*****417 35 آیه 3.92
2037 1399/11/15 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط¨ط§ط³ ط²ط§ط¯ظ‡ 093*****061 10 آیه 3.91
2038 1400/04/16 099*****894 7 آیه 3.91
2039 1401/05/04 093*****237 23 آیه 3.91
2040 1400/05/05 091*****021 19 آیه 3.9
2041 1401/11/27 099*****513 15 آیه 3.9
2042 1400/12/07 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظˆظ„ط§غŒغŒ 091*****080 27 آیه 3.9
2043 1401/07/08 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط¨ط§ظ†غŒ 091*****414 26 آیه 3.89
2044 1402/04/29 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ظˆط±غŒ 091*****313 17 آیه 3.89
2045 1401/04/23 093*****059 12 آیه 3.88
2046 1402/02/12 ط®ط§ظ†ظ… ط´ط±غŒظپغŒ 091*****920 13 آیه 3.86
2047 1401/02/30 091*****023 24 آیه 3.84
2048 1399/08/30 091*****208 23 آیه 3.82
2049 1402/04/10 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ط´طھظٹ 091*****124 36 آیه 3.82
2050 1399/04/29 ط®ط§ظ†ظ… ط³غŒظ…ط±ط؛ 093*****662 20 آیه 3.81
2051 1400/10/12 ط®ط§ظ†ظ… ط®ط³ط±ظˆغŒ 093*****303 23 آیه 3.79
2052 1400/01/21 ط®ط§ظ†ظ… ظ‡ط§ط¯غŒ 093*****352 20 آیه 3.78
2053 1401/04/23 091*****691 19 آیه 3.78
2054 1400/07/27 093*****036 23 آیه 3.78
2055 1400/03/31 093*****074 9 آیه 3.77
2056 1400/10/08 091*****783 10 آیه 3.76
2057 1398/12/21 ط®ط§ظ†ظ… ط®ط³طھظ‡ 090#####021 16 آیه 3.76
2058 1401/10/18 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¯ظˆط±ظ‚غŒ 093#####150 15 آیه 3.76
2059 1399/07/02 091*****012 15 آیه 3.76
2060 1400/05/11 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط¶ط§ظپط± 091#####489 25 آیه 3.75
2061 1399/11/27 093*****707 15 آیه 3.74
2062 1401/09/30 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط¹طµظˆظ…غŒ 091*****498 10 آیه 3.74
2063 1399/08/30 099*****472 26 آیه 3.73
2064 1399/09/18 091*****093 30 آیه 3.73
2065 1399/06/25 099*****064 4 آیه 3.73
2066 1399/10/05 093*****838 17 آیه 3.7
2067 1400/07/11 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط§ظ…ط¯غŒ 099*****027 27 آیه 3.68
2068 1399/09/25 092*****748 21 آیه 3.68
2069 1402/06/19 091*****759 30 آیه 3.66
2070 1402/02/19 093*****937 14 آیه 3.64
2071 1398/12/09 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ع©غŒظ…غŒ 091#####470 11 آیه 3.64
2072 1398/12/09 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ع©غŒظ…غŒ 091#####470 11 آیه 3.64
2073 1398/11/06 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط§ط¯ 091#####797 29 آیه 3.62
2074 1399/08/10 091*****787 7 آیه 3.61
2075 1401/04/09 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¬ط§ظ†ظپط²ط§ 091*****612 6 آیه 3.61
2076 1402/08/25 خانم برزگری 093#####706 23 آیه 3.58
2077 1399/02/28 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط­ظ‚ظ‚ 093#####929 60 آیه 3.58
2078 1400/01/01 099*****392 16 آیه 3.55
2079 1400/04/15 091*****825 24 آیه 3.55
2080 1399/04/22 091*****325 29 آیه 3.54
2081 1400/06/18 ط¢ظ‚ط§غŒ غŒط²ط¯ط§ظ†غŒ 091*****740 22 آیه 3.53
2082 1401/01/27 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ط§ظ„ ط§ظپع©ظ† 091#####031 15 آیه 3.53
2083 1399/06/21 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط³ظپظ†ط¯غŒ 093#####050 12 آیه 3.52
2084 1400/10/24 091*****241 22 آیه 3.48
2085 1400/02/10 093*****872 16 آیه 3.46
2086 1400/03/08 ط®ط§ظ†ظ… toomak 099*****016 13 آیه 3.46
2087 1400/04/03 093*****410 16 آیه 3.46
2088 1400/09/14 093*****067 13 آیه 3.46
2089 1402/01/17 090*****383 13 آیه 3.46
2090 1399/09/27 091*****440 30 آیه 3.46
2091 1400/03/10 090*****580 28 آیه 3.44
2092 1400/06/03 091*****072 40 آیه 3.43
2093 1400/04/08 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ظˆظ† 093*****735 26 آیه 3.43
2094 1400/05/13 091*****610 19 آیه 3.43
2095 1400/05/03 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ط¨ط±ط§ظ‡غŒظ…غŒ 091#####916 58 آیه 3.43
2096 1399/09/22 ط®ط§ظ†ظ… ط®ظˆط¯ظ… 093*****715 11 آیه 3.42
2097 1400/06/04 091*****795 34 آیه 3.42
2098 1401/03/01 093*****192 41 آیه 3.41
2099 1402/06/25 091*****759 24 آیه 3.41
2100 1398/04/21 093#####267 26 آیه 3.39
2101 1400/01/17 091*****464 21 آیه 3.37
2102 1399/11/03 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظ„ع©غŒ 091#####396 55 آیه 3.37
2103 1401/08/02 ط®ط§ظ†ظ… ط³طھظˆط¯ظ‡ 091*****644 30 آیه 3.35
2104 1402/03/02 ط®ط§ظ†ظ… ظ¾غŒط±ط§ظ†غŒ 091*****461 14 آیه 3.35
2105 1401/05/03 ط®ط§ظ†ظ… ط¬ظˆغŒط¨ط§ط±غŒ 090*****086 6 آیه 3.33
2106 1399/08/08 099*****154 29 آیه 3.31
2107 1399/08/22 099*****872 17 آیه 3.31
2108 1399/08/23 091*****320 16 آیه 3.31
2109 1399/09/15 091*****481 29 آیه 3.31
2110 1401/11/01 ط¢ظ‚ط§غŒ ط®ظ…ط¯ظ‡ 091*****975 5 آیه 3.31
2111 1399/10/04 092*****072 13 آیه 3.31
2112 1399/11/08 093*****654 12 آیه 3.31
2113 1399/11/09 091*****893 12 آیه 3.31
2114 1399/11/17 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط³ظ…ط§ط¹غŒظ„غŒ 091*****530 29 آیه 3.31
2115 1399/11/21 ط®ط§ظ†ظ… Mohammadi 091*****953 16 آیه 3.31
2116 1399/11/30 099*****633 12 آیه 3.31
2117 1399/12/10 092*****359 10 آیه 3.31
2118 1399/12/17 091*****277 55 آیه 3.31
2119 1400/01/16 091*****886 12 آیه 3.31
2120 1400/02/02 ط¢ظ‚ط§غŒ ع©ظ„ط§ظ†طھط±غŒ 091*****304 16 آیه 3.31
2121 1400/02/20 091*****532 30 آیه 3.31
2122 1400/03/11 091*****065 16 آیه 3.31
2123 1400/03/16 093*****712 12 آیه 3.31
2124 1400/04/01 091*****529 4 آیه 3.31
2125 1400/04/08 091*****873 30 آیه 3.31
2126 1400/04/10 091*****203 12 آیه 3.31
2127 1400/04/21 093*****133 12 آیه 3.31
2128 1400/06/07 099*****367 12 آیه 3.31
2129 1400/06/13 ط®ط§ظ†ظ… ظ‡ط§ط´ظ…غŒ 091*****665 21 آیه 3.31
2130 1400/06/17 091*****392 16 آیه 3.31
2131 1400/06/18 091*****251 15 آیه 3.31
2132 1400/07/07 093*****695 12 آیه 3.31
2133 1400/07/10 091*****620 12 آیه 3.31
