جهت بروزرسانی آیات خود در لیست زیر، پروفایل خود را تکمیل کرده و دکمه ارسال عملکرد به مربی را کلیک کنید.
ردیف آخرین ارسال نام موبایل تعداد آیات در العادیات میانگین سطح امتیاز العادیات از 50 امتیاز آزمون آنلاین از 25 امتیاز آزمون تلفنی از 25 امتیاز نهایی از 100
1 1399/03/16 خانم حکیمی 099*****065 3 آیه 5 50 0 0 50
2 1399/03/13 خانم برزگری 091*****532 3 آیه 0 0 0 0 0