2134 1400/07/12 ط®ط§ظ†ظ… Irani 099*****607 55 آیه 3.31
2135 1400/07/28 093*****210 12 آیه 3.31
2136 1400/08/26 091*****020 7 آیه 3.31
2137 1400/11/27 093*****734 12 آیه 3.31
2138 1402/06/27 ط®ط§ظ†ظ… Kh..... 099*****269 14 آیه 3.31
2139 1400/12/10 099*****380 5 آیه 3.31
2140 1400/12/10 ط¢ظ‚ط§غŒ ط³ط§ط±ط§ط¨غŒع¯غŒ 092*****641 12 آیه 3.31
2141 1401/01/11 099*****619 16 آیه 3.31
2142 1401/01/17 ط®ط§ظ†ظ… ط§ظ…ط§ظ†غŒ 093*****561 12 آیه 3.31
2143 1401/01/20 ط®ط§ظ†ظ… ع©ط±غŒظ…غŒ 091*****329 12 آیه 3.31
2144 1401/02/07 093*****364 16 آیه 3.31
2145 1401/02/07 ط¢ظ‚ط§غŒ ظپط§ط±ظˆظ‚غŒ 092*****271 12 آیه 3.31
2146 1401/02/10 091*****695 15 آیه 3.31
2147 1401/04/06 090*****402 29 آیه 3.31
2148 1401/08/29 091*****325 12 آیه 3.31
2149 1401/09/11 ط¢ظ‚ط§غŒ غŒظˆط³ظپغŒ 093*****429 28 آیه 3.31
2150 1401/11/12 093*****848 12 آیه 3.31
2151 1401/11/23 091*****339 14 آیه 3.31
2152 1401/12/05 091*****728 16 آیه 3.31
2153 1402/01/21 099*****169 12 آیه 3.31
2154 1402/02/03 099*****476 12 آیه 3.31
2155 1402/02/25 093*****513 16 آیه 3.31
2156 1402/03/21 093*****576 12 آیه 3.31
2157 1402/05/14 091*****539 12 آیه 3.31
2158 1398/09/25 ط®ط§ظ†ظ… غŒط§ ط¹ظ„غŒ 091#####554 17 آیه 3.31
2159 1398/11/16 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط­ظ…ط¯غŒ 091#####339 12 آیه 3.31
2160 1401/04/04 ط¢ظ‚ط§غŒ غŒط²ط¯غŒ 091#####471 11 آیه 3.31
2161 1398/11/29 ط¢ظ‚ط§غŒ molaiy 091#####161 16 آیه 3.31
2162 1398/11/26 ط¢ظ‚ط§غŒ ط®غŒط¨ط±غŒ 091#####820 29 آیه 3.31
2163 1398/12/27 ط®ط§ظ†ظ… hji 091#####225 12 آیه 3.31
2164 1399/01/23 ط®ط§ظ†ظ… ظ‚ط¯ط³غŒ 091#####772 27 آیه 3.31
2165 1399/01/22 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ†غŒط±غŒ 091#####642 12 آیه 3.31
2166 1401/08/26 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ط³ع©ط±غŒ 091#####224 55 آیه 3.31
2167 1399/03/29 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ†ط¬ظپ ط®ط§ظ†غŒ 091#####265 55 آیه 3.31
2168 1399/09/14 ط®ط§ظ†ظ… mo 093#####067 10 آیه 3.31
2169 1398/09/26 ط®ط§ظ†ظ… ط´ع©ظˆظ‡غŒ 091#####130 12 آیه 3.31
2170 1398/10/06 ط¢ظ‚ط§غŒ ط´غŒط±غŒظ†غŒ 093#####914 30 آیه 3.31
2171 1399/04/25 ط®ط§ظ†ظ… Nohesara 091*****959 16 آیه 3.31
2172 1399/05/01 ط®ط§ظ†ظ… sssss 099*****056 16 آیه 3.31
2173 1399/10/10 091*****892 10 آیه 3.31
2174 1401/12/10 093*****764 12 آیه 3.31
2175 1399/06/08 091*****388 12 آیه 3.31
2176 1399/06/11 093*****211 24 آیه 3.31
2177 1399/06/11 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ‡ ظ¾ظˆط± 091*****681 16 آیه 3.31
2178 1399/06/12 091*****990 12 آیه 3.31
2179 1400/06/05 091*****697 12 آیه 3.31
2180 1399/07/17 090*****934 8 آیه 3.31
2181 1399/07/19 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ظ…غŒط±ط­غŒط¯ط±غŒ 091*****057 12 آیه 3.31
2182 1402/08/24 099*****715 16 آیه 3.31
2183 1402/07/28 091*****647 11 آیه 3.31
2184 1398/10/16 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ظ„غŒط²ط§ط¯ظ‡ 091#####943 21 آیه 3.3
2185 1399/09/05 ط®ط§ظ†ظ… ظپظ„ط§ط­غŒ 093*****839 30 آیه 3.29
2186 1399/10/04 091*****982 15 آیه 3.28
2187 1402/01/08 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ط±غŒع†غŒ 091*****638 15 آیه 3.27
2188 1401/08/25 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط®طھط§ط±غŒ ط´ظ…ط³غŒ 099*****429 30 آیه 3.26
2189 1400/05/03 091*****646 15 آیه 3.25
2190 1399/09/11 ط®ط§ظ†ظ… ط²ظ†ط¯ 093*****927 22 آیه 3.24
2191 1399/05/14 091*****183 16 آیه 3.24
2192 1400/06/05 091*****271 9 آیه 3.22
2193 1402/05/16 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط³ط¹ظˆط¯غŒ 099*****084 15 آیه 3.22
2194 1400/01/23 093*****072 20 آیه 3.22
2195 1400/06/02 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¬ظ…ط§ظ„غŒ 091*****100 17 آیه 3.22
2196 1399/05/15 099*****262 11 آیه 3.22
2197 1402/03/23 099*****929 32 آیه 3.21
2198 1399/03/21 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ط¶ط§غŒغŒ ط³ط±ط¯ط±ظ‡ 090#####998 55 آیه 3.21
2199 1399/08/03 099*****165 28 آیه 3.2
2200 1399/04/29 093*****516 35 آیه 3.2
2201 1399/07/11 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط³ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡غŒ 093*****879 28 آیه 3.2
2202 1399/07/08 091*****904 12 آیه 3.2
2203 1401/01/18 092*****695 16 آیه 3.19
2204 1399/05/18 093*****556 12 آیه 3.19
2205 1399/10/21 091*****510 27 آیه 3.18
2206 1400/06/13 091*****483 27 آیه 3.18
2207 1402/08/17 090*****085 36 آیه 3.18
2208 1399/05/05 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ظˆط³ظˆغŒ 091*****823 7 آیه 3.17
2209 1402/08/18 خانم ۱۵ 091#####851 19 آیه 3.17
2210 1399/01/21 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ع©غŒظ…غŒ 093#####823 22 آیه 3.17
2211 1402/02/26 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط³غŒظ†غŒ 093#####433 35 آیه 3.17
2212 1402/06/01 ط®ط§ظ†ظ… ط¬ظ„غŒظ„غŒ 091*****086 5 آیه 3.16
2213 1399/02/15 ط®ط§ظ†ظ… ط´ط¨ط§ظ‡ظ†ع¯ 099#####385 33 آیه 3.16
2214 1401/11/03 ط¢ظ‚ط§غŒ ع†ظˆظ¾ط§ظ† ط²ط§ط¯ظ‡ 099*****509 16 آیه 3.16
2215 1400/02/15 090*****904 16 آیه 3.16
2216 1402/08/06 091*****390 16 آیه 3.16
2217 1400/02/10 ط®ط§ظ†ظ… ط§ظ…غŒط±غŒط§ظ† 093*****309 61 آیه 3.16
2218 1399/09/25 093*****535 16 آیه 3.15
2219 1399/09/19 093*****580 16 آیه 3.15
2220 1400/04/08 091*****363 16 آیه 3.15
2221 1399/06/01 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ط³غŒظ†غŒ 091*****187 16 آیه 3.15
2222 1401/03/25 093*****162 30 آیه 3.14
2223 1401/06/31 ط¢ظ‚ط§غŒ ط؛ظ„ط§ظ…غŒ ط¬ط§ظ† ط§ط­ظ…ط¯ 092#####726 40 آیه 3.12
2224 1402/07/06 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ط¬ط§ط± 091*****288 9 آیه 3.11
2225 1400/04/21 ط®ط§ظ†ظ… غŒط§ظˆط±غŒ 090*****785 8 آیه 3.1
2226 1401/09/27 ط¢ظ‚ط§غŒ طµظپط§غŒغŒ 099*****962 16 آیه 3.1
2227 1401/03/27 091*****331 30 آیه 3.09
2228 1399/08/18 093*****272 28 آیه 3.09
2229 1398/11/24 ط¢ظ‚ط§غŒ طµط§ظ„ط­غŒ 091#####704 28 آیه 3.08
2230 1400/04/22 091*****398 11 آیه 3.07
2231 1400/10/27 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ط°ط±ع¯ط± 091*****198 7 آیه 3.07
2232 1402/02/07 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط¶ظˆغŒ 091*****823 10 آیه 3.07
2233 1400/09/19 091*****163 4 آیه 3.06
2234 1401/08/04 ط®ط§ظ†ظ… ط³ط¹ط¯ط§ط، 093*****450 12 آیه 3.05
2235 1401/11/01 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ط³غŒظ†غŒ 090*****961 5 آیه 3.02
2236 1399/05/29 093*****866 49 آیه 3.02
2237 1400/06/28 093*****485 15 آیه 3.01
2238 1398/12/21 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¯ظ‡ظ‚ط§ظ† 091#####781 15 آیه 3.01
2239 1399/01/29 ط®ط§ظ†ظ… ع¯ظ…ظ†ط§ظ…غŒ 090#####422 16 آیه 3.01
2240 1402/07/09 ط®ط§ظ†ظ… ط¨غŒع¯غŒ 091*****326 16 آیه 3.01
2241 1399/11/29 ط®ط§ظ†ظ… ط®غŒط± 093*****103 17 آیه 3.01
2242 1402/08/18 خانم برزگری 091#####565 16 آیه 3.01
2243 1400/09/16 091*****074 11 آیه 3.01
2244 1398/10/08 ط®ط§ظ†ظ… ظپظ†ظˆظ†غŒ 093#####611 15 آیه 3
2245 1399/09/16 091*****638 31 آیه 2.98
2246 1399/08/08 099*****203 12 آیه 2.98
2247 1399/08/29 091*****589 12 آیه 2.98
2248 1400/01/13 091*****360 12 آیه 2.98
2249 1400/02/06 093*****814 5 آیه 2.98
2250 1400/06/11 091*****146 12 آیه 2.98
2251 1400/11/08 091*****821 12 آیه 2.98
2252 1400/11/12 ط®ط§ظ†ظ… طھظ‡ط±ط§ظ†غŒ 093*****701 12 آیه 2.98
2253 1401/01/04 ط¢ظ‚ط§غŒ طھظ‚غŒ ط²ط§ط¯ظ‡ 091*****371 11 آیه 2.98
2254 1398/05/22 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظ†طµظˆط±غŒ 091#####024 11 آیه 2.98
2255 1398/05/18 ط¢ظ‚ط§غŒ ط³ط¹ط§ط¯طھغŒ 091#####157 12 آیه 2.98
2256 1398/11/28 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ط¬طھغŒ ط²ط§ط¯ظ‡ 091#####214 29 آیه 2.97
2257 1400/08/29 093*****941 28 آیه 2.96
2258 1400/04/12 091*****359 24 آیه 2.95
2259 1398/05/23 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ‚ط¯غŒظ…غŒ 091#####454 22 آیه 2.94
2260 1401/11/03 090*****033 12 آیه 2.93
2261 1400/02/05 099*****287 26 آیه 2.92
2262 1402/01/13 091*****486 30 آیه 2.92
2263 1399/10/16 091*****826 16 آیه 2.92
2264 1402/02/26 093*****419 24 آیه 2.92
2265 1399/08/20 091*****872 13 آیه 2.9
2266 1400/09/06 ط®ط§ظ†ظ… ط´ظ‡ط¨ط§ط²غŒ 091*****860 47 آیه 2.9
2267 1402/07/14 091*****147 19 آیه 2.9
2268 1401/09/22 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ط³غŒظ† ط²ط§ط¯ظ‡ 093*****987 31 آیه 2.87
2269 1399/10/07 091*****115 28 آیه 2.87
2270 1399/09/04 099*****349 16 آیه 2.86
2271 1400/06/09 091*****887 17 آیه 2.86
2272 1401/04/18 099*****458 16 آیه 2.86
2273 1402/05/30 091*****168 16 آیه 2.86
2274 1398/07/02 ط®ط§ظ†ظ… ط­ع©غŒظ…غŒ 093#####413 5 آیه 2.86
2275 1400/09/23 ط®ط§ظ†ظ… ظپط±ظ‡ظ…ظ†ط¯ 093*****298 28 آیه 2.85
2276 1402/01/20 ط¢ظ‚ط§غŒ ع©ط§ط¸ظ…غŒ 091*****736 6 آیه 2.84
2277 1399/07/15 090*****367 6 آیه 2.84
2278 1400/05/21 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط±ط¯ظ…ظ‡ 090*****863 16 آیه 2.83
2279 1400/08/27 ط®ط§ظ†ظ… طµظپظˆغŒظ‡ 099*****017 15 آیه 2.83
2280 1399/06/11 091*****632 15 آیه 2.83
2281 1400/04/24 091*****495 13 آیه 2.81
2282 1400/03/12 091*****926 12 آیه 2.81
2283 1400/12/08 099*****306 11 آیه 2.8
2284 1401/05/31 ط¢ظ‚ط§غŒ ع©ط±ظ…غŒ 091*****742 30 آیه 2.79
2285 1399/08/28 ط®ط§ظ†ظ… ع©ط±ظ…ط§ظ†غŒ 093*****466 19 آیه 2.79
2286 1398/07/08 ط®ط§ظ†ظ… ط§ظ…ط§ظ†غŒ 091#####159 19 آیه 2.78
2287 1401/05/07 091*****471 17 آیه 2.77
2288 1402/02/27 093*****310 40 آیه 2.77
2289 1398/09/03 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط¶ظˆط§ظ†غŒ ط²ط§ط¯ظ‡ 093#####095 17 آیه 2.77
2290 1399/09/04 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ظ„غŒظ¾ظˆط±ط²ظ‡ 093*****511 37 آیه 2.77
2291 1398/11/17 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط§طµظ„ ط·ظ„ط¨ 091#####295 13 آیه 2.76
2292 1400/06/24 091*****854 29 آیه 2.75
2293 1399/05/29 090*****465 17 آیه 2.75
2294 1400/02/15 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ظ„ط­ط³غŒظ† 090*****380 12 آیه 2.74
2295 1398/12/23 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ‡ظ…طھغŒ 091#####220 11 آیه 2.74
2296 1399/05/14 091*****864 28 آیه 2.74
2297 1400/01/31 093*****117 29 آیه 2.74
2298 1399/11/25 ط®ط§ظ†ظ… ط±ظپط¹طھغŒ ط²ط§ط¯ظ‡ 091*****952 30 آیه 2.73
2299 1401/02/24 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ¾غŒط±ط­غŒط§طھغŒ 091*****739 8 آیه 2.72
2300 1402/06/05 093*****840 17 آیه 2.71
2301 1400/10/04 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ط§ط±غŒ 091*****814 16 آیه 2.71
2302 1401/10/26 092*****925 16 آیه 2.71
2303 1400/12/11 ط®ط§ظ†ظ… ع¯ظ„ظ‡ ط¯ط§ط± 091*****643 25 آیه 2.7
2304 1399/09/20 090*****371 30 آیه 2.69
2305 1400/03/10 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ظ…ط§ظ†غŒ 091*****015 30 آیه 2.69
2306 1399/10/14 091*****443 15 آیه 2.69
2307 1400/05/07 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ظ†ط§غŒطھغŒ 099*****520 9 آیه 2.69
2308 1400/12/20 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط¸ط§ظ‡ط±غŒ 091#####702 8 آیه 2.69
2309 1400/03/11 091*****735 12 آیه 2.68
2310 1400/04/09 ط®ط§ظ†ظ… ع†ظ†ع¯غŒط²غŒ 091*****751 15 آیه 2.68
2311 1399/01/26 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظ…ظ…ظ…ظ… 093#####187 11 آیه 2.67
2312 1401/12/11 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ط­ظ…ط¯غŒ ظپط±ط¯ 093#####992 11 آیه 2.66
2313 1400/06/08 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…غŒط±غŒ 092*****148 12 آیه 2.65
2314 1400/12/16 ط®ط§ظ†ظ… ط´ظ‡ط±غŒ 093*****664 5 آیه 2.65
2315 1398/09/22 ط®ط§ظ†ظ… ع©ط±غŒظ…غŒ 091#####467 5 آیه 2.65
2316 1401/10/05 093*****151 11 آیه 2.64
2317 1398/09/27 ط®ط§ظ†ظ… ط§ظˆظ„غŒ ظ¾ظˆط± 091#####397 39 آیه 2.63
2318 1401/08/24 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ط§ط¨ط§ط¦غŒط§ظ† 091*****388 49 آیه 2.63
2319 1399/06/15 ط®ط§ظ†ظ… ظ¾غŒط´ظˆط§ 091*****055 20 آیه 2.63
2320 1399/05/14 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط¶ط§غŒغŒ 091*****856 65 آیه 2.63
2321 1400/08/24 099*****744 29 آیه 2.62
2322 1402/01/04 091*****299 20 آیه 2.6
2323 1402/03/13 091*****331 30 آیه 2.59
2324 1399/10/30 ط®ط§ظ†ظ… ط¸ط±غŒظپ 091*****452 15 آیه 2.59
2325 1400/01/04 ط¢ظ‚ط§غŒ طھط®طھغŒ 091*****881 16 آیه 2.59
2326 1402/05/12 091*****289 16 آیه 2.58
2327 1399/06/15 099*****267 30 آیه 2.57
2328 1399/09/10 ط®ط§ظ†ظ… ط؛ظپط§ط±غŒ 090*****748 62 آیه 2.57
2329 1400/04/13 093*****412 7 آیه 2.56
2330 1401/04/20 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ط¯ظ‡ظ…غŒ 091*****214 14 آیه 2.54
2331 1401/05/31 ط®ط§ظ†ظ… غŒظˆط³ظپغŒ 093*****168 30 آیه 2.54
2332 1399/03/13 ط¢ظ‚ط§غŒ طھط§ط±ظ‡ 091#####225 43 آیه 2.54
2333 1402/07/30 ط¢ظ‚ط§غŒ ط´ظ‡ط§ط¨ 091*****239 12 آیه 2.53
2334 1400/03/16 ط®ط§ظ†ظ… zare 099*****101 16 آیه 2.53
2335 1400/09/08 ط®ط§ظ†ظ… ظپطھط­غŒ 091*****353 34 آیه 2.51
2336 1401/09/22 ط®ط§ظ†ظ… afri 091*****942 12 آیه 2.51
2337 1398/09/20 093#####261 10 آیه 2.51
2338 1402/07/14 091*****785 9 آیه 2.51
2339 1400/07/10 093*****877 45 آیه 2.5
2340 1402/05/19 ط¢ظ‚ط§غŒ ط·ط¨ط§ط·ط¨ط§غŒغŒ 091*****270 37 آیه 2.49
2341 1400/02/25 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط´ط§غŒط®غŒ 091*****414 2 آیه 2.48
2342 1402/02/26 092*****699 18 آیه 2.48
2343 1402/02/06 099*****579 15 آیه 2.48
2344 1402/02/12 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ط³طھظ…غŒ 090*****346 30 آیه 2.48
2345 1399/05/07 090*****442 30 آیه 2.47
2346 1399/10/17 091*****557 10 آیه 2.46
2347 1399/11/12 091*****407 12 آیه 2.45
2348 1400/11/05 091*****252 12 آیه 2.45
2349 1400/06/21 091*****083 28 آیه 2.43
2350 1400/02/01 091*****468 30 آیه 2.43
2351 1399/06/29 093*****383 46 آیه 2.42
2352 1399/10/09 093*****966 8 آیه 2.42
2353 1402/03/18 093*****280 38 آیه 2.42
2354 1401/11/23 091*****219 13 آیه 2.41
2355 1400/02/11 ط¢ظ‚ط§غŒ sad 090*****458 14 آیه 2.41
2356 1399/10/21 090*****895 11 آیه 2.41
2357 1401/02/19 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط¶ط§ظ¾ظˆط± 090*****400 10 آیه 2.41
2358 1402/05/13 091*****863 10 آیه 2.41
2359 1399/01/10 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ط³ع©ط±غŒ 091#####674 10 آیه 2.41
2360 1400/02/20 093*****514 28 آیه 2.39
2361 1401/09/03 099*****915 27 آیه 2.37
2362 1400/06/04 091*****941 29 آیه 2.37
2363 1398/06/22 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ط§ظ…ط±غŒ ط±ط­ظ… 093#####023 13 آیه 2.36
2364 1399/05/09 099*****856 16 آیه 2.35
2365 1400/09/03 091*****077 9 آیه 2.35
2366 1400/06/18 091*****137 12 آیه 2.35
2367 1401/03/05 ط®ط§ظ†ظ… rastegar 091*****506 14 آیه 2.35
2368 1399/11/07 093*****727 12 آیه 2.32
2369 1400/07/18 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ظ…ط±ط§ظ†ظ‡ 093*****808 12 آیه 2.32
2370 1400/10/16 093*****957 12 آیه 2.32
2371 1400/12/21 ط®ط§ظ†ظ… طµط¨ط§غŒط§ط± 091*****054 12 آیه 2.32
2372 1401/06/10 099*****736 40 آیه 2.32
2373 1399/02/26 ط®ط§ظ†ظ… ط³ظ„ط­ط´ظˆط± 091#####098 40 آیه 2.32
2374 1398/09/11 099#####156 12 آیه 2.32
2375 1402/03/10 ط¢ظ‚ط§غŒ ط®ظ„غŒظپط§طھ 093#####386 12 آیه 2.32
2376 1399/04/17 ط¢ظ‚ط§غŒ ط²ظˆط§ط±غŒ ع¯ط³ع© 093*****814 9 آیه 2.32
2377 1399/09/05 091*****854 13 آیه 2.3
2378 1400/06/22 093*****880 13 آیه 2.3
2379 1401/07/10 093*****326 14 آیه 2.29
2380 1399/02/09 ط®ط§ظ†ظ… khavari 093#####621 11 آیه 2.29
2381 1400/02/01 091*****565 30 آیه 2.29
2382 1400/04/12 092*****072 22 آیه 2.29
2383 1398/06/31 ط®ط§ظ†ظ… ط¬ظˆط§ط¯غŒ 093#####793 10 آیه 2.29
2384 1400/04/23 092*****506 9 آیه 2.28
2385 1399/12/04 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡غŒ 091*****688 11 آیه 2.26
2386 1400/08/22 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ظ†ظˆع†ظ‡ط±غŒ 091*****598 30 آیه 2.26
2387 1399/04/06 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ط¶ط§غŒغŒ 091#####046 8 آیه 2.26
2388 1400/10/12 093*****632 20 آیه 2.25
2389 1402/02/09 093*****945 40 آیه 2.25
2390 1398/06/02 ط®ط§ظ†ظ… ط²ظ…ط§ظ†غŒ 091#####456 13 آیه 2.25
2391 1399/06/01 091*****659 9 آیه 2.25
2392 1399/06/29 091*****383 9 آیه 2.25
2393 1400/11/19 ط®ط§ظ†ظ… ط³ط¹ط¯غŒ 090*****958 8 آیه 2.25
2394 1401/05/27 ط¢ظ‚ط§غŒ ط³ظ„غŒظ…غŒط§ظ† 091*****235 19 آیه 2.24
2395 1398/10/11 ط¢ظ‚ط§غŒ 17 0#####99917 16 آیه 2.23
2396 1399/10/23 091*****421 30 آیه 2.22
2397 1398/09/24 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ظ‡ط±ظˆط²غŒ 093#####699 30 آیه 2.22
2398 1399/11/22 099*****941 11 آیه 2.22
2399 1400/08/12 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ظ„غŒ ط¯ظˆط³طھ 099#####701 40 آیه 2.21
2400 1399/10/10 091*****129 23 آیه 2.21
2401 1400/12/11 099*****050 19 آیه 2.21
2402 1399/09/01 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ظپع©ط±غŒ 093*****841 13 آیه 2.19
2403 1399/05/26 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ظپغŒط¹غŒ 091#####850 25 آیه 2.19
2404 1402/04/29 099*****048 5 آیه 2.18
2405 1398/07/18 ط®ط§ظ†ظ… ظ…غŒط± 091#####253 9 آیه 2.18
2406 1401/08/26 091*****213 24 آیه 2.17
2407 1401/04/30 090*****350 13 آیه 2.17
2408 1399/08/03 ط®ط§ظ†ظ… ظ‚ظˆط§ظ…غŒ 091*****082 12 آیه 2.17
2409 1402/04/15 090*****504 25 آیه 2.16
2410 1400/01/17 091*****724 20 آیه 2.16
2411 1401/08/18 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ظ†غŒ ط§ط³ط¯غŒ 091*****007 13 آیه 2.16
2412 1400/04/24 ط®ط§ظ†ظ… ًںکچًںکچ 092*****287 46 آیه 2.15
2413 1400/02/11 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ظ„ط§ظ… ظ¾ظˆط± 091*****835 14 آیه 2.15
2414 1399/02/16 ط®ط§ظ†ظ… (ط³) 091#####922 14 آیه 2.15
2415 1398/12/16 ط®ط§ظ†ظ… ط³ط¨ط­ط§ظ†غŒ 093#####191 16 آیه 2.14
2416 1399/12/21 099*****986 19 آیه 2.14
2417 1399/05/13 093*****447 12 آیه 2.13
2418 1401/05/05 091*****678 14 آیه 2.12
2419 1402/06/24 099*****531 15 آیه 2.12
2420 1400/02/23 091*****850 8 آیه 2.11
2421 1400/04/03 091*****213 9 آیه 2.11
2422 1399/04/18 093*****644 15 آیه 2.11
2423 1399/12/28 093*****079 15 آیه 2.1
2424 1398/09/26 ط®ط§ظ†ظ… ط§ظ„ظˆظ†ط¯ظ…ظ†ط´ 091#####316 11 آیه 2.1
2425 1401/02/16 ط¢ظ‚ط§غŒ ط´ط±غŒظپغŒ 091*****472 30 آیه 2.08
2426 1402/01/29 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§غŒط²ط¯غŒ 093*****113 30 آیه 2.08
2427 1398/10/06 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ظ„غŒ ط§ع©ط¨ط±غŒ 091#####781 23 آیه 2.08
2428 1399/01/15 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ظ†عکط§ط¯ 099#####960 35 آیه 2.08
2429 1400/09/28 091*****258 23 آیه 2.07
2430 1400/05/17 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط³غŒظ†غŒ 090*****492 7 آیه 2.07
2431 1399/07/10 093*****890 12 آیه 2.07
2432 1398/10/08 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ع©ط¨ط±غŒ 092#####049 9 آیه 2.07
2433 1401/01/15 091*****404 12 آیه 2.06
2434 1400/02/07 091*****145 10 آیه 2.05
2435 1401/04/06 091*****759 7 آیه 2.05
2436 1399/01/27 ط®ط§ظ†ظ… ط§غŒط±ط§ظ† ظ†عکط§ط¯ 091#####079 14 آیه 2.04
2437 1399/07/13 093*****829 10 آیه 2.04
2438 1401/02/17 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ط¶ط§ط¦غŒ 092*****210 12 آیه 2.04
2439 1400/11/26 091*****133 12 آیه 2.01
2440 1400/12/27 ط®ط§ظ†ظ… ظپط®ط±غŒظ‡ 093*****630 15 آیه 2.01
2441 1399/11/13 091*****154 8 آیه 2.01
2442 1402/07/29 099*****437 16 آیه 2.01
2443 1401/03/30 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†غŒ 093*****211 14 آیه 2.01
2444 1398/08/17 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ط§ظˆظ†ط¯ 091#####504 49 آیه 2.01
2445 1400/05/03 093*****866 10 آیه 2.01
2446 1398/07/03 ط®ط§ظ†ظ… ط±ظ…ط¶ط§ظ†غŒ 093#####719 5 آیه 1.99
2447 1399/07/27 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ‡غŒ 093*****250 3 آیه 1.99
2448 1400/10/24 ط®ط§ظ†ظ… ط³ظ„غŒظ…ط§ظ†غŒ 091*****681 11 آیه 1.99
2449 1401/07/02 093*****473 12 آیه 1.99
2450 1402/03/09 091*****355 9 آیه 1.99
2451 1399/06/27 090*****575 12 آیه 1.99
2452 1399/05/27 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط§ط±ظپط§ظ† 093*****183 15 آیه 1.98
2453 1401/08/09 091*****384 10 آیه 1.97
2454 1400/12/13 093*****031 11 آیه 1.96
2455 1401/06/28 091*****905 7 آیه 1.96
2456 1399/06/20 092*****294 10 آیه 1.94
2457 1399/04/14 091*****605 31 آیه 1.93
2458 1398/07/17 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ط¬ط¨غŒ 093#####052 30 آیه 1.93
2459 1400/06/21 091*****995 10 آیه 1.93
2460 1400/04/16 093*****650 27 آیه 1.92
2461 1401/05/07 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط³غŒظ† ظ¾ظˆط± 099*****497 29 آیه 1.91
2462 1401/01/09 093*****628 10 آیه 1.9
2463 1400/01/18 093*****873 6 آیه 1.9
2464 1398/07/06 091#####559 10 آیه 1.9
2465 1402/04/31 091*****812 18 آیه 1.89
2466 1399/08/22 092*****594 7 آیه 1.89
2467 1399/09/29 099*****110 5 آیه 1.89
2468 1399/11/22 093*****686 27 آیه 1.89
2469 1399/06/17 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ظ„غŒظ¾ظˆط± 099*****461 12 آیه 1.89
2470 1401/10/05 093*****391 13 آیه 1.89
2471 1402/06/07 091*****622 30 آیه 1.88
2472 1399/01/15 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¬ط§ظ† ط´ع©ط± 093#####427 25 آیه 1.88
2473 1398/11/04 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ†ظ‚غŒ ط®ط§ظ†غŒ 091#####644 9 آیه 1.88
2474 1398/10/10 ط®ط§ظ†ظ… masjedi 093#####493 40 آیه 1.88
2475 1402/04/28 093*****956 6 آیه 1.86
2476 1399/10/29 091*****262 14 آیه 1.86
2477 1399/06/30 ط®ط§ظ†ظ… ظ†غŒع© ط§ظ†ط¯غŒط´ 092*****124 9 آیه 1.84
2478 1399/02/21 ط¢ظ‚ط§غŒ Esfanjany 093#####631 10 آیه 1.83
2479 1400/06/16 091*****083 40 آیه 1.83
2480 1398/11/25 ط¢ظ‚ط§غŒ طھظˆط§ط¶ط¹ 093#####685 24 آیه 1.83
2481 1399/10/17 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط­ظ…ط¯غŒ 093*****507 9 آیه 1.83
2482 1402/02/17 091*****539 9 آیه 1.83
2483 1402/02/12 091*****014 33 آیه 1.83
2484 1399/08/17 093*****044 8 آیه 1.81
2485 1401/08/11 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط¹طھط¶ط¯غŒط§ظ† 091*****211 6 آیه 1.81
2486 1402/02/26 ط¢ظ‚ط§غŒ ع©ط§ط¸ظ…غŒ 091*****089 20 آیه 1.81
2487 1399/05/14 ط®ط§ظ†ظ… ... 093*****425 7 آیه 1.81
2488 1401/10/05 093*****855 40 آیه 1.79
2489 1399/05/09 ط®ط§ظ†ظ… ظ‡ط§ط¯غŒ ط®ظˆط§ظ‡ 091*****198 7 آیه 1.78
2490 1400/05/18 099*****816 12 آیه 1.78
2491 1399/09/10 093*****729 30 آیه 1.77
2492 1399/09/22 091*****972 22 آیه 1.77
2493 1399/10/10 090*****476 15 آیه 1.77
2494 1400/05/19 ط®ط§ظ†ظ… غŒط¹ظ‚ظˆط¨غŒ 090*****129 30 آیه 1.77
2495 1399/04/06 093#####455 30 آیه 1.77
2496 1400/01/23 093#####622 13 آیه 1.75
2497 1401/04/14 ط¢ظ‚ط§غŒ ط´ظ‡ط¯ط§ط¯غŒ 093*****712 10 آیه 1.73
2498 1398/11/23 ط¢ظ‚ط§غŒ طµط¨ظˆط±غŒ 093#####593 27 آیه 1.73
2499 1399/01/12 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ط¯ط±غŒ 093#####930 19 آیه 1.72
2500 1399/05/09 093*****846 27 آیه 1.72
2501 1399/12/10 093*****255 16 آیه 1.72
2502 1401/06/09 091*****625 31 آیه 1.71
2503 1399/01/15 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ†ط§طµط±غŒ 091#####653 16 آیه 1.71
2504 1399/05/02 093*****036 11 آیه 1.71
2505 1399/11/09 091*****960 12 آیه 1.7
2506 1399/05/05 093*****753 11 آیه 1.7
2507 1400/05/12 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط±ط¹ط´غŒ 093*****559 27 آیه 1.7
2508 1401/02/19 090*****389 15 آیه 1.7
2509 1402/06/26 090*****557 14 آیه 1.7
2510 1399/09/10 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ظ†طµط§ط±غŒ 093*****784 11 آیه 1.67
2511 1400/08/22 ط®ط§ظ†ظ… طµط¯ط§ظ‚طھ 091*****850 30 آیه 1.66
2512 1399/08/26 090*****379 30 آیه 1.66
2513 1399/09/06 091*****348 7 آیه 1.66
2514 1399/09/24 092*****421 30 آیه 1.66
2515 1399/10/02 090*****492 7 آیه 1.66
2516 1399/10/04 091*****299 5 آیه 1.66
2517 1399/10/09 091*****800 5 آیه 1.66
2518 1399/10/20 ط®ط§ظ†ظ… 1881 099*****582 30 آیه 1.66
2519 1401/04/15 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ط¯ط±ع©ظ†غŒ 091*****473 4 آیه 1.66
2520 1399/10/23 091*****560 11 آیه 1.66
2521 1399/10/29 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط±ط§ط¯غŒ ظ…ظ†ط´ 091*****593 7 آیه 1.66
2522 1400/12/02 ط®ط§ظ†ظ… ط§ظ…غŒظ† 091*****671 2 آیه 1.66
2523 1399/12/02 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ظˆط°ط±ظ¾ظˆط± 090*****066 7 آیه 1.66
2524 1399/12/07 091*****607 6 آیه 1.66
2525 1400/01/04 091*****993 7 آیه 1.66
2526 1400/01/24 ط¢ظ‚ط§غŒ طµط§ط¯ظ‚غŒ 099*****066 7 آیه 1.66
2527 1400/02/12 091*****534 18 آیه 1.66
2528 1400/02/19 090*****834 6 آیه 1.66
2529 1400/02/15 091*****184 30 آیه 1.66
2530 1400/02/18 091*****271 4 آیه 1.66
2531 1400/08/27 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ط¨غŒط¨ ظ†عکط§ط¯ 091*****479 30 آیه 1.66
2532 1400/02/23 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ…ط¹طµظˆظ…غŒ 090*****597 20 آیه 1.66
2533 1400/03/13 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ¾غŒط±غŒ 093*****124 7 آیه 1.66
2534 1400/03/16 ط¢ظ‚ط§غŒ dadfar 091*****615 5 آیه 1.66
2535 1400/03/25 ط¢ظ‚ط§غŒ ط³ظ„ط·ط§ظ†غŒ 091*****121 5 آیه 1.66
2536 1400/03/31 099*****741 3 آیه 1.66
2537 1400/04/09 ط¢ظ‚ط§غŒ ط´ط¨ط§ظ†غŒ 099*****374 11 آیه 1.66
2538 1400/04/19 099*****009 6 آیه 1.66
2539 1400/04/23 090*****535 5 آیه 1.66
2540 1400/09/09 ط®ط§ظ†ظ… طµظ†ط¹طھغŒ 091*****138 5 آیه 1.66
2541 1400/07/24 091*****695 5 آیه 1.66
2542 1400/08/25 093*****561 5 آیه 1.66
2543 1400/09/26 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ط®ط´غŒ 093*****557 11 آیه 1.66
2544 1400/10/23 091*****408 30 آیه 1.66
2545 1402/07/01 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ظ„ط§ط§ظ…غŒظ†غŒ 091*****503 30 آیه 1.66
2546 1400/11/28 091*****102 17 آیه 1.66
2547 1400/12/04 093*****442 5 آیه 1.66
2548 1401/01/10 099*****592 5 آیه 1.66
2549 1401/01/30 090*****800 30 آیه 1.66
2550 1401/02/30 093*****590 5 آیه 1.66
2551 1401/03/23 ط¢ظ‚ط§غŒ غŒط²ط¯ط§ظ† ط¨ط®ط´ 091*****286 21 آیه 1.66
2552 1401/04/07 093*****381 7 آیه 1.66
2553 1401/04/13 093*****490 11 آیه 1.66
2554 1401/06/01 093*****657 4 آیه 1.66
2555 1401/06/16 091*****945 22 آیه 1.66
2556 1402/05/01 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط±ط§ط¯غŒ 093*****784 7 آیه 1.66
2557 1401/08/15 099*****956 14 آیه 1.66
2558 1401/08/21 091*****646 5 آیه 1.66
2559 1401/09/05 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ط³غŒظ†غŒ 093*****184 30 آیه 1.66
2560 1401/10/10 092*****023 9 آیه 1.66
2561 1401/11/11 091*****683 5 آیه 1.66
2562 1401/12/06 093*****488 5 آیه 1.66
2563 1402/01/05 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط­ظ…ط¯غŒ 091*****220 30 آیه 1.66
2564 1402/01/06 ط¢ظ‚ط§غŒ ط´ط§ظ‡ ع©ظ„ط§ظ‡ 093*****987 5 آیه 1.66
2565 1402/01/15 ط®ط§ظ†ظ… ط³ط±ط§ط¬ 091*****943 30 آیه 1.66
2566 1402/02/04 099*****143 8 آیه 1.66
2567 1402/03/08 090*****167 30 آیه 1.66
2568 1402/03/13 090*****300 30 آیه 1.66
2569 1402/04/21 091*****404 5 آیه 1.66
2570 1402/04/26 091*****565 7 آیه 1.66
2571 1402/05/13 093*****917 6 آیه 1.66
2572 1402/05/22 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ظ‚ط¯ظ… 091*****485 7 آیه 1.66
2573 1399/01/31 ط®ط§ظ†ظ… ط¹ط¸غŒظ…غŒ 091#####824 5 آیه 1.66
2574 1399/01/18 ط¢ظ‚ط§غŒ ط·ط§ظ‡ط§غŒغŒ 093#####363 30 آیه 1.66
2575 1399/01/24 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ط¸ط±غŒ 091#####474 6 آیه 1.66
2576 1399/03/14 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط­ظ‚ط±غŒ 091#####900 4 آیه 1.66
2577 1399/03/27 ط®ط§ظ†ظ… ekhlasi 091#####851 4 آیه 1.66
2578 1398/06/08 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ظ„ط¨ظ„غŒ ظ†غŒط§ 099#####030 7 آیه 1.66
2579 1398/07/16 ط¢ظ‚ط§غŒ ع©ط§ط¸ظ…غŒ 090#####310 8 آیه 1.66
2580 1398/06/22 ط®ط§ظ†ظ… ط³ظ„ط·ط§ظ†غŒ 091#####280 17 آیه 1.66
2581 1399/11/06 ط®ط§ظ†ظ… ط³ظ‡ط±ط§ط¨ظ‰ 093#####669 5 آیه 1.66
2582 1398/09/20 ط¢ظ‚ط§غŒ ع©ط±ظ…غŒ 091#####926 5 آیه 1.66
2583 1398/09/20 ط®ط§ظ†ظ… 79 099#####262 7 آیه 1.66
2584 1398/10/05 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ط§ط¨ط¯غŒ 091#####131 9 آیه 1.66
2585 1399/02/06 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ط±ظ‡ظ…ظ†غŒ 093#####006 30 آیه 1.66
2586 1402/03/08 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط¹طھطµط§ظ…غŒ 091#####903 2 آیه 1.66
2587 1398/11/29 ط¢ظ‚ط§غŒ طµط§ظ†ط¹غŒ 093#####249 7 آیه 1.66
2588 1398/10/12 ط¢ظ‚ط§غŒ ظپط±ط® ظ†عکط§ط¯ 091#####296 30 آیه 1.66
2589 1399/04/03 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ظ†ط§ظ… 091#####014 10 آیه 1.66
2590 1402/04/03 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ظˆط³ظˆغŒ 091*****733 22 آیه 1.66
2591 1399/05/13 ط¢ظ‚ط§غŒ ظپغŒط§ط¶غŒ 093*****585 7 آیه 1.66
2592 1399/05/22 091*****265 17 آیه 1.66
2593 1399/05/25 ط®ط§ظ†ظ… ... 090*****632 5 آیه 1.66
2594 1399/06/09 099*****218 5 آیه 1.66
2595 1399/06/04 099*****783 29 آیه 1.66
2596 1399/06/27 099*****475 5 آیه 1.66
2597 1399/06/30 091*****670 30 آیه 1.66
2598 1402/04/02 ط®ط§ظ†ظ… ع†ع¯غŒظ†غŒ 091*****047 7 آیه 1.66
2599 1399/07/17 093*****389 5 آیه 1.66
2600 1400/10/01 091*****566 6 آیه 1.65
2601 1402/02/25 ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ط¨ط±ط§ظ‡غŒظ…غŒ 091*****270 28 آیه 1.64
2602 1400/02/03 093*****428 10 آیه 1.63
2603 1400/04/07 091*****510 15 آیه 1.63
2604 1400/12/02 091*****494 13 آیه 1.63
2605 1398/11/19 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط¹ط¸ظ…غŒ 091#####538 30 آیه 1.61
2606 1402/02/06 091*****490 30 آیه 1.6
2607 1399/05/28 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط­ظ…ظˆط¯غŒ 091*****516 30 آیه 1.6
2608 1399/01/03 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ‚ظ†ط¨ط±ط²ط§ط¯ظ‡ 093#####586 10 آیه 1.6
2609 1399/02/17 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط­ط³ظ†غŒ 093#####117 27 آیه 1.59
2610 1399/08/28 ط¢ظ‚ط§غŒ ط²ط§ظˆط´ 091*****595 25 آیه 1.59
2611 1400/08/01 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط­ظ…ظˆط¯غŒط§ظ† 091*****640 16 آیه 1.59
2612 1400/04/20 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط²غŒط¯غŒ 091*****988 14 آیه 1.58
2613 1401/12/06 ط¢ظ‚ط§غŒ ع©ط±غŒظ…غŒ 091*****760 26 آیه 1.58
2614 1401/05/21 093*****448 9 آیه 1.58
2615 1400/05/27 ط®ط§ظ†ظ… طµظ†ظˆط¨ط±غŒ 091*****575 36 آیه 1.58
2616 1402/02/14 ط¢ظ‚ط§غŒ غŒط§ط±غŒ 093*****639 19 آیه 1.58
2617 1400/02/02 ط®ط§ظ†ظ… ع¯ظ„ط³طھط§ظ†غŒ 091*****265 31 آیه 1.57
2618 1401/07/24 091*****499 13 آیه 1.56
2619 1400/05/11 092*****932 13 آیه 1.55
2620 1401/04/23 ط¢ظ‚ط§غŒ ط´ط§ظ…ظ„ظˆ 093*****139 6 آیه 1.55
2621 1400/09/17 093*****232 13 آیه 1.55
2622 1401/11/11 091*****247 14 آیه 1.55
2623 1401/11/20 091*****143 30 آیه 1.55
2624 1398/08/21 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…غŒط±ط²ط§غŒغŒ 091#####608 14 آیه 1.55
2625 1399/01/29 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ظ„ع©ظˆطھغŒ ط®ظˆط§ظ‡ 093#####599 30 آیه 1.55
2626 1399/06/06 091*****204 30 آیه 1.55
2627 1402/04/06 091*****280 10 آیه 1.54
2628 1400/01/09 091*****519 7 آیه 1.54
2629 1401/11/12 091*****851 12 آیه 1.53
2630 1401/12/07 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط¸ظپط±غŒ 099*****957 13 آیه 1.53
2631 1400/10/16 091*****681 14 آیه 1.52
2632 1401/02/28 091*****214 12 آیه 1.52
2633 1402/01/08 091*****520 26 آیه 1.52
2634 1398/10/08 ط®ط§ظ†ظ… ًںک€ًںکٹًںک€ 091#####649 8 آیه 1.51
2635 1400/07/24 093*****857 30 آیه 1.51
2636 1400/01/18 090*****991 19 آیه 1.5
2637 1399/04/29 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ط§ط±غŒ 091*****400 5 آیه 1.5
2638 1400/05/26 ط®ط§ظ†ظ… طµط§ط¨ط±غŒ 093*****872 11 آیه 1.5
2639 1401/09/30 099*****659 10 آیه 1.49
2640 1401/11/11 ط®ط§ظ†ظ… طµظپط§غŒغŒ 091*****091 30 آیه 1.49
2641 1402/01/14 093*****332 30 آیه 1.49
2642 1399/07/14 090*****842 30 آیه 1.49
2643 1400/02/31 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ظˆط³طھط§ظ†غŒط§ 093*****510 17 آیه 1.49
2644 1400/05/31 ط®ط§ظ†ظ… hadi 093*****484 15 آیه 1.48
2645 1399/07/23 093*****506 11 آیه 1.48
2646 1399/05/31 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ‡غŒ 090*****661 9 آیه 1.47
2647 1400/07/28 091*****991 26 آیه 1.47
2648 1400/12/19 091*****234 7 آیه 1.47
2649 1400/09/26 ط®ط§ظ†ظ… ط¨ط²ظ… 091*****247 8 آیه 1.45
2650 1400/05/02 ط¢ظ‚ط§غŒ ع†ظˆظ¾ط§ظ† 090*****507 30 آیه 1.45
2651 1400/03/11 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط´ظ‡ط¯غŒ 092*****896 15 آیه 1.44
2652 1400/02/04 091*****606 14 آیه 1.43
2653 1400/02/17 091*****311 30 آیه 1.43
2654 1400/08/08 091*****256 30 آیه 1.43
2655 1400/06/30 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¢ظ‚ط§ظ…ط­ظ…ط¯غŒ 091*****969 4 آیه 1.43
2656 1399/06/21 093*****323 4 آیه 1.43
2657 1400/05/04 090*****430 11 آیه 1.43
2658 1401/08/15 090*****658 30 آیه 1.42
2659 1399/08/17 091*****493 6 آیه 1.42
2660 1399/11/19 ط¢ظ‚ط§غŒ ع©ظˆع©ط¨غŒ 091*****149 14 آیه 1.42
2661 1401/10/27 093*****497 7 آیه 1.42
2662 1398/11/10 ط¢ظ‚ط§غŒ hsjehwujwg 093#####217 21 آیه 1.42
2663 1399/04/25 091*****067 18 آیه 1.42
2664 1402/06/16 ط®ط§ظ†ظ… fallahi 099*****346 8 آیه 1.42
2665 1401/01/29 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ط§ظ„‌ط§ظپع©ظ† 091*****362 11 آیه 1.42
2666 1401/03/27 091*****122 16 آیه 1.41
2667 1401/04/04 093*****483 6 آیه 1.41
2668 1402/05/15 091*****807 10 آیه 1.4
2669 1400/12/10 ط®ط§ظ†ظ… ghk 090*****889 28 آیه 1.4
2670 1398/10/14 093#####400 12 آیه 1.4
2671 1399/04/03 093#####226 24 آیه 1.4
2672 1401/04/12 ط¢ظ‚ط§غŒ طھظ‚غŒ ظ¾ظˆط± 091*****599 5 آیه 1.38
2673 1400/01/18 091*****726 17 آیه 1.38
2674 1402/01/04 ط¢ظ‚ط§غŒ ط³ظ†ط§غŒغŒ 093*****655 20 آیه 1.38
2675 1399/07/08 ط®ط§ظ†ظ… طµط§ط¯ظ‚غŒ ط±ط§ط¯ 091*****848 30 آیه 1.38
2676 1400/08/11 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ط¹ظ…طھغŒ 099*****974 4 آیه 1.38
2677 1400/03/03 093*****001 3 آیه 1.38
2678 1402/06/12 ط®ط§ظ†ظ… :/ 091*****993 8 آیه 1.38
2679 1398/09/30 ط®ط§ظ†ظ… rezaei 093#####422 16 آیه 1.38
2680 1402/08/08 091*****679 4 آیه 1.38
2681 1400/03/05 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط¶ط§غŒغŒ 099*****206 8 آیه 1.38
2682 1400/07/22 ط¢ظ‚ط§غŒ ط³ظˆط±غŒ 091*****783 19 آیه 1.37
2683 1399/01/28 ط®ط§ظ†ظ… ط§ط°ط§ظ† 099#####157 6 آیه 1.37
2684 1399/04/15 ط®ط§ظ†ظ… ط³ظ†ط¬ط§ظ†غŒ 093*****716 7 آیه 1.37
2685 1399/06/07 090*****557 5 آیه 1.37
2686 1401/08/18 091*****102 6 آیه 1.37
2687 1398/10/24 ط®ط§ظ†ظ… ط¯ط§ظˆط·ظ„ط¨ 099#####580 8 آیه 1.37
2688 1398/11/12 ط®ط§ظ†ظ… ط®ط³ط±ظˆغŒ 091#####471 9 آیه 1.36
2689 1400/07/03 090*****749 11 آیه 1.35
2690 1401/06/05 091*****229 9 آیه 1.35
2691 1402/03/16 091*****741 18 آیه 1.35
2692 1400/10/11 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…غŒط¨ط¯غŒ 091*****819 4 آیه 1.35
2693 1401/10/18 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط¯ظ†غŒ 092*****165 11 آیه 1.34
2694 1399/08/29 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ط¶ط§غŒغŒ 091*****935 7 آیه 1.32
2695 1399/08/26 091*****533 5 آیه 1.32
2696 1401/03/21 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ظ‡ط¯غŒ 091*****335 4 آیه 1.32
2697 1400/03/31 093*****530 5 آیه 1.32
2698 1400/05/05 093*****855 4 آیه 1.32
2699 1400/11/02 091*****513 12 آیه 1.32
2700 1401/03/27 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط®طھط§ط±غŒ 092*****386 4 آیه 1.32
2701 1401/05/14 093*****022 8 آیه 1.32
2702 1401/10/18 092*****671 5 آیه 1.32
2703 1402/08/22 093*****523 10 آیه 1.32
2704 1402/05/27 ط¢ظ‚ط§غŒ ط³ظˆط§ط¹ط¯غŒ 093*****501 5 آیه 1.32
2705 1402/06/12 093*****175 19 آیه 1.32
2706 1398/10/22 ط®ط§ظ†ظ… ظ†ط¸ط§ظ… ظ¾ط±ط³طھ 090#####050 4 آیه 1.32
2707 1399/01/10 ط¢ظ‚ط§غŒ ط®ط¯ط§ط¨ط®ط´غŒ 091#####008 16 آیه 1.32
2708 1399/07/16 091*****359 2 آیه 1.32
2709 1400/10/20 093*****730 18 آیه 1.32
2710 1402/08/11 ط®ط§ظ†ظ… ط±ط§ط¯ 090*****374 17 آیه 1.32
2711 1399/01/25 ط®ط§ظ†ظ… ط·ظˆط¨غŒ 091#####692 11 آیه 1.32
2712 1400/01/04 093*****198 11 آیه 1.3
2713 1400/12/02 091*****633 4 آیه 1.3
2714 1399/06/14 091*****347 16 آیه 1.3
2715 1399/10/16 093*****182 10 آیه 1.29
2716 1400/02/18 091*****172 21 آیه 1.29
2717 1401/08/15 091*****165 24 آیه 1.29
2718 1399/05/27 091*****561 5 آیه 1.28
2719 1399/01/17 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط³غŒظ†غŒ 093#####744 7 آیه 1.28
2720 1400/04/04 091*****259 10 آیه 1.27
2721 1400/07/12 ط¢ظ‚ط§غŒ ط·ط§ظ‡ط±غŒ 091*****478 10 آیه 1.27
2722 1400/07/09 091*****889 8 آیه 1.27
2723 1402/05/03 091*****731 5 آیه 1.26
2724 1400/05/13 ط®ط§ظ†ظ… ط§ع©ط¨ط±غŒ 091*****313 20 آیه 1.26
2725 1400/03/09 091*****073 9 آیه 1.26
2726 1399/12/02 091*****098 3 آیه 1.24
2727 1400/09/11 093*****068 8 آیه 1.24
2728 1401/11/21 ط®ط§ظ†ظ… ط³ط¬ط§ط¯غŒ 093*****732 9 آیه 1.24
2729 1399/06/15 ط®ط§ظ†ظ… ط­غŒط¯ط±غŒ 093*****020 4 آیه 1.24
2730 1401/03/12 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط­ظ…ط¯غŒ 091*****832 6 آیه 1.24
2731 1402/02/05 ط®ط§ظ†ظ… ط¬ط¹ظپط±ظ¾ظˆط± 091*****132 13 آیه 1.23
2732 1402/03/18 090*****613 8 آیه 1.23
2733 1400/02/16 099*****754 5 آیه 1.23
2734 1399/09/26 093*****481 10 آیه 1.23
2735 1400/12/12 091*****350 6 آیه 1.23
2736 1399/06/19 099*****169 21 آیه 1.22
2737 1401/02/10 091*****164 13 آیه 1.21
2738 1401/09/17 ط¢ظ‚ط§غŒ ط±ط¶ط§ 091*****499 7 آیه 1.21
2739 1399/09/17 091*****028 30 آیه 1.21
2740 1398/09/29 ط®ط§ظ†ظ… mm 090#####448 11 آیه 1.2
2741 1400/02/03 093*****114 6 آیه 1.2
2742 1400/09/03 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­ط³غŒظ†غŒ ط¨ط­ط± 093*****558 5 آیه 1.19
2743 1399/09/19 091*****851 3 آیه 1.18
2744 1400/05/26 099*****141 5 آیه 1.18
2745 1400/09/23 091*****277 5 آیه 1.18
2746 1400/12/21 093*****755 5 آیه 1.18
2747 1401/04/24 091*****384 5 آیه 1.18
2748 1398/05/07 ط¢ظ‚ط§غŒ ط´ط§ظ‡غŒ ظ…ط­ظ…ط¯غŒ 093#####904 16 آیه 1.18
2749 1399/02/11 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¬ظ‡ط§ظ†غŒط§ظ† 090#####113 5 آیه 1.18
2750 1398/10/20 ط¢ظ‚ط§غŒ ط³طھط§ط±ظ‡ 091#####880 11 آیه 1.18
2751 1400/03/22 ط®ط§ظ†ظ… ظ‡ط§ط¯غŒ ط®ظˆط§ظ‡ 093*****426 6 آیه 1.18
2752 1401/03/30 091*****278 14 آیه 1.17
2753 1399/12/07 099*****205 7 آیه 1.17
2754 1401/01/26 090*****477 20 آیه 1.17
2755 1401/06/26 090*****606 11 آیه 1.16
2756 1399/08/06 ط¢ظ‚ط§غŒ ط³ط¹غŒط¯غŒ 091*****022 5 آیه 1.16
2757 1399/08/06 ط¢ظ‚ط§غŒ ط³ط¹غŒط¯غŒ 091*****022 5 آیه 1.16
2758 1399/11/09 093*****856 17 آیه 1.16
2759 1400/02/25 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط­ظ…ط¯غŒ 090*****052 30 آیه 1.16
2760 1400/10/17 091*****043 13 آیه 1.16
2761 1399/06/09 ط®ط§ظ†ظ… ط¬ط¹ظپط±غŒ 093*****223 17 آیه 1.16
2762 1399/07/13 091*****067 7 آیه 1.14
2763 1402/04/28 ط®ط§ظ†ظ… ظ…ط­ط³ظ† ط§ظ„ط­ط³غŒظ†غŒ 091#####986 16 آیه 1.13
2764 1402/01/05 099*****197 19 آیه 1.13
2765 1398/09/08 ط¢ظ‚ط§غŒ ط­غŒط¯ط±غŒ ظ†عکط§ط¯ 093#####068 6 آیه 1.13
2766 1401/06/13 ط¢ظ‚ط§غŒ karimi 091*****930 5 آیه 1.12
2767 1399/01/20 ط®ط§ظ†ظ… ط³ظ¾ظ‡ط±غŒ 091#####278 7 آیه 1.12
2768 1399/08/28 099*****997 5 آیه 1.11
2769 1400/07/28 091*****915 10 آیه 1.11
2770 1400/04/25 093*****620 10 آیه 1.11
2771 1399/07/27 ط¢ظ‚ط§غŒ ع©ط§ظˆظ†ط¯ 099*****848 30 آیه 1.1
2772 1399/08/28 093*****164 6 آیه 1.1
2773 1399/09/23 091*****716 9 آیه 1.1
2774 1399/10/20 091*****560 5 آیه 1.1
2775 1400/02/20 093*****600 30 آیه 1.1
2776 1400/04/12 091*****485 10 آیه 1.1
2777 1400/05/27 091*****883 10 آیه 1.1
2778 1400/06/22 093*****617 4 آیه 1.1
2779 1401/07/18 091*****497 30 آیه 1.1
2780 1401/08/09 090*****839 6 آیه 1.1
2781 1402/01/17 093*****073 20 آیه 1.1
2782 1399/04/04 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ظˆط³ظˆغŒ 093#####505 15 آیه 1.1
2783 1401/04/06 091*****691 7 آیه 1.1
2784 1402/07/12 ط®ط§ظ†ظ… ظپ.ظ†.ظ… 091*****677 7 آیه 1.08
2785 1401/07/08 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط­ظ…ط¯غŒ 091*****686 5 آیه 1.08
2786 1399/05/06 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¨ط§ط¨ط§غŒغŒ 090*****812 33 آیه 1.07
2787 1402/08/11 091*****159 4 آیه 1.06
2788 1399/09/09 ط®ط§ظ†ظ… ط­ط³ظ† ط²ط§ط¯ظ‡ 090*****405 20 آیه 1.05
2789 1398/07/27 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…غŒط±طµط§ط¯ظ‚غŒ 091#####900 28 آیه 1.05
2790 1400/08/24 099*****348 20 آیه 1.05
2791 1398/12/09 ط¢ظ‚ط§غŒ ط¬ط¹ظپط±غŒ 093#####804 5 آیه 1.04
2792 1400/02/30 091*****582 5 آیه 1.03
2793 1400/03/15 092*****038 5 آیه 1.03
2794 1400/10/26 091*****889 8 آیه 1.03
2795 1399/01/01 ط®ط§ظ†ظ… karimpor 093#####822 21 آیه 1.02
2796 1400/06/09 ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…ط´ع©ظˆط±غŒ 091*****776 7 آیه 1.02
2797 1400/02/22 091*****125 12 آیه 1.02
2798 1399/07/05 ط®ط§ظ†ظ… ط´ط±غŒط¹طھغŒ